Home  / Bilet wizytowy Leopolda Jana Binentala

Identification
Title
 • Title
  Bilet wizytowy Leopolda Jana Binentala
  Language
  Polish (language)
  Type
  tytuł opisowy
Brief description
Bilet wizytowy Leopolda Jana Binentala, druk, [Warszawa?], [1930-1935?].
Other number
 • Number
  D/662 [NIFC]
Parts
Parts
 • Object number
  M/3175
  Object type
  visiting cards
Description
Content (description)
W centrum lica wizytówki nadruk czarną farbą drukarską imitujący odręczne pismo kaligraficzne pochyłe: „Leopold Jan Binental | prof. Wyższej Szkoły muz. im. Chopina”.Odwrocie niezadrukowane, w lewym górnym rogu adn. oł. „50.-”.
Content (language)
 • Polish (language)
Content (organisation)
Content (person)
 • Content - person
  Binental, Leopold Jan
Content (note)
Leopold Jan Binental (1886–1944), muzykolog i publicysta, okresie międzywojennym propagator twórczości Fryderyka Chopina i badacz jego biografii (monografia "Chopin", Warszawa (1930 i 1937) Paryż (1934), "Chopin. W 120-tą rocznicę urodzin. Dokumenty i Pamiątki", Warszawa 1930, Lipsk 1932. Był inicjatorem oraz współorganizatorem wystaw chopinowskich w Muzeum Narodowym w Warszawie (1932) i Bibliotece Polskiej w Paryżu (1932 i 1937). Zgromadził prywatną kolekcję autografów i pamiątek po Chopinie oraz kolekcję dzieł sztuki (ceramika starożytna, bliskowschodnia i nowożytna europejska, rzeźba średniowieczna, tkaniny, złotnictwo i judaica.
Był również pedagogiem – po studiach muzycznych i muzykologicznych w Paryskim Konserwatorium nauczał gry na skrzypcach najpierw w prywatnej szkole muzycznej Zofii Iwanowskiej Płoszko, a następnie (w latach 20. i 30.) w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, gdzie prowadził też klasę muzyki kameralnej.
Zginął w 1944 roku w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Losy kolekcji chopinowskiej Binentala do dzisiaj pozostają nieznane.

W drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX w. tekst umieszczany na wizytówkach ograniczał się – podobnie jak w pierwszej połowie XIX w. – do imienia (często oznaczanego jedynie inicjałem) i nazwiska, umieszczonych w centralnej części prostokątnego arkusika białego papieru, wydrukowanych przy użyciu czcionki prostej lub (rzadziej) kursywy. W przypadku osób aktywnych zawodowo dodatkową informacją był tytuł, np. „dr.”, „mecenas”, „redaktor”. W takich przypadkach na biletach umieszczano też adres, przeważnie w prawym dolnym rogu, mniejszą czcionką. Adresu nigdy nie drukowano na wizytówkach kobiet.
Istniały również wzorce biletów małżeńskich, a nawet rodzinnych, a także formuła używania czystego kartonika, na którym można było wpisać wybrane informacje stosownie do okoliczności. Często używano wizytówek do prowadzenia korespondencji, można je uznać za prototypy kart pocztowych. Przy pomocy biletów wizytowych przekazywano powiadomienia, podziękowania, kondolencje, życzenia.
Czarna obwódka wokół brzegów wizytówki oznaczała żałobę jej właściciela. Obwódka zwężała się w miarę upływu czasu od śmierci bliskiej osoby.
Na standardowych wizytówkach nie umieszczano nazwy producenta.
Dimensions
 • Dimension
  height: 65 mm
 • Dimension
  width: 105 mm
Inscription content
 • Content
  „50.-”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  after 1930  (01/01/1931 - )
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek rękopiśmienny
Material
Physical description
Karta jednostronnie zadrukowana.Oznaczenia własnościowe: na odwrocie przy dolnej krawędzi w środku wpisany ołówkiem numer inwentarzowy M/3175 i odbita pieczęć okrągła, czarna, tusz, otok: „MUZEUM * WARSZAWA”, pole: „TIFC”.
Production
Persons
 • Person
  Osoba nieustalona
  Role
  opracowanie graficzne
 • Person
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
Organisations
 • Organisation
  NN
  Role
  wytwórca / producent
Places
 • Place
  Warszawa
  Role
  domniemane miejsce wytworzenia
Dates
 • Date
  1930-1935  (01/01/1930 - 31/12/1935)
  Role
  domniemana data wytworzenia
Reason
 • bilet wizytowy
Techniques
 • Technique
  printing (process)
History and association
Object history note
Zakup od Piotra Marcinkowskiego, Warszawa, grudzień 2003.
Ownership
References
 • Reference (controlled)
  Muzealnictwo 0464-1086 Nr 58 (2017). Dubiński, Krzysztof, Świetlicka, Ewa Katarzyna. Leopold Binental i losy jego kolekcji, ss. 109-122.
 • Reference (controlled)
  Bąbel, Agnieszka M. Natura i osobliwości biletu wizytowego. Uwagi o zbiorze wizytówek w papierach Władysława Smoleńskiego. "Napis" Seria X 2004. Ss. 175-184.
Field collection