Home  / Żelazowa Wola według rysunku Napoleona Ordy

Identification
Title
 • Title
  Żelazowa Wola według rysunku Napoleona Ordy
  Language
  Polish (language)
  Type
  tytuł opisowy
Brief description
Alojzy Misierowicz, Żelazowa Wola według rysunku Napoleona Ordy, litografia tonowana, Zakład litograficzny Maksymiliana Fajansa, Warszawa, 1882-83.
Other number
 • Number
  D/4017 [NIFC]
Parts
Parts
 • Object number
  M/1584
  Object type
  views (visual works)
Description
Content (description)
Pod kompozycją po lewej: „Rys. z natury Napoleon Orda.”, pod kompozycją po prawej: „Lit. w Lit. M. Fajansa w Warszawie”, poniżej kompozycji centralnie: „ŻELAZOWA WOLA. / (Polska) / Gubernia Warszawska”, poniżej napisu dwa napisy oddzielone pionową kreską: po prawej: „Własność niegdyś Hrabiego Skarbka, miejsce urodzenia najgenialniejszego muzyka polskiego / Fryderyka Franciszka Szopena (Chopin) ur. tu 2 Marca 1809 um. w Paryżu 17 Paźd. 1849 r. / Pochodził jak wieść niesie od Mikołaja Szopa dworzanina królewskiego który z Królem Stani- / sławem Leszczyńskim udawszy się do Francyi 1740 zmienił swe nazwisko na Chopin.”, a po lewej: „Autrefois propiété des Comtes Skarbek, Lieu de naissance du célèbre musicien polonais Frédéric / Chopin (Szopen) 2 Mars 1809, mort à Paris 17 Octobre 1849. On prétend qu’il / descend de Nicolas Szopa Polonas, Gentilhomme de la Cour, qui s’étant rendu en France à la / suite du roi Stanislas Leszczyński 1740 y changea son nom en celui de Chopin.”
Content (place)
 • Content - place
  dwór Skarbków (Żelazowa Wola)
Content (note)
Rycina pochodzi z publikacji: Napoleon Orda, "Album widoków historycznych Polski poświęcony Rodakom. Album widoków guberni grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej, wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej, przedstawiający miejsca historyczne z czasów wojen [...], oraz przedhistoryczne [...] również stare ruiny zamków obronnych i piękne rezydencje świadczące o przeszłości i cywilizacji tego kraju", Warszawa 1882-1883 ; plansza 249 z 260.
Dimensions
 • Dimension
  height: 309 mm
 • Dimension
  width: 407 mm
 • Dimension
  height [passe-partout]: 400 mm
 • Dimension
  width [passe-partout]: 440 mm
 • Dimension
  height [kompozycja]: 240 mm
 • Dimension
  width [kompozycja]: 288 mm
Dimension note
wysokość: 308mm-309mm; szerokość: 383mm-384mm
Material
Physical description
Na odwrocie ryciny w lewym górnym rogu oł. sygn. "M/1584" i okrągła pieczątka własnościowa tuszowa czarna "MUZEUM TIFC WARSZAWA", poieczątka powtórzona w części centralnej odwrocia.
Production
Persons
 • Person
  Misierowicz, Alojzy
  Role
  autor
 • Role
  autor pierwowzoru rysunkowego
Places
 • Place
  Warszawa
  Role
  miejsce wydania / publikacji
Dates
 • Date
  1882-1883  (01/01/1882 - 31/12/1883)
  Role
  data wydania / publikacji
Techniques
 • Technique
  color lithography
History and association
Object history note
Zakup od Macieja Moraczewskiego, Warszawa 1977. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Frydetryka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
Ownership
 • Owner
  Moraczewski, Maciej
Field collection