Home  / M/1584

Identification
Brief description
Misierowicz, Alojzy (1825-1905) według rysunku Napoleona Ordy, Żelazowa Wola, litografia tonowana, Zakład litograficzny Maksymiliana Fajansa, Warszawa, 1882-83
Other number
 • Number
  D/4017 [NIFC]
Parts
Parts
 • Object number
  M/1584
  Object type
  views (visual works)
Description
Content (description)
Pod kompozycją po lewej: „Rys. z natury Napoleon Orda.”, pod kompozycją po prawej: „Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie”, poniżej kompozycji centralnie: „ŻELAZOWA WOLA. / (Polska) / Gubernia Warszawska”, poniżej napisu dwa napisy oddzielone pionową kreską: po prawej: „Własność niegdyś Hrabiego Skarbka, miejsce urodzenia najgenialniejszego muzyka polskiego / Fryderyka Franciszka Szopena (Chopin) ur. tu 2 Marca 1809 um. w Paryżu 17 Paźd. 1849 r. / Pochodził jak wieść niesie od Mikołaja Szopa dworzanina królewskiego który z Królem Stani- / sławem Leszczyńskim udawszy się do Francyi 1740 zmienił swe nazwisko na Chopin.”, a po lewej: „Autrefois propiété des Comtes Skarbek, Lieu de naissance du célèbre musicien polonais Frédéric / Chopin (Szopen) 2 Mars 1809, mort à Paris 17 Octobre 1849. On prétend qu’il / descend de Nicolas Szopa Polonas, Gentilhomme de la Cour, qui s’étant rendu en France à la / suite du roi Stanislas Leszczyński 1740 y changea son nom en celui de Chopin.”
Content (place)
 • Content - place
  dwór Skarbków (Żelazowa Wola)
Content (note)
Rycina pochodzi z publikacji: Napoleon Orda, "Album widoków historycznych Polski poświęcony Rodakom. Album widoków guberni grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej, wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej, przedstawiający miejsca historyczne z czasów wojen [...], oraz przedhistoryczne [...] również stare ruiny zamków obronnych i piękne rezydencje świadczące o przeszłości i cywilizacji tego kraju", Warszawa 1882-1883 ; plansza 249 z 260.
Dimensions
 • Dimension
  height: 309 mm
 • Dimension
  width: 407 mm
 • Dimension
  height [passe-partout]: 400 mm
 • Dimension
  width [passe-partout]: 440 mm
 • Dimension
  height [kompozycja]: 240 mm
 • Dimension
  width [kompozycja]: 288 mm
Dimension note
wysokość: 308mm-309mm; szerokość: 383mm-384mm
Material
Physical description
Na odwrocie ryciny w lewym górnym rogu oł. sygn. "M/1584" i okrągła pieczątka własnościowa tuszowa czarna "MUZEUM TIFC WARSZAWA", poieczątka powtórzona w części centralnej odwrocia.
Production
Persons
 • Person
  Misierowicz, Alojzy
  Role
  autor
 • Role
  autor pierwowzoru rysunkowego
Places
 • Place
  Warszawa
  Role
  miejsce wydania / publikacji
Dates
 • Date
  1882-1883  (01/01/1882 - 31/12/1883)
  Role
  data wydania / publikacji
Techniques
 • Technique
  color lithography
History and association
Object history note
Zakup od Macieja Moraczewskiego, Warszawa 1977. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Frydetryka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
Ownership
 • Owner
  Moraczewski, Maciej
Field collection