Home  / Fryderyk Chopin, Mazurek f-moll [op. 68 nr 4],"Dernière Mazurka de Chopin composée à Chaillot","Suite de la dernière Mazurka",

Identification
Title
 • Title
  Fryderyk Chopin, Mazurek f-moll [op. 68 nr 4]
  Language
  polski
  Type
  tytuł katalogowy
 • Title
  "Dernière Mazurka de Chopin composée à Chaillot"
  Language
  francuski
  Translation
  ostatni mazurek Chopina skomponowany w Chaillot
  Type
  tytuł roboczy
 • Title
  "Suite de la dernière Mazurka"
  Language
  francuski
  Translation
  kontynuacja ostatniego mazurka
  Type
  tytuł roboczy
Brief description
Fryderyk Chopin, Mazurek f-moll [op. 68 nr 4], (WN 65 [65] (1845/46 [Kallberg 1998], 1848 [Jędrzejewiczowa czerwiec 1854-], 1848 [(K (Binental 1937)], 1848 lub 1849 [K (Opieński 1909, 1925)], 1848 lub 1849 [ChT], 1848/49 [K (Sydow 1949)], 1849 [K (Fontana 1855)], 1849 [K (Niecks 1902)], 1849 [K (Hoesick 1911)], 1849 [K (Jachimecki 1949)], 1849 [K (Hedley 1954)], 1849 [WN], lato 1849 [K (Brown 1960, 1972)], 1849 – na krótko przed śmiercią [K (Karasowski 1882)], 1849 – utwór ostatni, niedokończony [Tomaszewski 2010]). Kopia-rekonstrukcja Auguste'a Franchomme'a, [s.l.], [1852?]
Other number
 • Number
  D/48 [NIFC]
Parts
Parts
 • Object number
  M/236
  Object type
  copies (derivative objects)
  Object type
  manuscripts (document genre)
  Object type
  sheet music
Description
Content (description)
Na górnym marginesie karty recto tytuł: "Dernière Mazurka [słowo "Mazurka" zanotowane na slowie "Valse"] de Chopin composée à Chaillot", nad 5 pięciolinią: "Suite de la dernière mazurka". Na dolnym marginesie po prawej inną ręką adn. oł.: "Mazurka, opus 68, no 4, en fa mineur".
Tekst muzyczny po stronie recto, strona verso poliniowana, niezapisana.
14 pięciolinii na stronie. Długość pięciolinii 233 mm, globalna rozpiętość systemów na stronie 178 mm (dane wg J. Kallberg 1978, 2013). Klamry, klucze i znaki przykluczowe we wszystkich systemach, oznaczenie metrum: 3/4. Tekst nutowy na pięcioliniach 1-2, 3-4, 6-7, 9-10, pięciolinie 5, 8, 11-14 wolne. Zapis obejmuje takty 1-41 ze wskazaniem powtórki od taktu 3 (znaki dal segno pomiędzy t. 2 i 3 oraz po t. 41). Sposób zakończenia utworu nie został wyraźnie oznaczony. Tekst muzyczny w szczegółach odmienny od wersji pierwodruku.
W lewym dolnym rogu karty verso oł. sygnatura „M/236” i pieczątka własnościowa tuszowa czarna "Muzeum TiFC Warszawa".
Content (person)
Content (place)
 • Content - place
  Chaillot
Content (note)
Rekonstrukcja Mazurka autorstwa Franchomme'a została zapisana w dwóch egzemplarzach, drugi z nich (pierwotny, dwustronicowy) jest zaginiony.
Wzmianki o rekonstrukcji znajdują się w liście J. W. Stirling do Ludwilki Jędrzejewiczowej z dnia 18 czerwca 1852 roku (w kolekcji MFC M/519):
"En attendant, je vous envoie par Mme P.[usłowska] ce que F[ranc]h.[omme] a pu débrouiller la derničre Maz[urka] écrite ŕ Chaillot [que] tout le monde a cru parfaitement indéchiffrable, mais F[ranc]h.[omme] est parvenu ŕ l'écrire. Il me l'a apporttée d'abord sur deux morceaux de papier, comme il n'osait pas unir les deux parties, mais en y ajoutant une note (le mi) dans la Basse avec le si, cela fait un tout. Je sais que vous en serez contente. Il Franchomme a fait l'accompagnement ŕ la melodie qui est dans son écriture. 8 mesures de ritorn[ello] manquent au commencement. Le reste, il l'avait laissé. " [Na razie wysyłam Pani przez panią P.[usłowską] to, co F[ranc]h.[omme] potrafił odczytać z ostatniego Mazurka pisanego w Chaillot, który wszyscy uważali za nie nadający się zupełnie do odczytania, atoli F[ranc]h.[omme'owi] udało się go przepisać. Z początku przyniósł mi go na dwóch kartkach papieru, gdyż nie ośmielił się połączyć obu części, ale dodał w basie jedną nutę (e) do h, co stanowi całość. Jestem pewna, że będzie Pani z tego zadowolona. On [Franchomme] dorobił akompaniament do melodii, która jest w jego [Chopina] rękopisie. Brakuje 8 taktów ritornella na początku.]
"Le Mss. dont F[ranc]h.[omme] a tiré la Maz[urka] lui ferait un plaisir infini ! Je vous l’envoye, mais j’ai dit que je le demanderais pour lui. Il paraît indéchiffrable. C’est son coeur qui l’a deviné." [Muzyka przepisana przez F[ranc]h/[omme'a] z Maz[urka] Chopina sprawiłaby mu wielką radość! Przesyłam ją Pani, ale powiedziałam, że poproszę o nią dla niego. Można rzec, że jest on [rękopis] zupełnie nieczytelny. On [Franchomme] mógł odgadnąć ją [muzykę] tylko swoim sercem].
Istnieje kilka innych rekonstrukcji tego utworu, wykonanych przez: Juliana Fontanę (1852- 1855), Arthura Hedleya (1951), Ludwika Bronarskiego (1955), Jana Ekiera (1965), Wojciecha Nowika (1969), Ronalda Smitha (1975), Miłosza Magina (1983) [por. bibliografia do M/235].
Dimensions
 • Dimension
  height [karta z autografem]: 222 mm
 • Dimension
  width [karta z autografem]: 283 mm
Dimension note
Szerokość karty: 281-283 mm;
Inscription content
 • Content
  "Mazurka, opus 68, no 4, en fa mineur"
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription language
  French (language)
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta recto - w dolnej części po prawej
  Inscription translation
  Mazurek op. 68 nr 4 f-moll
  Inscription type
  tytuł
 • Content
  "Dernière Mazurka [słowo "Mazurka" zanotowane na slowie "Valse"] de Chopin composée à Chaillot"
  Inscriber
  Role
  autor rekonstrukcji
  Inscription date
  1852 [?]  (01/01/1852 - 31/12/1852)
  Inscription language
  French (language)
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta recto - górny margines
  Inscription translation
  ostatni mazurek Chopina skomponowany w Chaillot
  Inscription type
  tytuł
 • Content
  "Suite de la dernière mazurka"
  Inscriber
  Role
  autor rekonstrukcji
  Inscription date
  1852 [?]  (01/01/1852 - 31/12/1852)
  Inscription language
  French (language)
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta recto - nad 5. pięciolinią
  Inscription translation
  kontynuacja ostatniego mazurka
  Inscription type
  dopisek autora
Material
Phase
kopia-rekonstrukcja
Physical description
1 k. (1 s. zapis.).
Foliacja nadana ołówkowa: "1", w lewym górnym rogu.
Production
Persons
Dates
 • Date
  1845-1849  (01/01/1845 - 31/12/1849)
  Role
  powstanie pierwowzoru
  Note
  WN 65 [65] (1845/46 [Kallberg 1998], 1848 [Jędrzejewiczowa czerwiec 1854-], 1848 [(K (Binental 1937)], 1848 lub 1849 [K (Opieński 1909, 1925)], 1848 lub 1849 [ChT], 1848/49 [K (Sydow 1949)], 1849 [K (Fontana 1855)], 1849 [K (Niecks 1902)], 1849 [K (Hoesick 1911)], 1849 [K (Jachimecki 1949)], 1849 [K (Hedley 1954)], 1849 [WN], lato 1849 [K (Brown 1960, 1972)], 1849 – na krótko przed śmiercią [K (Karasowski 1882)], 1849 – utwór ostatni, niedokończony [Tomaszewski 2010]
 • Date
  1852 [?]  (01/01/1852 - 31/12/1852)
  Role
  *data powstania obiektu
  Note
  Autograf niedatowany. Na podstawie korespondencji Jane W. Stirling z Ludwiką Jędrzejewiczową można go datować na 1852 rok.
Note
Rekonstrukcja została wykonana na podstawie autografu szkicowego Fryderyka Chopina (w zbiorach Muzeum Fryderyka Chopina M/235).
Techniques
 • Technique
  handwriting
History and association
Associated item
M/235 (inne źródło rękopiśmienne utworu)
M/519 (wzmiankowanie)
Object history note
Pierwotnie w kolekcji Auguste'a Franchomme'a i jego spadkobierców. Zakupiony w 1958 roku w antykwariacie Ronalda Davisa w Paryżu. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
References
 • Reference (controlled)
  Rękopisy utworów Chopina. Katalog vol. I-II (Documenta Chopiniana; 2)
  Reference details
  s. 391
  Catalogue number
  982
 • Reference (controlled)
  Katalog dzieł Fryderyka Chopina (Documenta Chopiniana; 4)
  Reference details
  s. 132
  Catalogue number
  99
 • Reference (controlled)
  Kallberg, Jeffrey. Granice poznania Chopina. Płeć, historia i gatunki muzyczne. Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopna, 2013. 290 s. : il. ; 25 cm. ISBN 978-83-611142-49-2.
  Reference details
  s. 154-157
 • Reference (controlled)
  WYDANIE NARODOWE DZIEŁ FRYDERYKA CHOPINA (1959-2012)
  Reference details
  Seria B. Utwory wydane pośmiertnie. Tom I, s. 10-11
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie : listy Chopina do rodziny i rodziny do niego : listy pani Sand i jej córki : listy Wodzińskich : listy uczennic i znajomych Chopina : korespondencja panny Stirling : rozmaitości / oprac. Mieczysław Karłowicz. Warszawa: skł. gł. Księg. J. Fiszera, 1904. [4], IX, [1], 403 s., tabl. (Wydawnictwo Sekcji Imienia Chopina przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym).
  Reference details
  s. 343
 • Reference (controlled)
  Wróblewska-Straus, Hanna. Chopin : daleko rozsławił swe imię : wystawa zorganizowana w sto pięćdziesiątą rocznicę śmierci kompozytora. Warszawa: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 1999. 200+56 s., il. ISBN 83-85981-75-6.
  Reference details
  s. 160
  Catalogue number
  332
Field collection