Home  / Szkic figuracji na fortepian

Identification
Title
 • Title
  Szkic figuracji na fortepian
  Language
  Polish (language)
  Type
  tytuł opisowy
Brief description
Fryderyk Chopin, Figuracja na fortepian, autograf szkicowy, [s.l.], [s.d.].
Other number
 • Number
  D/55 [NIFC]
Comments
Parts
Parts
 • Object number
  M/321
  Object type
  autographs (manuscripts)
Description
Content (description)
Zapis nutowy atr. na k. 1r., k. 1v pusta, z przebiciami. Dwie pięciolinie nakreślone odręcznie na kawałku papieru oddartego od większej calości. Brak oznaczenia metrum, kluczy i znaków przykluczowych.Tekst muzyczny zapisany ze skrótowo oznaczonym akompaniamentem (pojedyncze dźwięki lub ich nazwy solmizacyjne), metrum 3/4 lub 6/8.
W lewym górnym rogu k. 1r adn. oł. „378” inną ręką.
Content (note)
Adnotacja „378” to najprawdopodobniej numer strony w publikacji Mieczysława Karłowicza „Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie”, Warszawa 1904, na której znajduje się wzmianka o tym [?] autografie: „Dwie kartki zapisane przez samego Chopina zawierają nadzwyczaj nieczytelne szkice: walca ges-dur i kompozycji na 6/8 es-dur”.
Dimensions
 • Dimension
  height [karta z autografem]: 168 mm
 • Dimension
  width [karta z autografem]: 206 mm
 • Dimension
  width [karta z mocowaniem]: 211 mm
Dimension note
Wysokość: 133 - 168 mm
Inscription content
 • Content
  „378”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription interpretation
  Numer strony w publikacj Mieczysława Karłowicza „Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie”, Warszawa 1904, na której znajduje się wzmianka o tym [?] autografie: „Dwie kartki zapisane przez samego Chopina zawierają nadzwyczaj nieczytelne szkice: walca ges-dur i kompozycji na 6/8 es-dur”.
Material
Physical description
1 k. (1 s. zapis.). Karta oderwana od większej całości.
Oznaczenia własnościowe: w pobliżu dolnej krawędzi k. 1v w środku numer inwentarzowy M/321 ołówkiem i pieczęć okrągła, czarna, tusz, otok: „MUZEUM * WARSZAWA”, pole: „TIFC” doklejone wtórnie.
Production
Persons
Places
 • Place
  nieznane
  Role
  miejsce wykonania / wytworzenia
Dates
 • Date
  1820s, 1830s, 1840s  (01/01/1820 - 31/12/1849)
  Role
  domniemana data wytworzenia
Techniques
 • Technique
  handwriting
History and association
Object history note
Rękopis przechowywany w kolekcji rodziny Fryderyka Chopina do śmierci Leona Ciechomskiego w 1945 roku. Zakupiony od Jerzego Kniołka z Kobyłki k/Warszawy, 5 stycznia 1959. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
References
 • Reference (controlled)
  Rękopisy utworów Chopina. Katalog vol. I-II (Documenta Chopiniana; 2)
  Reference details
  s. 564
  Catalogue number
  1355
 • Reference (controlled)
  Katalog dzieł Fryderyka Chopina (Documenta Chopiniana; 4)
  Reference details
  s. 239
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie : listy Chopina do rodziny i rodziny do niego : listy pani Sand i jej córki : listy Wodzińskich : listy uczennic i znajomych Chopina : korespondencja panny Stirling : rozmaitości / oprac. Mieczysław Karłowicz. Warszawa: skł. gł. Księg. J. Fiszera, 1904. [4], IX, [1], 403 s., tabl. (Wydawnictwo Sekcji Imienia Chopina przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym).
  Reference details
  s. 378
Field collection