Home  / „Altstadt von West”,Widok Pragi od strony zachodniej

Identification
Title
 • Title
  „Altstadt von West”
  Language
  German (language)
  Translation
  Stare Miasto widziane od strony zachodniej
  Type
  tytuł odautorski
 • Title
  Widok Pragi od strony zachodniej
  Language
  Polish (language)
  Type
  tytuł katalogowy
Brief description
Josef Axmann według rysunku Vincenca Morstadta, Widok Pragi od strony zachodniej, akwaforta, papier, Praga, 1835.
Parts
Parts
 • Object number
  M/3268
  Object type
  views (visual works)
Description
Colour
 • black-and-white (colors)
Content (description)
Panorama starego miasta w Pradze widzianego od strony zachodniej, z przeciwległego brzegu. Na pierwszym planie spacerujący nad Wełtawą.
Content (language)
 • German (language)
 • Latin (language)
Content (object)
 • Content - object
  boats
 • Content - object
  tenement houses
 • Content - object
  arch bridges
 • Content - object
  church towers
 • Content - object
  dresses (garments)
 • Content - object
  trousers
 • Content - object
  frock coats
 • Content - object
  capotes (luifelhoeden)
Content (place)
 • Content - place
  Praha (7006464)
 • Content - place
  Vltava
Content (position)
Dimensions
 • Dimension
  height: 179 mm
 • Dimension
  width: 224 mm
 • Dimension
  height [kompozycja]: 169 mm
 • Dimension
  width [kompozycja]: 207 mm
Inscription content
 • Content
  „ALTSTADT | von West.”
  Inscriber
  Role
  wydawca
  Inscription date
  1835  (01/01/1835 - 31/12/1835)
  Inscription description
  Napis w dolnej części arkusza, pośrodku.
  Inscription interpretation
  Tytuł pracy.
  Inscription language
  German (language)
  Inscription medium
  farba
  Inscription method
  wydrukowana
  Inscription position
  Inscription translation
  Stare Miasto widziane od strony zachodniej.
  Inscription type
  tytuł
 • Content
  „V. Morstadt ad nat. del.”
  Inscriber
  Role
  wydawca
  Inscription date
  1835  (01/01/1835 - 31/12/1835)
  Inscription description
  Napis poniżej odcisku płyty, z lewej strony.
  Inscription interpretation
  Informacja o autorze pierwowzoru rysunkowego.
  Inscription language
  Latin (language)
  Inscription medium
  farba
  Inscription method
  wydrukowana
  Inscription position
  Inscription translation
  V. Morstadt rys. z nat.
  Inscription type
  dopisek maszynowy
 • Content
  „J. Eifsner sc. aqua forti Viennoe”
  Inscriber
  Role
  wydawca
  Inscription date
  1835  (01/01/1835 - 31/12/1835)
  Inscription description
  Napis poniżej odcisku płyty, pośrodku.
  Inscription interpretation
  Informacja o wykonawcy akwaforty.
  Inscription language
  Latin (language)
  Inscription medium
  farba
  Inscription method
  wydrukowana
  Inscription position
  Inscription translation
  J. Eifsner ryt. akwafort. Wiedeń.
  Inscription type
  dopisek maszynowy
 • Content
  „J. Axmann sculpt. direx.”
  Inscriber
  Role
  wydawca
  Inscription date
  1835  (01/01/1835 - 31/12/1835)
  Inscription description
  Napis poniżej odcisku płyty, z prawej strony.
  Inscription interpretation
  Informacja o rytowniku nadzorującym pracę.
  Inscription language
  Latin (language)
  Inscription medium
  farba
  Inscription method
  wydrukowana
  Inscription position
  Inscription translation
  J. Axmann główny ryt.
  Inscription type
  dopisek maszynowy
 • Content
  „Verlag von Borrosch & André in Prag.”
  Inscriber
  Role
  wydawca
  Inscription date
  1835  (01/01/1835 - 31/12/1835)
  Inscription description
  Napis wzdłuż dolnej krawędzi arkusza, pośrodku.
  Inscription interpretation
  Nazwa wydawnictwa.
  Inscription language
  German (language)
  Inscription medium
  farba
  Inscription method
  wydrukowana
  Inscription position
  Inscription translation
  Wydawnictwo von Borrosch & André w Pradze.
  Inscription type
  dopisek maszynowy
 • Content
  „20-”
  Inscriber
  Inscriber
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  2nd half 20th century  (01/01/1950 - 31/12/1999)
  Inscription description
  Liczba naniesiona ołówkiem w prawym górnym rogu rewersu.
  Inscription interpretation
  Cena.
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  Inscription type
  dopisek rękopiśmienny
Material
Materials & techniques note
Akwaforta. Odbitka na papierze.
Object status
oryginał
Physical description
Akwaforta czarno-biała na papierze. Kompozycja w poziomie. Panorama starego miasta w Pradze widzianego od strony zachodniej, z przeciwległego brzegu Wełtawy. Na rzece barki i łodzie różnych typów. Pierwszy plan flankowany dwoma drzewami, z prawej strony widoczny fragment muru z blankami, z lewej – spacerująca nad Wełtawą rodzina zwrócona w stronę rzeki: kobieta, mężczyzna i dwoje dzieci w strojach typowych dla pierwszej połowy XIX wieku. Mężczyzna w ciemnym surducie, jasnych spodniach, cylindrze, z laską; kobieta w jasnej taliowanej sukni, kapeluszu z długimi wstążkami, z ciemną złożoną parasolką; dzieci w sukienkach, pantalonach, kapeluszach. W obrębie dolnego marginesu, pod odciskiem płyty, napisy informujące o autorach, wydawcy i tytule pracy.
W środkowej części rewersu oznaczenie własnościowe: pieczęć okrągła, czarna, tusz, otok: „MUZEUM WARSZAWA *”, pole: „TIFC”; poniżej pieczęci numer inwentarzowy „M/3268” oraz, w kolejnym wierszu, informacja o lokalizacji „Sz. IV (kons).” naniesione ołówkiem.
W lewym dolnym rogu rewersu numer inwentarzowy „M/3268” naniesiony ołówkiem.
W prawym górnym rogu rewersu liczba „20-” naniesiona ołówkiem.
Production
Persons
 • Person
  Axmann, Josef
  Role
  rytownik
 • Person
  Morstadt, Vinzenz
  Role
  autor pierwowzoru rysunkowego
Organisations
Places
 • Place
  Praha (7006464)
  Role
  miejsce wydania / publikacji
Dates
 • Date
  1835  (01/01/1835 - 31/12/1835)
  Role
  data wykonania / wytworzenia
Reason
 • Powielenie graficzne rysunku.
Techniques
 • Technique
  etching (printing process)
History and association
Field collection