Home  / „RYS DZIEJÓW | PIŚMIENNICTWA | POLSKIEGO”,„RYS DZIEJÓW | PIŚMIENNICTWA | POLSKIEGO. | LESŁAWA ŁUKASZEWICZA | Rozszerzony i Dopełniony | PRZEZ | J.[ana] N.[epomucena] C.[zarnowskiego]”

Identification
Title
 • Title
  „RYS DZIEJÓW | PIŚMIENNICTWA | POLSKIEGO”
  Language
  Polish (language)
  Type
  tytuł pierwowzoru
 • Title
  „RYS DZIEJÓW | PIŚMIENNICTWA | POLSKIEGO. | LESŁAWA ŁUKASZEWICZA | Rozszerzony i Dopełniony | PRZEZ | J.[ana] N.[epomucena] C.[zarnowskiego]”
  Language
  Polish (language)
  Type
  nazwa oficjalna
Brief description
„RYS DZIEJÓW | PIŚMIENNICTWA | POLSKIEGO. | LESŁAWA ŁUKASZEWICZA | Rozszerzony i Dopełniony | PRZEZ | J.[ana] N.[epomucena] C.[zarnowskiego]”, w Drukarni Stanisława Nowakowskiego, Warszawa, 1856.
Other number
 • Number
  D/637 [NIFC]
Features
adnotacje rękopiśmienne, pieczęć byłego właściciela, exlibris
Parts
Parts
 • Object number
  M/621
  Object type
  books
Description
Content (description)
Lico wierzchniej okładziny i odwrocie tylnej okładziny oprawy gładkie, bez napisów. Na odwrocie wierzchniej okładziny, w lewym górnym rogu karty wyklejkowej, naklejony odręcznie wykonany exlibris, przedstawiający dwie sarny u wodopoju na zaśnieżonym wzgórzu, w tle las. Pod rysunkiem, okolony ramką, wpis: „M. Łapinski | L [/] 293”. Przy górnej krawędzi wyklejki po prawej wpis ołówkiem: „233 [F?, skreślony ukośnik?] (/53 [cyfra „3” napisana na uprzednio wpisanej cyfrze 6?] ”.).

Na karcie tytułowej nadruk: „RYS DZIEJÓW | PIŚMIENNICTWA | POLSKIEGO. | LESŁAWA ŁUKASZEWICZA | Rozszerzony i Dopełniony | PRZEZ | „J.[ana] N.[epomucena] C.[zarnowskiego]” | WARSZAWA | w DRUKARNI STANISŁAWA NOWAKOWSKIEGO. | przy ulicy Nalewki pod Nr: 2,236/7 wprost Ogrodu | Krasińskich. | – | 1856.” W lewym górnym rogu przekreślona adn. oł. „3483.”, pod tytułem, przy lewym brzegu nieczytelne ślady po [usuniętym?] wpisie odręcznym niebieskim atramentem, w dolnej części odbita pieczęć „ANNA SKÓRCZEWSKA | KRYNICA”, wzdłuż dolnej krawędzi adn. oł. „75 | [słowo nieczytelne] | [MKIZS?]”. Na odwrocie karty tytułowej nadrukowana nota cenzorska z 19/21 sierpnia 1855 roku.

s. 1-2: „WSTĘP.”
s. [3]-7: „OKRES I | STAROSŁOWIAŃSKI \ Od niepamiętnych czasów, aż do ustalenia się stosunków | z Rzymem przez zaprowadzenie biskupstw, 1000 r.”
s. [8]-17: „OKRES II | PIASTOWSKI | Od zaprowadzenia biskupstw, aż do założenia akademii w Krak. Przez Kazimierza W.; czyli od 1000 do 1347-64 r.”
s. [18]-32: OKRES III | JAGIELOŃSKI | od założenia akademii w Krakowie, aż do założenia pierwszej | drukarni polskiej; czyli od 1347-64 do 1521 r.”
s. [33]-97: OKRES IV | ZOTEGO WIEKU | Od założenia pierwszej drukarni polskiej aż do kłótni | akademii krakowskiej z Jezuitami o założenie przez nich | swojej szkoły w Krakowie; czyli od r. 1521 do 1621.
s. [98]- 114: OKRES V | JEZUICKI | od kłótni akademii krakowskiej z Jezuitami o założe- | nie przez nich swojej uczelni w Krakowie aż do Konar- | skiego i upadku Jezuitów: czyli od 1621 do 1750 (1773) r.”
s. [115]-147: OKRES VI | KONARSKIEGO | Od wzniesienia się lepszego smaku r. 1750 (1773) do 1822.”
s. [148]-240: OKRES VII | Od 1822 do 1856.”
s. [241-247]: „POCZET PISARZY” (skorowidz alfabetyczny)
s. [248] pusta
Content (language)
 • Polish (language)
Content (object)
 • Content - object
  bookplates
Dimensions
 • Dimension
  height [oprawa]: 188 mm
 • Dimension
  width [oprawa]: 123 mm
 • Dimension
  thickness [oprawa]: 15 mm
 • Dimension
  height [blok]: 183 mm
 • Dimension
  width [blok]: 115 mm
 • Dimension
  thickness [blok]: 10 mm
Dimension note
retrokonwersja danych z inwentarza
Inscription content
 • Content
  „M. Łapinski | L | 293”
  Inscriber
  Inscriber
  Role
  właściciel
  Inscription date
  after 1856  (01/01/1857 - )
  Inscription language
  Polish (language)
  Inscription medium
  pióro
  Inscription type
  ex libris
 • Content
  „233 [F?, skreślony ukośnik?] (/53 [cyfra „3” napisana na uprzednio wpisanej cyfrze "6"?] ”, przekreślona adn. „3483.”
  Inscriber
  Inscriber
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  after 1856  (01/01/1857 - )
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek rękopiśmienny
 • Content
  wpis usunięty [?]
  Inscriber
  Inscriber
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  after 1856  (01/01/1857 - )
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek rękopiśmienny
 • Content
  „ANNA SKÓRCZEWSKA | KRYNICA”
  Inscriber
  Inscriber
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  after 1856  (01/01/1857 - )
  Inscription language
  Polish (language)
  Inscription medium
  tusz
  Inscription method
  odciśnięta
  Inscription type
  pieczęć własnościowa
Material
 • Material
 • Material
  printing ink
 • Material
  ink
 • Material
  graphite (mineral)
 • Material
  cardboard
 • Material
  cloth
Physical description
Oprawa introligatorska twarda z epoki, czarny papier, grzbiet i narożniki z brązowego płótna. Paginacja oryginalna drukowana: s. 1-7, [8], 9-17, [18], 19-32, [33], 34-97, [98], 99-114, [115], 116-147, [148], 149-240, [241-248].
Oznaczenia własnościowe: w lewym dolnym rogu karty wyklejkowej odbita pieczęć okrągła, fioletowa, tusz, otok: „MUZEUM * WARSZAWA”, pole: „TIFC”. Przy dolnej krawędzi odwrocia karty tytułowej środku numer inwentarzowy M/621 ołówkiem i pieczęć j.w. doklejone wtórnie, analogiczna pieczątka doklejona na s. [248].
Production
Persons
Organisations
 • Organisation
  Drukarnia Stanisława Nowakowskiego
  Role
  drukarnia
Places
 • Place
  Warszawa
  Role
  miejsce wydania / publikacji
Dates
 • Date
  1856  (01/01/1856 - 31/12/1856)
  Role
  data wydania / publikacji
Techniques
 • Technique
  printing (process)
 • Technique
  bookbinding (process)
 • Technique
  drawing (image-making)
 • Technique
  handwriting
History and association
Object history note
Według Oferenta książka należała niegdyś do Antoniego Barcińskiego, męża Izabelli Chopin, następnie w zbiorach spadkobierców siostry Chopina, Ludwiki Jędrzejewiczowej - Ludwiki Ciechomskiej, Marii i Laury Ciechomskiej, Leona Ciechomskiego. Zakupiona w 1963 roku od Jerzego Kniołka z Kobyłki pod Warszawą. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
References
 • Reference (controlled)
  Wróblewska, Hanna, Gendaszek-Lewkowicz, Maria. Katalog zbiorów. Muzeum. Rękopisy, druki, grafika, fotografie. Warszawa: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina, 1971. ss. XVI+296.
  Reference details
  s. 161
  Catalogue number
  294
Field collection