Home  / Fryderyk Chopin, Grande Valse Brillante Es-dur op. 18,„Valse”

Identification
Title
 • Title
  Fryderyk Chopin, Grande Valse Brillante Es-dur op. 18
  Language
  Polish (language)
  Type
  tytuł katalogowy
 • Title
  „Valse”
  Language
  French (language)
  Translation
  Walc
  Type
  tytuł odautorski
Brief description
Fryderyk Chopin, Grande Valse Brillante Es-dur op. 18, autograf-podarunek całości utworu, [s.l.], [s.d.]. Na kartach rękopisu zanotowane też niezidentyfikowane szkice muzyczne.
Other number
 • Number
  D/32 [NIFC]
Parts
Parts
 • Object number
  M/2308
  Object type
  autographs (manuscripts)
Description
Content (concept)
 • kobiety
 • miniatura choreiczno-liryczna
 • taniec
 • salon muzyczny
Content (description)
Zapis nutowy Walca na k. 2r-4r, na k. 1r i 4v niezidentyfikowane zapisy nutowe inną ręką, k. 1v poliniowana, niezapisana, z przebiciami atramentowymi. Pięciolinie kreślone rastralem, 12 pięciolinii na stronie, zachowany odstęp jednej pięciolinii pomiędzy systemami muzycznymi z wyjątkiem zakończenia utworu na k. 4r, gdzie tekst muzyczny na pięcioliniach 1-2, 4-5, 7-12. Klamry i klucze kreślone odręcznie, znaki przykluczowe tylko w pierwszym systemie oraz na początku ostatniej cząstki utworu (3-ci system na k. 4r). Nad pierwszą pięciolinią ręką Fryderyka Chopina tytuł „Valse”, obok inną ręką „par FFChopin”. Brak wstępnego słownego określenia tempa (w pierwodrukach: „Vivo”). Metrum ¾. Tekst muzyczny czysty, z nielicznymi drobnymi poprawkami, różni się od wersji pierwodruków w zakresie szczegółów melodyki (w tym ozdobników), rytmiki, harmoniki a także ukształtowania architektonicznego w zakresie wyboru i układu repetycji oraz eliminacji kody. Oznaczenia wykonawcze słowne i graficzne (dynamika, agogika, artykulacja, frazowanie), nieco inne niż w pierwodrukach. Miejscami zapis skrótowy z zastosowaniem symboli powtórzeń figur dźwiękowych, szczegółowo rozpisany plan repetycji.
Na k. 1r na pięcioliniach 1-4 zapisany atr. inną reką 16-taktowy fragment muzyczny nawiązujący motywicznie do Walca Es-dur op. 18. Na k. 4v na pięcioliniach 9-12 zapis nutowy oł. inną ręką, obrócony o 180o w osi równoległej do podstawy.
Na dolnym marginesie k. 1r, 3v i 4v w środku pieczątka własnościowa tuszowa czarna "Muzeum TiFC Warszawa" i oł. sygnatura „M/2308”.
Content (person)
 • Content - person
  Horsford, Laura
 • Content - person
  La Panouse, Clémence de (hrabina)
Content (note)
Autograf-podarunek wpisuje się w nurt muzyki salonowej. Ostateczna wersja walca znana z pierwodruków zyskała (m.in. poprzez dodanie rozbudowanej kody) wiruozowską formę koncertową.
Dimensions
 • Dimension
  height [karta 1]: 241 mm
 • Dimension
  width [karta 1]: 314 mm
 • Dimension
  height [karta 2]: 237 mm
 • Dimension
  width [karta 2]: 312 mm
 • Dimension
  height [karta 3]: 236 mm
 • Dimension
  width [karta 3]: 314 mm
 • Dimension
  height [karta 4]: 238 mm
 • Dimension
  width [karta 4]:  
Dimension note
Karta 1: wysokość: 238-241 mm; szerokość: 308-314 mm, karta 2: wysokośc: 233-237 mm, karta 3: wysokość: 233-236 mm; szerokość: 309-314 mm, karta 4: szerokość: 311-314 mm.
Inscription content
 • Content
  „par FFChopin”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription interpretation
  Dopisek wykazuje tendencję do naśladowania pisma kompozytora.
  Inscription language
  French (language)
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta 1 recto - górny margines
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
Material
Phase
autograf roboczy fragmentu utworu
Physical description
4 k. (składki), (7 s. zapis.). Foliacja nadana oł. w"1-4" lewym dolnym rogu kart recto. Na k. 6v pod dwunastą pięciolinią po lewej wpisana oł. cyfra: „8”.
Production
Persons
 • Role
  kompozytor
 • Person
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisków
  Note
  niezidentyfikowane szkice muzyczne na k. 1r.
 • Person
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisków
  Note
  niezidentyfikowane szkice muzyczne na k. 4v.
Dates
 • Date
  1830-1833  (01/01/1830 - 31/12/1833)
  Role
  data skomponowania utworu
  Note
  prawdopodobnie przed 1830 [K (Opieński 1909, 1925)], [ w ostatnich miesiącach pobytu w Warszawie [K (Jachimecki 1911, 1927)], 1831 [K (Sydow 1949)], 1831 [K (Hedley 1954)], Wiedeń 1831 [K (Brown 1960, 1972)], 1833 [ChT], 1833 [Nowik 2000], 1833 [WN], 1833 [Tomaszewski 2010]
 • Date
  1833  (01/01/1833 - 31/12/1833)
  Role
  domniemana data wytworzenia
  Note
  Datowanie na podstawie informacji proweniencyjnych.
Techniques
 • Technique
  handwriting
History and association
Object history note
Rękopis, podarowany przez Chopina w 1833 roku Clémence, późniejszej żonie hrabiego Anatole’a de la Panouse, był przechowywany w jej rodzinie (w zamku Thoiry w Yvelines pod Paryżem) do 1993 roku. Ostatnim właścicielem z tej rodziny był Paul de la Panouse. Autograf nie był znany do 1967 roku, pierwsza publiczna prezentacja odbyła się w Zamku Thoiry 30 czerwca 1969 roku, pierwsza publikacja w 1978 roku w wydawnictwie Envolve Books, Inc. w USA. Zakupiony na aukcji w Nouveau Drouot w Paryżu, 26 maja 1993 roku przez Narodowy Bank Polski, w tym samym roku darowany do zbiorów Towarzystwa im. Fryderyka Chopina. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
References
 • Reference (controlled)
  Rękopisy utworów Chopina. Katalog vol. I-II (Documenta Chopiniana; 2)
  Reference details
  s. 111
 • Reference (controlled)
  Katalog dzieł Fryderyka Chopina (Documenta Chopiniana; 4)
  Reference details
  s. 210-211
  Catalogue number
  207
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Grande Valse brillante Es-dur op. 18. Faksymile autografu ze zbiorów Muzeum Chopina w Towarzystwie im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Warszawa: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 2000. 16, [7] s. ; 29 x 34 cm. ISBN 83-911335-3-2.
 • Reference (controlled)
  Rocznik Chopinowski (Warszawa) 0208-5992 R. 21 (1995). Wróblewska-Straus, Hanna. Korespondencja Chopina, jego przyjaciół i znajomych oraz omówienie wpływów muzealnych Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ss. 156-237.
  Reference details
  s. 160-61
 • Reference (controlled)
  Harold C. Schonberg, Byron Janis Uncovers Chopin MSS in a Chateau. “The New York Times” 21 Decembre 1967
  Reference details
  s. 1
  Reference note
  Pierwsza informacja o istnieniu tej wersji walca.
 • Reference (controlled)
  Byron Janis, The Most Dramatic Musical Discovery of the Age. Grande Valse Brillante op. 18; Waltz in Ges Op. 70 No 1, facsimile and transcription. New York, Envolve Books Inc., 1978
  Reference note
  Pierwsza publikacja tej wersji walca.
 • Reference (controlled)
  Cinq manustrits. Beethoven. Chopin. Schubert. Vente aux enchères publiques le 26 Mai 1993 à16 heures. Nouveau Drouot, Paris.
  Catalogue number
  8
 • Reference (controlled)
  Wróblewska-Straus, Hanna. Chopin : daleko rozsławił swe imię : wystawa zorganizowana w sto pięćdziesiątą rocznicę śmierci kompozytora. Warszawa: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 1999. 200+56 s., il. ISBN 83-85981-75-6.
  Reference details
  s. 100
  Catalogue number
  188
Field collection