Home  / Mazurek f-moll [op. 68 nr 4],Maz[urek]

Identification
Title
 • Title
  Mazurek f-moll [op. 68 nr 4]
  Language
  polski
  Type
  tytuł katalogowy
 • Title
  Maz[urek]
  Language
  polski
  Type
  tytuł odautorski
Brief description
Fryderyk Chopin, Mazurek f-moll [op. 68 nr. 4], WN 65 [65] (1845/46 [Kallberg 1998], 1848 [Jędrzejewiczowa czerwiec 1854-], 1848 [(K (Binental 1937)], 1848 lub 1849 [K (Opieński 1909, 1925)], 1848 lub 1849 [ChT], 1848/49 [K (Sydow 1949)], 1849 [K (Fontana 1855)], 1849 [K (Niecks 1902)], 1849 [K (Hoesick 1911)], 1849 [K (Jachimecki 1949)], 1849 [K (Hedley 1954)], 1849 [WN], lato 1849 [K (Brown 1960, 1972)], 1849 – na krótko przed śmiercią [K (Karasowski 1882)], 1849 – utwór ostatni, niedokończony [Tomaszewski 2010]). Autograf szkicowy, zarys całości utworu, [s.l.], [1845-1846] [?], [1848?] [?], [1849?]
Other number
 • Number
  D/48
Comments
Parts
Parts
 • Object number
  M/235
  Object type
  autographs (manuscripts)
Description
Content (concept)
 • miniatura artystyczna
 • taniec regionalny
 • taniec narodowy
 • muzyka ludowa
Content (description)
Zapis nutowy atr. na k. 1r, k. 1v poliniowana, niezapisana, z przebiciami atramentowymi. Nad pierwszą pięciolinią tytuł ręka Chopina „Maz[urek]. Pięciolinie kreślone rastralem, 14 pięciolinii na stronie. Długość pięciolinii: 236 mm, globalna rozpiętość systemów na stronie: nieco powyżej 178,5 mm (dane wg J. Kallberg 1985, 2013). Klamry i klucze kreślone odręcznie, incydentalnie (pełny system z kluczem wiolinowym i basowym tylko na pięcioliniach 1-2 i 11-12). Brak znaków przykluczowych, tonacja całości utworu oraz odcinków wewnętrznych wpisana słownie: „F mol” [wł. f-moll] nad pierwszą pięciolinią, "F dur" pod 2 i nad 11 pięciolinią. Metrum ¾. Tekst muzyczny zanotowany szkicowo, z licznymi skreśleniami, wymazaniami, poprawkami i uzupełnieniami, notowanymi jako tekst ciągły, na sąsiadujących pięcioliniach, bądź na marginesach (na dopisanych odręcznie pięcioliniach). Nad pierwszą pięciolinią w środku i nad 3 pięciolinią po prawej znaki „X”. sugerujące prawdopodobnie powiązanie oznaczonych fragmentów tekstu muzycznego. Pod 5 pięciolinią przy prawej krawędzi notatka „3ci” wskazująca prawdopodobnie jedno z trzech alternatywnych zakończeń pierwszego odcinka kompozycji. Pod 10 pięciolinią w środku notatka „Dalej” [?]. W dolnej część rękopisu liczne „wpusty” - proste i faliste linie o znaczeniu konstrukcyjnym [?].
Poszczególne fragmenty różnią się stopniem dokładności notacji – zapisy kompletne (t. 1-23) sąsiadują z odcinkami zawierającymi np. tylko melodię i podstawy basowe (t. 24-29).
Na dolnym marginesie po prawej wpis oł. inną ręką: „Mazurka. op.68. no 4 en fa mineur”.
W lewym dolnym rogu k. 1v oł. sygnatura „M/235” i pieczątka własnościowa tuszowa czarna "Muzeum TiFC Warszawa".
Content (note)
Według redaktorów Wydania Narodowego główną trudność w odczytaniu tekstu utworu stanowi powiązanie ze sobą rozrzuconych grup taktów, z których część to najprawdopodobniej alternatywne koncepcje tych samych fragmentów.
Utwór zanotowany szkicowo nie został przez Chopina dokończony. Istnieje kilka rekonstrukcji kompozycji, wykonanych przez: Auguste'a Franchomme'a (dwie wersje, lata 50-te XIX w), Juliana Fontanę (1852-1855), Arthura Hedleya (1951), Ludwika Bronarskiego (1955), Jana Ekiera (1965), Wojciecha Nowika (1969), Ronalda Smitha (1975), Miłosza Magina (1983).

Rekonstrukcja Mazurka autorstwa Franchomme'a została zapisana w dwóch egzemplarzach, drugi z nich (pierwotny, dwustronicowy) jest zaginiony.
Wzmianki o rekonstrukcji znajdują się w liście J. W. Stirling do Ludwilki Jędrzejewiczowej z dnia 18 czerwca 1852 roku (w kolekcji MFC M/519):
"En attendant, je vous envoie par Mme P.[usłowska] ce que F[ranc]h.[omme] a pu débrouiller la derničre Maz[urka] écrite ŕ Chaillot [que] tout le monde a cru parfaitement indéchiffrable, mais F[ranc]h.[omme] est parvenu ŕ l'écrire. Il me l'a apporttée d'abord sur deux morceaux de papier, comme il n'osait pas unir les deux parties, mais en y ajoutant une note (le mi) dans la Basse avec le si, cela fait un tout. Je sais que vous en serez contente. Il Franchomme a fait l'accompagnement ŕ la melodie qui est dans son écriture. 8 mesures de ritorn[ello] manquent au commencement. Le reste, il l'avait laissé. " [Na razie wysyłam Pani przez panią P.[usłowską] to, co F[ranc]h.[omme] potrafił odczytać z ostatniego Mazurka pisanego w Chaillot, który wszyscy uważali za nie nadający się zupełnie do odczytania, atoli F[ranc]h.[omme'owi] udało się go przepisać. Z początku przyniósł mi go na dwóch kartkach papieru, gdyż nie ośmielił się połączyć obu części, ale dodał w basie jedną nutę (e) do h, co stanowi całość. Jestem pewna, że będzie Pani z tego zadowolona. On [Franchomme] dorobił akompaniament do melodii, która jest w jego [Chopina] rękopisie. Brakuje 8 taktów ritornella na początku.]
"Le Mss. dont F[ranc]h.[omme] a tiré la Maz[urka] lui ferait un plaisir infini ! Je vous l’envoye, mais j’ai dit que je le demanderais pour lui. Il paraît indéchiffrable. C’est son coeur qui l’a deviné." [Muzyka przepisana przez F[ranc]h/[omme'a] z Maz[urka] Chopina sprawiłaby mu wielką radość! Przesyłam ją Pani, ale powiedziałam, że poproszę o nią dla niego. Można rzec, że jest on [rękopis] zupełnie nieczytelny. On [Franchomme] mógł odgadnąć ją [muzykę] tylko swoim sercem].

Incipit Mazurka umieszczony jest w spisie sporządzonym przez Ludwikę Jędrzejewiczową "Kompozycje niewydane", w zbiorach Muzeum Fryderyka Chopina M/301.

Według Jeffreya Kallberga (2013) szkic stanowił pierwotną - i ostatecznie odrzuconą - wersję Mazurka f-moll op. 63 nr 2.
Dimensions
 • Dimension
  height [karta z autografem]: 216 mm
 • Dimension
  width [karta z autografem]: 282 mm
 • Dimension
  height [karta z mocowaniem]: 221 mm
 • Dimension
  width [karta z mocowaniem]: 286 mm
Inscription content
 • Content
  „Mazurka. op.68. no 4 en fa mineur”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta 1 recto - dolny margines
  Inscription type
  tytuł
Material
Phase
autograf szkicowy całości utworu
Physical description
1 k. (1s. zapis.). Paginacja [?] oł. nadana: „1”[?] w lewym górnym rogu k. 1r, „2.” w prawym dolnym rogu k. 1v. Być może cyfra "2" na k. 1v jest częścią łącznej numeracji autografu Chopina (M/235, nr 2) i kopii-rekonstrukcji A. Franchomme'a (M/236, nr 3), poprzedzonej innym rękopisem z kolekcji Franchomme'a lub wspólną kartą tytulową [?].
Production
Persons
Dates
 • Date
  1845-1849  (01/01/1845 - 31/12/1849)
  Role
  data skomponowania utworu
  Note
  1845/46 [Kallberg 1998], 1848 [Jędrzejewiczowa czerwiec 1854-], 1848 [(K (Binental 1937)], 1848 lub 1849 [K (Opieński 1909, 1925)], 1848 lub 1849 [ChT], 1848/49 [K (Sydow 1949)], 1849 [K (Fontana 1855)], 1849 [K (Niecks 1902)], 1849 [K (Hoesick 1911)], 1849 [K (Jachimecki 1949)], 1849 [K (Hedley 1954)], 1849 [WN], lato 1849 [K (Brown 1960, 1972)], 1849 – na krótko przed śmiercią [K (Karasowski 1882)], 1849 – utwór ostatni, niedokończony [Tomaszewski 2010]
 • Date
  1845-1846 [?], 1848 [?], 1849 [?]  (01/01/1845 - 31/12/1849)
  Role
  *data powstania obiektu
  Note
  autograf niedatowany. J. Kallberg datuje powstanie szkicu w przedziale 1845-46.
Techniques
 • Technique
  handwriting
History and association
Associated item
M/236
M/301
M/519
F/580 (is copy of)
Object history note
Rękopis zakupiony w 1958 roku w antykwariacie Ronalda Davisa w Paryżu. Wcześniej w kolekcji Auguste'a Franchomme'a i jego spadkobierców. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
References
 • Reference (controlled)
  Rękopisy utworów Chopina. Katalog vol. I-II (Documenta Chopiniana; 2)
  Reference details
  s. 390, repr. tab. I - poz. 24 incipit
  Catalogue number
  980
  Reference association
  cited
 • Reference (controlled)
  Katalog dzieł Fryderyka Chopina (Documenta Chopiniana; 4)
  Reference details
  s. 132
  Catalogue number
  99
 • Reference (controlled)
  ŒUVRES / POSTHUMES / POUR / PIANO / DE / FRÉD. CHOPIN / PUBLIÉS SUR MANUSCRITS ORIGINAUX AVEC AUTORISATION / DE SA FAMILLE / PAR / JULES FONTANA. / 1re Livraison. FANTAISIE-IMPROMPTU. | Prix. 6 >> / 2e – QUATRE MAZURKAS. No 1 à 4 | 6 >> / 3e – QUATRE MAZURKAS. No 5 à 8 | 6 >> / 4e – DEUX VALSES. No 1 et 2 6 >> / 5e – TROIS VALSES. No 3 à 5 | 6 >> / 6e – TROIS POLONAISES. No 1, 2 et 3. | Chaque. 6 >> / 7e – NOCTURNE, MARCHE FUNÈBRE et 3 ÉCOSSAISES | 6 >> / 8e – RONDO A DEUX PIANOS | 15 >> / LA COLLECTION COMPLÉTE / PRÉCÉDÉE D’UNE PRÉFACE PAR J. Fontana ET ornée d’un Portrait LITOGRAPHIÉ PAR RAUNHEIM. / Brochée: 20 fr. net. – Reliée: 30 fr. net. / Paris, J. MEISSONIER FILS, éditeur-commissionnaire, 18, rue Dauphine, / PEOPRIÉTAIRE POUR LA FRANCE ET LA RELIQUE. / Berlin, A. M. Schlesinger | Londres, stationner’s Hall. / Paris – Impr. De Martinet, rue Mignon, 2. Trois Valses / N.0 3 à 5 / 5.0 Livraison. / des œuvres posthumes / DE / F. CHOPIN / A.V. / (J.M. 3527.) Jean Racine Meissonier et fils, Paryż, lipiec 1855 Znak wydawniczy: J.M. 3527 Ss. 5 (takty 0-40), 6 (takty 41-82), 7 (takty 83-124) Katalog Grabowski/Rink poz. Posth–1-MEf Egzemplarze w zbiorach: Germany, Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Musikabteilung, 4 Mus.pr. 17914 France, Paris, Bibliothèque nationale de France, Département de la Musique, Ac.p. 2724(1-8), Rés. Vma. 241 (VII, 69-76), Vm7 2453 United Kingdom, London, The British Library, h.472.i. United States of America, Cambridge, MA, Harvard University, Houghton Library, *93B-162 F - *93B-169 F United States of America, Chicago, IL, University of Chicago, Joseph Regenstein Library, Special Collections, 22.C54 P577 Biblioteka w NIFC: 4766/n, nakład w oddzielnych zeszytach (katalog Grabowski/Rink: poz. 70-1-MEf)
  Reference note
  Publikacja transkrypcji Juliana Fontany.
 • Reference (controlled)
  Vallier, John (red.). Chopin: A selection. Oksford: Oxford University Press, 1986. (Oxford Keyboard Classics).
  Reference note
  Publikacja rekonstrukcji Arthura Hedleya.
 • Reference (controlled)
  Bronarski, Ludwik. La dernière Mazurka de Chopin. [w:] Schweizerische Musikzeitung/Revue Musicale Suisse XCV ISSN 1422-4674 1955 ss. 380-387.
  Reference note
  Publikacja rekonstrukcji Ludwika Bronarskiego.
 • Reference (controlled)
  Jan Ekier, F. Chopin. Mazurek f-moll ostatni, Kraków 1965
  Reference note
  Publikacja rekonstrukcji Jana Ekiera.
 • Reference (controlled)
  Rocznik Chopinowski (Warszawa) 0208-5992 R. 8 (1969). Nowik, Wojciech. Próba rekonstrukcji Mazurka f-moll op. 68 nr 4 Fryderyka Chopina, ss. 44-89.
  Reference note
  Publikacja rekonstrukcji Wojciecha Nowika.
 • Reference (controlled)
  Nowik, Wojciech. Chopins Mazurka F moll op. 68, Nr. 4: Die letzte Inspiration des Meisters, Archiv für Musikwissenschaft XXX ISSN 0003-9292 1973 ss. 109-127.
  Reference note
  Publikacja rekonstrukcji Wojciecha Nowika.
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. The Final Composition: Mazurka in F Minor Op. Posthumous (Fontana Op. 68, No. 4), A Completly New Realization. Nowy Jork: Hansen House, 1975.
  Reference note
  Publikacja rekonstrukcji Ronalda Smitha.
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Mazurka en fa mineur : La dernière œuvre de Chopin. Paryż: 1983.
  Reference note
  Publikacja rekonstrukcji Milosza Magina.
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Mazurek f-moll : [op. 68 nr 4] : faksymile autografu ze zbiorów Muzeum Chopina w Towarzystwie im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Warszawa : Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 2000. 16, [2] s. ; 29 x 34 cm. ISBN 83-911335-4-0.
 • Reference (controlled)
  Bronarski, Ludwik. La dernière Mazurka de Chopin. [w:] Vie Art Cité. Revue suisse romande (Lausanne) 1941 nr 7/8.
  Reference association
  cited
 • Reference (controlled)
  Mirska, Maria, Hordyński, Władysław. Chopin na obczyźnie. Dokumenty i pamiątki. Kraków, 1965.
  Reference details
  s. 312
  Reference association
  illustrated
 • Reference (controlled)
  Wróblewska, Hanna, Gendaszek-Lewkowicz, Maria. Katalog zbiorów. Muzeum. Rękopisy, druki, grafika, fotografie. Warszawa: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina, 1971. ss. XVI+296.
  Reference details
  s. 11
  Catalogue number
  16
  Reference association
  cited
 • Reference (controlled)
  Tomaszewski, Mieczysław. Chopin, Szopen, Fryderyk Franciszek. Encyklopedia muzyczna PWM. Cz. biograficzna [2:] c-d / pod red. Elżbiety Dziębowskiej. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1984. ss. 108-192, il.
  Reference details
  s. 189
  Reference association
  cited
 • Reference (controlled)
  Portret Fryderyka Chopina = Le portrait de Frédéric Chopin : [katalog wystawy]. Warszawa : Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 1975 (Warsz : WDA). [41] k. : il., głównie portr. (w tym kolor.) ; 21 cm.
  Catalogue number
  42
  Reference association
  cited
 • Reference (controlled)
  Chopin, talentem občan světa : výstava ze sbírek Towarzystwa im. Fryderyka Chopina ve Varšavě : [katalog] : Praha, 6. září-1. října 1972 / úvod Hanna Wróblewska ; [texty] Danuta Idaszaková, Miloslav Malý ; [souběžný text] do angličtiny přeložily Renata Sobańska a Ivanka Havlíčková ; polské texty přeložil Jaroslav Simonides. Praha : Museum Bedřicha Smetany, 1972. 76 s. ; 8°.
  Reference details
  s. 56
  Catalogue number
  126
  Reference association
  cited
 • Reference (controlled)
  Wróblewska-Straus, Hanna. Bliskie naszemu sercu pamiątki chopinowskie : katalog wystawy. Warszawa : Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina, 1980. 107, [1] s., il. (w tym kolor.), nuty, portr.
  Reference details
  s. 69
  Catalogue number
  42
  Reference association
  cited
 • Reference (controlled)
  Rocznik Chopinowski (Warszawa) 0208-5992 R. 17 (1985) wyd. 1987. Kallberg, Jeffrey. O klasyfikacji rekopisów Chopina, ss 63-96.
  Reference details
  s. 95
 • Reference (controlled)
  Kallberg, Jeffrey. Granice poznania Chopina. Płeć, historia i gatunki muzyczne. Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopna, 2013. 290 s. : il. ; 25 cm. ISBN 978-83-611142-49-2.
  Reference details
  s. 154-169
 • Reference (controlled)
  Janicki, Maciej. Muzeum Fryderyka Chopina. London : Scala Arts & Heritage Publishers, 2018. Ss. 80, il. barwne, 190 x 165 mm. (Curator's Choice) ISBN 978-1-78551-125-7.
  Reference details
  s. 10, il. barwna s. 11
Field collection