Home  / List Fryderyka Chopina do Juliana Fontany ,"Dziękuję ci moje Życie za twoje zabiegi [...]"

Identification
Title
 • Title
  List Fryderyka Chopina do Juliana Fontany
  Type
  tytuł opisowy
 • Title
  "Dziękuję ci moje Życie za twoje zabiegi [...]"
  Language
  polski
  Type
  incipit
Brief description
List Fryderyka Chopina do Juliana Fontany w Paryżu, "Dziękuję ci moje Życie za twoje zabiegi [...]", sygn.: "FFCh", [Marsylia, 12/03/1839], k. 1, s. 1-2 zapis. (list), s. 2 zapis. (adres)
Other number
 • Number
  D/292 [NIFC]
Comments
Parts
Parts
 • Object number
  M/626
  Object type
  letters (correspondence)
Description
Content (language)
 • Polish (language)
 • French (language)
Content (person)
 • Content - person
  Fontana, Julian
 • Content - person
  Pleyel, Camille
 • Content - person
  Probst, Heinrich Albert
 • Content - person
  Schlesinger, Maurice
 • Content - person
  Léo, Auguste
 • Content - person
 • Content - person
  Wodzińska, Teresa
 • Content - person
  Matuszyński, Jan
Content (place)
 • Content - place
  Paris (7008038)
Content (note)
oryginał incipit na stronie 1: "Dziękuję ci moje Życie zatwoje [wł.: za twoje] zabiegi [...]"
oryginał adres na stronie 4: "A Monsieur [/] Monsieur J. Fontana [/] Paris [/] 38, Rue de la Chaussée d'Antin."
Dimensions
 • Dimension
  height [karta z autografem]: 258,40  mm
 • Dimension
  width [karta z autografem]:  208,32 mm
Dimension note
wysokość: 257,54 - 258,40 mm szerokość: 206,95 - 208,32 mm
Inscription content
 • Content
  "5."
  Inscriber
  Inscriber
  NN
  Role
  autor dopisku
  Inscription description
  Adnotacja na s. 1 w lewym górnym rogu.
  Inscription medium
  atrament
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
 • Content
  "II.115"
  Inscriber
  Inscriber
  NN
  Role
  autor dopisku
  Inscription description
  Adnotacja na s. 1 w prawym górnym rogu.
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
 • Content
  "[nieczytelnie] 0."
  Inscriber
  Inscriber
  NN
  Role
  autor dopisku
  Inscription description
  Adnotacja na s. 4 w lewym dolnym rogu.
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
 • Content
  [nieczytelnie]
  Inscriber
  Inscriber
  NN
  Role
  autor dopisku
  Inscription description
  Na s. 4 nad dolną krawędzią karty.
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
 • Content
  [znak nieczytelny]
  Inscriber
  Inscriber
  NN
  Role
  autor dopisku
  Inscription description
  Adnotacja na s. 4 na dolnym marginesie po prawej.
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
 • Content
  "DXC"[?]
  Inscriber
  Inscriber
  NN
  Role
  autor dopisku
  Inscription description
  Adnotacja na s. 4 w prawym dolnym rogu.
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
 • Content
  [kreska]
  Inscriber
  Inscriber
  NN
  Role
  autor dopisku
  Inscription description
  Adnotacja na s. 4 w prawym dolnym rogu czerwoną kredką.
  Inscription medium
  kredka
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
Material
Object status
autograf sygnowany
Physical description
k. 1, s. 1-2 zapis. (list), s. 2 zapis. (adres)
Na stronie 4 w lewym dolnym rogu fragment odcisku pieczęci właścicielskiej tuszem: "AWA", po prawej odcisk pieczęci właścicielskiej tuszem: "[M]UZEUM [WAR]SZAWA [/] TIFC" i powyżej numer inwentarzowy: "M/626" naniesiony ołówkiem. Na stronie 4 na dolnym marginesie pośrodku numer inwentarzowy: "M/626" naniesiony ołówkiem.
Production
Persons
Places
 • Place
  Marseille
  Role
  prawdopodobnie powstały
  Note
  oryginał: [bez miejsca] ; MFC: [Marsylia] ; Karasowski: Marsylia ; Sydow-Miketta 1955: [Marsylia] ; Helman–Skowron–Wróblewska-Straus 2017: [Marsylia]
Dates
 • Date
  12/03/1839
  Role
  prawdopodobnie powstały
  Note
  oryginał: [bez daty] ; MFC: [12.03.1839] ; Karasowski 1882: 10.03.1839 ; Sydow-Miketta 1955: [12.03.1839] ; Helman–Skowron–Wróblewska-Straus 2017: [12.03.1839]
Note
Datowanie na podstawie stempli pocztowych: "MARSEILLE [/] 13 [/] MARS [/] 1839 [/] (12)" i "PARIS [/] 16 [/] MARS [18]39 [/] (60)". Także na podstawie wzmianki w liście do Camille’a Pleyela z 12 III 1839 o przesłaniu listu do Fontany, za: Helman–Skowron–Wróblewska-Straus 2017, list 260, s. 816, przypis 1.
Techniques
 • Technique
  handwriting
 • Technique
  sealing (process)
 • Technique
  franking
History and association
Associated item
F/127 (is copy of)
Object history note
Rękopis z kolekcji Juliana Fontany. Po śmierci Juliana Fontany (1810-1869) jego korespondencja wraz z całą spuścizną rękopiśmienną znajdowała się u Seweryna Gałęzowskiego (1801-1878) i Karola Ruprechta (1821-1875). W 1871 roku 57(?) listów Chopina do Fontany posiadała Joanna z Petzoldów Lilpopowa (1831-1908), córka Franciszka Ksawerego Petzolda, cioteczna siostra Fontany. Od 1908 roku własność jej syna Karola Lilpopa (1849-1924) w Warszawie. Nabyty od Artura Hedleya w Londynie w 1963 roku przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
References
 • Reference (controlled)
  Karasowski, Maurycy. Fryderyk Chopin : życie - listy - dzieła. T. 2. Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1882 (Kraków : Drukarnia Wł. L. Anczyca i Spółki). [4], 273, [4] s. : err. ; 20 cm.
  Reference details
  ss. 115-117
  Reference association
  pierwsze wydanie
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Friedrich Chopins gesammelte Briefe zum erstenmal herausgegeben und getreu ins Deutsche übertragen von Bernard Scharlitt. Leipzig : Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel, 1911. X, 305 s., [12] k. tabl. ; 25 cm.
  Reference details
  71
 • Reference (controlled)
  Hoesick, Ferdynand. Chopiniana. T. 1, Korespondencya Chopina. Warszawa : F. Hoesick ; Kraków : G. Gebethner, 1912. XI, [1], 469, [2] s.
  Reference details
  27-29
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Gesammelte Briefe ; [übersetzt und herausgegeben von A. von Guttry]. München : bei Georg Müller, 1928. X, [2], 464 s., [24] k. tabl. [w tym złoż.] : il. ; 25 cm.
  Reference details
  105
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Piśma. Tłumacz: Goldenweiser Anna, Redaktor: Goldenweiser Aleksandr Borisowicz. Moskwa , 1929. 8º ; s. 418 : il.
  Reference details
  109
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Lettres / Frédéric Chopin ; recueillies par Henri Opienski ; et traduites par Stéphane Danysz ; avant-propos d'I. J. Paderewski. Paris : Société Française d'Éditions Littéraires et Techniques, 1933. 591 s., [4] k. złoż., [4] k. : il. ; 18 cm. (Collection Polonaise).
  Reference details
  116
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Listy Fryderyka Chopina / zebrał i przygotował do druku Henryk Opieński. Warszawa : nakł. Jarosława Iwaszkiewicza : nakł. "Wiadomości Literackich", 1937 (Kraków : Drukarnia Narodowa). VII, 373 s., [8] k. tabl. ; 25 cm.
  Reference details
  118
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Wybór listów ; oprac. Zdzisław Jachimecki. Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr. 1949. LIII, [3], 216 s. : il. ; 18 cm. (Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 131) ISSN 0208-4104 , nr 131.
  Reference details
  115
 • Reference (controlled)
  Sydow, Bronisław Edward. Korespondencja Fryderyka Chopina. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. Tomy I-II, ss. 584+608, il.
  Reference details
  tom I ; list 255 ; ss. 339-340
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Korespondencja Fryderyka Chopina. T. 2 Część 1 i 2, 1831-1839 / oprac. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. 1398 s. : il. (w tym kolor.). ISBN 978-83-235-3100-5.
  Reference details
  list 260 ; ss. 815-820 ; il. ss. 818-819
Field collection