Home  / "FRÉDÉRIC CHOPIN [/] EXPOSITION [/] DE TABLEAUX, GRAVURES, MANUSCRITS, [/] SOUVENIRS [/] (1810-1849) [/] ORGANISÉE PAR [/] LA BIBLIOTHÈQUE POLONAISE SOUS LE PATRONAGE [/] DU COMITÉ DES FÊTES DU CENTENAIRE [/] DE L’ARRIVÉE EN FRANCE DE CHOPIN"

Identification
Title
 • Title
  "FRÉDÉRIC CHOPIN [/] EXPOSITION [/] DE TABLEAUX, GRAVURES, MANUSCRITS, [/] SOUVENIRS [/] (1810-1849) [/] ORGANISÉE PAR [/] LA BIBLIOTHÈQUE POLONAISE SOUS LE PATRONAGE [/] DU COMITÉ DES FÊTES DU CENTENAIRE [/] DE L’ARRIVÉE EN FRANCE DE CHOPIN"
  Language
  French
  Translation
  Fryderyk Chopin, wystawa obrazów, grafiki, rękopisów i pamiątek (1810-1849), zorganizowana przez Bibliotekę Polską pod patronatem Komitetu Obchodów setnej rocznicy przybycia Chopina do Francji
  Type
  tytuł katalogowy
Brief description
Leopold Binental, Czesław Chowaniec, Bronisława Monkiewicz, Jerzy Sienkiewicz, "FRÉDÉRIC CHOPIN [/] EXPOSITION [/] DE TABLEAUX, GRAVURES, MANUSCRITS, [/] SOUVENIRS [/] (1810-1849) [/] ORGANISÉE PAR [/] LA BIBLIOTHÈQUE POLONAISE SOUS LE PATRONAGE [/] DU COMITÉ DES FÊTES DU CENTENAIRE [/] DE L’ARRIVÉE EN FRANCE DE CHOPIN [...]. Druk [katalog wystawy], Bibliothèque polonaise [Biblioteka Polska], Paryż, 1932
Features
Dopiski rkps na przedniej i tylnej okładzinie oraz na dołączonej mapie.
Parts
Parts
 • Object number
  MC/192:1
  Object type
  exhibition catalogs
 • Object number
  MC/192:2
  Object type
  maps (documents)
Description
Content (description)
Na przedniej okładzinie nadruk: "FRÉDÉRIC CHOPIN [/] 1810-1849 [/] EXPOSITION [/] A LA BIBLIOTHEQUE POLONAISE [/] PARIS - MCMXXXII", w centrum naklejona reprodukcja czarnobiała portretu Fryderyka Chopina [Luigi Isler, kamea w agacie, ok. 1842]. W dolnej części po prawej wpis rękopiśmienny nieznaną ręką czarnym atramentem, nieczytelny.

Na karcie przedtytulowej verso reprodukcja czarnobiała portretu Fryderyka Chopina (Teofil Kwiatkowski, ok. 1843). Na karcie tytułowej nadruk: "FRÉDÉRIC CHOPIN [/] EXPOSITION [/] DE TABLEAUX, GRAVURES, MANUSCRITS, [/] SOUVENIRS [/] (1810-1849) [/] ORGANISÉE PAR [/] LA BIBLIOTHÈQUE POLONAISE SOUS LE PATRONAGE [/] DU COMITÉ DES FÊTES DU CENTENAIRE [/] DE L’ARRIVÉE EN FRANCE DE CHOPIN [/] AVANT-PROPOS DE [/] CHARLES M. WIDOR [/] INTRODUCTION DE [/] FRANÇOIS PUŁASKI [/] PARIS [/] BIBLIOTHEQUE POLONAISE [/] 6, QUAI D'ORLEANS, 6 [/] 22-30 JUIN 1932"

Wnętrze katalogu: s. 5: spis członków Komitetu Obchodów setnej rocznicy przybycia Chopina do Francji; ss. 6-7: spis członków Komitetu Organizacyjnego; ss. 9-11 fragmenty wystąpień Alberta Lebrun'a, Edouarda Herriot'a, Ignacego Jana Paderewskiego; ss. 13-16 prolog (Charles M. Widor) ss. 17-26 wstęp (Francois de Pulaski); ss. 27-28 lista wypożyczjących; ss. 29-90 Katalog: ss. 31-40 "Chopin en Pologne (1810-1830), ss. 41-46 "Marie Wodzińska", ss. 47-50 "Voyages", ss. 51-76 "Chopin en France (1831-1849)", ss. 77-82 "George Sand", ss. 83-90 "Les dernieres annes (1848-1849)"; ss. 91-93, 94-96 indeksy, s. 97(nlb) spis treści.

Na tylnej okładzinie wpis ołówkowy: "1.200" [cena katalogu?] oraz "78893018".

Do katalogu dołączona mapka cmentarza Père Lachaise w Paryżu, z odręcznie oznaczoną niebieską kredką trasą zwiedzania. Miejsce pochówku Chopina oznaczone krzyżykiem.
Content (language)
 • French (language)
Content (person)
 • Content - person
 • Content - person
  Herriot, Édouard
 • Content - person
  Paderewski, Ignacy Jan
 • Content - person
 • Content - person
  Zaleski, August
Dimensions
 • Dimension
  height: 188 mm
 • Dimension
  width: 138 mm
Dimension note
retrokonwersja danych z inwentarza
Inscription content
 • Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  after 22/06/1932  (23/06/1932 - )
  Inscription description
  nieregularna linia naniesiona na plan sytuacyjny
  Inscription interpretation
  trasa zwiedzania
  Inscription medium
  kredka
  Inscription method
  namalowana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
 • Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  after 22/06/1932  (23/06/1932 - )
  Inscription interpretation
  nieczytelny podpis
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  na przedniej okładzinie
  Inscription type
  sygnatura właściciela
 • Content
  "1.200 [/] 78893018"
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  after 22/06/1932  (23/06/1932 - )
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  na tylnej okładzinie
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
Material
 • Material
  printing ink
 • Material
  ink
 • Material
  graphite (mineral)
Physical description
Karta przedtytułowa, karta tytułowa, ss. 4 nlb, 5-96, 2 nlb., il.
Na s. 4 i [98], przy dolnej krawędzi sygn. MC/192/1 i okrągła pieczątka właścicielska tuszowa czarna "MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA NIFC".
Na odwrociu mapki, przy dolnej krawędzi sygn. oł. "MC/192/2" i okrągła pieczątka j.w.".
Production
Persons
Organisations
Places
 • Place
  Paris (7008038)
  Role
  miejsce wydania / publikacji
Dates
 • Date
  1932  (01/06/1932 - 22/06/1932)
  Role
  data wydania / publikacji
Techniques
 • Technique
  printing (process)
 • Technique
  handwriting
History and association
Object history note
Dar Konstantego Węgrzyna, 2010.
Field collection
Missing image

Additional cataloging

MC/192/2

Parts in this aspect
MC/192:2
Identification
Parts
Parts
 • Object number
  MC/192:1
  Object type
  exhibition catalogs
 • Object number
  MC/192:2
  Object type
  maps (documents)
Description
Production
History and association
Field collection

MC/192/1

Parts in this aspect
MC/192:1
Identification
Parts
Parts
 • Object number
  MC/192:1
  Object type
  exhibition catalogs
 • Object number
  MC/192:2
  Object type
  maps (documents)
Description
Production
History and association
Field collection