Home  / Cesja praw autorskich przez Fryderyka Chopina ,„Reçu de Mr Maurice Schlesinger la somme | de 900 fr [...]”

Identification
Title
 • Title
  Cesja praw autorskich przez Fryderyka Chopina
  Language
  Polish (language)
  Type
  tytuł opisowy
 • Title
  „Reçu de Mr Maurice Schlesinger la somme | de 900 fr [...]”
  Translation
  Otrzymałem od Pana Maurice'a Schlesingera kwotę 900 franków [...] [tłum./transl. NIFC]
  Type
  incipit
Brief description
Cesja praw autorskich przez Fryderyka Chopina na rzecz oficyny wydawniczej Maurice'a Schlesingera do publikacji Ballady f-moll op. 52, Poloneza As-dur op. 53 i Scherza E-dur op. 54 na terenie Francji, „Reçu de Mr Maurice Schlesinger la somme | de 900 fr [...]”, sygn.: „F. Chopin”, Paryż, 15/11/1843 umieszczona na karcie wtórnej z adnotacją pochodzącą najprawdopodobniej od adresata, s. 4.
Other number
 • Number
  2546
Comments
Parts
Parts
 • Object number
  MC/418
  Object type
  bills of sale
Description
Content (description)
Pierwsze francuskie wydania wzmiankowanych utworów ukazały się 14 grudnia 1843 roku.
Content (language)
 • French (language)
Content (organisation)
Content (place)
 • Content - place
  France
Content (note)
Oryginał incipit na s. recto: "Reçu de Mr Maurice Schlesinger la somme | de 900 fr [...]".
Dimensions
 • Dimension
  height [karta]: 158 mm
 • Dimension
  width [karta]: 172 mm
 • Dimension
  height [karta z autografem]: 61 mm
 • Dimension
  width [karta z autografem]: 110,5 mm
Dimension note
Wysokość karty z autografem: 59,5-61 mm, wysokość karty 156,5-158 mm, szerokość karty: 160-172 mm, największa szerokość połączonych kart 183 mm.
Inscription content
 • Content
  "F. Chop [dalej brak zapisu] | 15 9br 18 [dalej brak zapisu]"
  Inscriber
  Inscriber
  Role
  autor dopisku
  Inscription description
  Na s. recto dołączonej karty w prawy górnym rogu.
  Inscription interpretation
  Adnotacja najprawdopodobniej ręką pracownika firmy wydawniczej Maurice'a Schlesingera w Paryżu.
  Inscription language
  French (language)
  Inscription medium
  atrament
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
 • Content
  "12 _"
  Inscriber
  Inscriber
  Role
  autor dopisku
  Inscription description
  Na s. recto dołączonej karty w środkowej części po prawej.
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
Material
 • Material
  India ink (ink)
 • Material
  ink
 • Material
  graphite (mineral)
Object status
autograf sygnowany
Physical description
k. 1, s. recto zapis.; k. 1, s. verso zapis.
Na s. verso karty z autografem Fryderyka Chopina na dolnym marginesie po lewej pieczęć okrągła, tuszowa, czarna, otok: "MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA", pole: "NIFC", po prawej numer inwentarzowy: "MC/418" naniesiony ołówkiem.
Production
Persons
Places
 • Place
  Paris (7008038)
  Role
  miejsce wykonania / wytworzenia
  Note
  oryginał: "Paris"; MFC: Paryż
Dates
 • Date
  15/11/1843
  Role
  data wykonania / wytworzenia
  Note
  oryginał: "15 Nov. 1843."; MFC: 15/11/1843
Techniques
 • Technique
  handwriting
 • Technique
  stamping (marking)
History and association
Object history note
Zakupiony od Scripta Hictorica w 2013 roku.
Field collection
Missing image

Additional cataloging

POTWIERDZENIE

Identification
Parts
Parts
 • Object number
  MC/418
  Object type
  bills of sale
Description
Production
History and association
Field collection

OBWOLUTA

Identification
Parts
Parts
 • Object number
  MC/418
  Object type
  bills of sale
Description
Production
History and association
Field collection