Home  / List Fryderyka Chopina do Marie de Rozières,„Je Vous envoie Chère Mlle de Rozières, un manuscrit soit–disant très pressé [...]”

Identification
Title
 • Title
  List Fryderyka Chopina do Marie de Rozières
  Language
  Polish (language)
  Type
  tytuł opisowy
 • Title
  „Je Vous envoie Chère Mlle de Rozières, un manuscrit soit–disant très pressé [...]”
  Language
  French (language)
  Translation
  Posyłam Pani, droga Panno de Rozières, niby to pilny do doręczenia manuskrypt [...]
  Type
  incipit
Brief description
List Fryderyka Chopina do Marie de Rozières w Paryżu, „Je Vous envoie Chère Mlle de Rozières, un manuscrit soit–disant très pressé [...]”, sygn.: „Ch”, Nohant, sobota, [18/07/1846], s. 2.
Other number
 • Number
  D/344 [NIFC]
Comments
Parts
Parts
 • Object number
  M/2096
  Object type
  letters (correspondence)
Description
Content (language)
 • French (language)
Content (person)
Content (note)
Oryginał incipit na stronie 1: "Je Vous envoye Chère Mlle de Rozières, un manuscrit soit-disant très pressé – [...]".
Oryginał przekreślony fragment listu na stronie 1: "si tout fois vous en avez l'envoi, prétez l'intérêts".
Dimensions
 • Dimension
  height [karta z rękopisem]: 132,90 mm
 • Dimension
  width [karta z rękopisem]: 204,88 mm
Dimension note
wysokość: 132,60-132,90 mm ; szerokość: 204,56-204,88 mm
Inscription content
 • Content
  "g d x x x x"
  Inscriber
  Inscriber
  Role
  autor dopisku
  Inscription description
  Na s. recto w lewym górnym rogu.
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
 • Content
  "1"
  Inscriber
  Inscriber
  Role
  autor dopisku
  Inscription description
  Na s. recto na górnym marginesie po prawej.
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
 • Content
  "g o u l x" [?]
  Inscriber
  Inscriber
  Role
  autor dopisku
  Inscription description
  Na s. recto w prawym górnym rogu.
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
 • Content
  [zapis nieczytelny]
  Inscriber
  Inscriber
  Role
  autor dopisku
  Inscription description
  Na s. verso na dolnym marginesie po lewej.
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
Material
Object status
autograf sygnowany
Physical description
k. 1, s. recto zapis.
Na s. verso nad dolnym marginesem po prawej pieczęć okrągła, tuszowa, czarna, otok: "MUZEUM WARSZAWA", pole: "TIFC", po prawej numer inwentarzowy: "M/2096" naniesiony ołówkiem.
Production
Persons
Places
 • Place
  Nohant
  Role
  miejsce wykonania / wytworzenia
  Note
  oryginał: Nohant; MFC: Nohant; Sydow 1955: Nohant
Dates
 • Date
  18/07/1846
  Role
  prawdopodobnie powstały
  Note
  oryginał: "Samedi", [bez daty]; MFC: sobota, [18/07/1846]; Sydow 1955: sobota, [jesień 1846]
Techniques
 • Technique
  handwriting
History and association
Associated item
F/7870 (is copy of)
Object history note
Rękopis był własnością Samuela Rocheblave'a. Przez jakiś czas znajdował się w Stanach Zjednoczonych. André Delpierre zakupił go w domu aukcyjnym The Scriptorium w Beverly Hills (USA) w 1976 roku. W1986 roku zdecydował sprzedać go Towarzystwu im. Fryderyka Chopina w Warszawie za pośrednictwem antykwariatu Erasmushaus- Haus der Bücher z Bazylei. Zakupiony w 1987 roku. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
Ownership
References
 • Reference (controlled)
  Hoesick, Ferdynand. Chopiniana. T. 1, Korespondencya Chopina. Warszawa : F. Hoesick ; Kraków : G. Gebethner, 1912. XI, [1], 469, [2] s.
  Reference details
  s. 372
  Reference association
  pierwsze wydanie
 • Reference (controlled)
  Sydow, Bronisław Edward. Korespondencja Fryderyka Chopina. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. Tomy I-II, ss. 584+608, il.
  Reference details
  tom II, list 522, s. 166-167
 • Reference (controlled)
  Rocznik Chopinowski (Warszawa) 0208-5992 R. 21 (1995). Wróblewska-Straus, Hanna. Korespondencja Chopina, jego przyjaciół i znajomych oraz omówienie wpływów muzealnych Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ss. 156-237.
  Reference details
  s. 168-169, reprod. s. 209
Field collection