Home  / List–bilet Fryderyka Chopina do nieustalonego adresata,"a kto to dzisiaj lekcje daje? [...]"

Identification
Title
 • Title
  List–bilet Fryderyka Chopina do nieustalonego adresata
  Type
  tytuł opisowy
 • Title
  "a kto to dzisiaj lekcje daje? [...]"
  Language
  polski
  Type
  incipit
Brief description
List–bilet Fryderyka Chopina do nieustalonej osoby na oderwanym fragmencie karty papieru, "a kto to dzisiaj lekcje daje? [...]", sygn.: [nieczytelnie], [bez miejsca], [bez daty], k. 1, s. 1 zapis.
Other number
 • Number
  D/342 [NIFC]
Parts
Parts
 • Object number
  M/1971
  Object type
  letters (correspondence)
Description
Content (language)
 • Polish (language)
Content (person)
Content (note)
oryginał incipit na stronie recto: "a kto to dzisiay lekcye daie. ? [...]"
Dimensions
 • Dimension
  height [karta z rękopisem]: 50 mm
 • Dimension
  width [karta z rękopisem]: 97 mm
Dimension note
Fragment papieru o nieregularnym kształcie.
Inscription content
 • Content
  "Von Chopin."
  Inscriber
  Inscriber
  Role
  autor dopisku
  Inscription description
  Na stronie recto na górnym marginesie po lewej.
  Inscription language
  German (language)
  Inscription medium
  atrament
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
Material
Object status
autograf sygnowany
Physical description
k. 1, s. 1 zapis.
Na stronie verso w górnej części pośrodku okrągła pieczęć własnościowa czarnym tuszem: "MUZEUM [/] TIFC [/] WARSZAWA", po lewej numer inwentarzowy: "M/1971" naniesiony ołówkiem. W prawym dolnym rogu numer inwentarzowy: "M/1971" naniesiony ołówkiem, w numerze cyfra "1" napisana na cyfrze "0"[?].
Production
Persons
Places
 • Place
  Unknown
  Role
  miejsce wykonania / wytworzenia
  Note
  oryginał: [bez miejsca]
Dates
 • Note
  oryginał: [bez daty]
Techniques
 • Technique
  handwriting
History and association
Object history note
Rękopis wystawiony na aukcji J.A. Stargardta w Marburgu 6 i 7 czerwca 1978 roku. W latach 1979 i 1980 w posiadaniu firmy antykwarycznej Hansa Schneidera w Tutzing k/Monachium. Przed październikiem 1982 roku, kiedy znalazł się ponownie w antykwariacie J.A. Stargardta w Marburgu, jego właścicielką była Pani Hotimsky [być może Hotimska?] w Paryżu. 30 listopada 1982 roku przedstawiciel firmy J.A. Stargardta, L. Mecklenburg, przesłał rękopis do Hanny Wróblewskiej-Straus do Warszawy w celu ekspertyzy. Rękopis był zdeponowany w Muzeum Fryderyka Chopina w okresie od 14 grudnia 1982 roku do 14 marca 1983 roku, po czym za pośrednictwem Ambasady Republiki Federalnej Niemiec został zwrócony do Marburga. Zakupiony przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina od firmy antykwarycznej J.A. Stargardta w Marburgu w lipcu 1985 roku. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
References
 • Reference (controlled)
  Sydow, Bronisław Edward. Korespondencja Fryderyka Chopina. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. Tomy I-II, ss. 584+608, il.
  Reference details
  niepublikowany
Field collection