Home  / Fryderyk Chopin, Grande Valse Brillante Es-dur op. 18,„Valse”

Identification
Title
 • Title
  Fryderyk Chopin, Grande Valse Brillante Es-dur op. 18
  Language
  Polish (language)
  Type
  tytuł katalogowy
 • Title
  „Valse”
  Language
  French (language)
  Translation
  Walc
  Type
  tytuł odautorski
Brief description
Fryderyk Chopin, Grande Valse Brillante Es-dur op. 18, autograf-podarunek całości utworu, [s.l.], [s.d.]. Na kartach rękopisu zanotowane też niezidentyfikowane szkice muzyczne.
Other number
 • Number
  D/32 [NIFC]
Parts
Parts
 • Object number
  M/2308
  Object type
  autographs (manuscripts)
Description
Content (concept)
 • kobiety
 • miniatura choreiczno-liryczna
 • taniec
 • salon muzyczny
Content (description)
Zapis nutowy Walca na k. 2r-4r, na k. 1r i 4v niezidentyfikowane zapisy nutowe inną ręką, k. 1v poliniowana, niezapisana, z przebiciami atramentowymi. Pięciolinie kreślone rastralem, 12 pięciolinii na stronie, zachowany odstęp jednej pięciolinii pomiędzy systemami muzycznymi z wyjątkiem zakończenia utworu na k. 4r, gdzie tekst muzyczny na pięcioliniach 1-2, 4-5, 7-12. Klamry i klucze kreślone odręcznie, znaki przykluczowe tylko w pierwszym systemie oraz na początku ostatniej cząstki utworu (3-ci system na k. 4r). Nad pierwszą pięciolinią ręką Fryderyka Chopina tytuł „Valse”, obok inną ręką „par FFChopin”. Brak wstępnego słownego określenia tempa (w pierwodrukach: „Vivo”). Metrum ¾. Tekst muzyczny czysty, z nielicznymi drobnymi poprawkami, różni się od wersji pierwodruków w zakresie szczegółów melodyki (w tym ozdobników), rytmiki, harmoniki a także ukształtowania architektonicznego w zakresie wyboru i układu repetycji oraz eliminacji kody. Oznaczenia wykonawcze słowne i graficzne (dynamika, agogika, artykulacja, frazowanie), nieco inne niż w pierwodrukach. Miejscami zapis skrótowy z zastosowaniem symboli powtórzeń figur dźwiękowych, szczegółowo rozpisany plan repetycji.
Na k. 1r na pięcioliniach 1-4 zapisany atr. inną reką 16-taktowy fragment muzyczny nawiązujący motywicznie do Walca Es-dur op. 18. Na k. 4v na pięcioliniach 9-12 zapis nutowy oł. inną ręką, obrócony o 180o w osi równoległej do podstawy.
Content (language)
 • French (language)
Content (person)
 • Content - person
  Horsford, Laura
 • Content - person
  La Panouse, Clémence de (hrabina)
Content (note)
Autograf-podarunek wpisuje się w nurt muzyki salonowej. Ostateczna wersja walca znana z pierwodruków zyskała (m.in. poprzez dodanie rozbudowanej kody) wiruozowską formę koncertową.
Dimensions
 • Dimension
  height [karta 1]: 241 mm
 • Dimension
  width [karta 1]: 314 mm
 • Dimension
  height [karta 2]: 237 mm
 • Dimension
  width [karta 2]: 312 mm
 • Dimension
  height [karta 3]: 236 mm
 • Dimension
  width [karta 3]: 314 mm
 • Dimension
  height [karta 4]: 238 mm
 • Dimension
  width [karta 4]:  
Dimension note
Karta 1: wysokość: 238-241 mm; szerokość: 308-314 mm, karta 2: wysokośc: 233-237 mm, karta 3: wysokość: 233-236 mm; szerokość: 309-314 mm, karta 4: szerokość: 311-314 mm.
Inscription content
 • Content
  „par FFChopin”
  Inscriber
  Inscriber
  Role
  autor dopisku
  Inscription interpretation
  Dopisek wykazuje tendencję do naśladowania pisma kompozytora.
  Inscription language
  French (language)
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta 1 recto - górny margines
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
Material
Phase
autograf roboczy fragmentu utworu
Physical description
4 k. (składki), (7 s. zapis.). Foliacja nadana oł. 1-4 w lewym dolnym rogu kart recto. Na k. 6v pod dwunastą pięciolinią po lewej wpisana oł. cyfra: „8”.
Oznaczenia własnościowe: na dolnym marginesie k. 1r, 3v i 4v wpisany ołówkiem numer inwentarzowy M/2308 i odbita pieczęć okrągła, czarna, tusz, otok: „MUZEUM * WARSZAWA”, pole: „TIFC”.
Production
Persons
 • Role
  kompozytor
 • Person
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisków
  Note
  niezidentyfikowane szkice muzyczne na k. 1r.
 • Person
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisków
  Note
  niezidentyfikowane szkice muzyczne na k. 4v.
Dates
 • Date
  1830-1833  (01/01/1830 - 31/12/1833)
  Role
  data skomponowania utworu
  Note
  prawdopodobnie przed 1830 [K (Opieński 1909, 1925)], [ w ostatnich miesiącach pobytu w Warszawie [K (Jachimecki 1911, 1927)], 1831 [K (Sydow 1949)], 1831 [K (Hedley 1954)], Wiedeń 1831 [K (Brown 1960, 1972)], 1833 [ChT], 1833 [Nowik 2000], 1833 [WN], 1833 [Tomaszewski 2010]
 • Date
  1833  (01/01/1833 - 31/12/1833)
  Role
  domniemana data wytworzenia
  Note
  Datowanie na podstawie informacji proweniencyjnych.
Techniques
 • Technique
  handwriting
History and association
Object history note
Rękopis, podarowany przez Chopina w 1833 roku Clémence, późniejszej żonie hrabiego Anatole’a de la Panouse, był przechowywany w jej rodzinie (w zamku Thoiry w Yvelines pod Paryżem) do 1993 roku. Ostatnim właścicielem z tej rodziny był Paul de la Panouse. Autograf nie był znany do 1967 roku, pierwsza publiczna prezentacja odbyła się w Zamku Thoiry 30 czerwca 1969 roku, pierwsza publikacja w 1978 roku w wydawnictwie Envolve Books, Inc. w USA. Zakupiony na aukcji w Nouveau Drouot w Paryżu, 26 maja 1993 roku przez Narodowy Bank Polski, w tym samym roku darowany do zbiorów Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
References
 • Reference (controlled)
  Rękopisy utworów Chopina. Katalog vol. I-II (Documenta Chopiniana; 2)
  Reference details
  s. 111
 • Reference (controlled)
  Katalog dzieł Fryderyka Chopina (Documenta Chopiniana; 4)
  Reference details
  s. 210-211
  Catalogue number
  207
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Grande Valse brillante Es-dur op. 18. Faksymile autografu ze zbiorów Muzeum Chopina w Towarzystwie im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Warszawa: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 2000. 16, [7] s. ; 29 x 34 cm. ISBN 83-911335-3-2.
 • Reference (controlled)
  Rocznik Chopinowski (Warszawa) 0208-5992 R. 21 (1995). Wróblewska-Straus, Hanna. Korespondencja Chopina, jego przyjaciół i znajomych oraz omówienie wpływów muzealnych Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ss. 156-237.
  Reference details
  s. 160-61
 • Reference (controlled)
  Harold C. Schonberg, Byron Janis Uncovers Chopin MSS in a Chateau. “The New York Times” 21 Decembre 1967
  Reference details
  s. 1
  Reference note
  Pierwsza informacja o istnieniu tej wersji walca.
 • Reference (controlled)
  Byron Janis, The Most Dramatic Musical Discovery of the Age. Grande Valse Brillante op. 18; Waltz in Ges Op. 70 No 1, facsimile and transcription. New York, Envolve Books Inc., 1978
  Reference note
  Pierwsza publikacja tej wersji walca.
 • Reference (controlled)
  Cinq manustrits. Beethoven. Chopin. Schubert. Vente aux enchères publiques le 26 Mai 1993 à16 heures. Nouveau Drouot, Paris.
  Catalogue number
  8
 • Reference (controlled)
  Wróblewska-Straus, Hanna. Chopin : daleko rozsławił swe imię : wystawa zorganizowana w sto pięćdziesiątą rocznicę śmierci kompozytora. Warszawa: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 1999. 200+56 s., il. ISBN 83-85981-75-6.
  Reference details
  s. 100
  Catalogue number
  188
Field collection