Home  / Zaproszenie na pogrzeb Fryderyka Chopina

Identification
Title
 • Title
  Zaproszenie na pogrzeb Fryderyka Chopina
  Language
  Polish (language)
  Type
  tytuł opisowy
Brief description
Zaproszenie imienne dla Pana Cichockiego [Adolfa Cichowskiego?] na pogrzeb Fryderyka Chopina, druk okolicznościowy, [Paryż], przed 30/10/1849.
Other number
 • Number
  D/555 [NIFC]
Features
Odręcznie wpisany w języku francuskim adresat zaproszenia, dopisek rękopiśmienny [numeracja?]
Parts
Parts
 • Object number
  M/343
  Object type
  invitations
Description
Content (description)
W centrum s. 1 nadruk czarną farbą drukarską imitujący odręczne pismo kaligraficzne: „M | Vous êtes prié d’assister aux Convoi, | Service et Enterrement de M. FRÉDÉRIC CHOPIN, | décédé le 17 de ce mois, qui auront lieu dans l’Eglise | de la Madeleine, le mardi 30 octobre courant, à | onze heures du matin. | On se rendra directement à l’Eglise. | De la part de Mme Jendrzejewicz [wł. Jędrzejewicz] (née Chopin), sa | soeur. |
Przy dolnej krawędzi: „On sera admis sur la présentation de cette lettre.”
[Zaproszenie do wzięcia udziału w kondukcie żałobnym, nabożeństwie i złożeniu do grobu zwłok Pana Fryderyka Chopina, zmarłego 17 bieżącego miesiąca, kościół Św. Magdaleny, we wtorek 30 października o godzinie 11 rano. Proszę udać się bezpośrednio do kościoła. W imieniu Pani Jędrzejewicz, z domu Chopin, siostry zmarłego.
Wejście za okazaniem zaproszenia.]

Na s. 4 w odwrotnym kierunku względem krawędzi górnej i dolnej wpis rękopiśmienny atramentem: „Monsieur Cichocki”

W lewym dolnym rogu s. 4 adn. oł. „8”.
Content (event)
 • Content - event
  Śmierć Fryderyka Chopina
Content (language)
 • French (language)
Content (person)
Content (place)
 • Content - place
  La Madeleine
Content (note)
Przypuszczalnym adresatem zaproszenia był Adolf Cichowski, emigrant po powstaniu listopadowym, współpracownik księcia Adama Czartoryskiego, przyjaciel Chopina.

W publikacji Mieczysława Karłowicza z 1904 roku „Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie” zacytowana jest treść zaproszenia przeznaczonego dla siostry Fryderyka Chopina, Ludwiki Jędrzejewiczowej. Druk określony jest jako „karta wejścia na nabożeństwo żałobne i wyprowadzenie zwłok Chopina”.

Istniały druki zaproszeń ze wskazaniem miejsca w kościele (nadruk przy górnej krawędzi s. 1) oraz bez tego wskazania. Druk analogiczny do M/343 (bez wskazania miejsca) znajduje się w kolekcji Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Istniała też bardziej uroczysta wersja zaproszenia, z analogiczną treścią, ale wzbogacona reprodukcją medalionu Jean-François-Antoine Bovy’ego oraz przyklejonym czerwonym lakiem kosmykiem włosów Fryderyka Chopina (egzemplarz w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Dimensions
 • Dimension
  height: 212 mm
 • Dimension
  width: 273 mm
Inscription content
 • Content
  „Monsieur Cichocki”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  before 30/10/1849  (18/10/1849 - 29/10/1849)
  Inscription interpretation
  dane adresata zaproszenia
  Inscription language
  French (language)
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek rękopiśmienny
 • Content
  „8”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  after 1850  (01/01/1851 - )
  Inscription interpretation
  przypuszczalnie numeracja porządkowa zanotowana ręką właściciela kolekcji [Marii Ciechomskiej?] [Laury Ciechomskiej?], [Leona Ciechomskiego?]
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription type
  numeracja
Material
 • Material
  printing ink
 • Material
  ink
 • Material
  graphite (mineral)
Physical description
1 karta złożona, s. 1 z nadrukiem, s. 4 z wpisem rkps. Oznaczenia własnościowe: przy dolnej krawędzi s. 2 i 3 wpisany ołówkiem numer inwentarzowy M/343 i odbita pieczęć okrągła, czarna, tusz, otok: „MUZEUM * WARSZAWA”, pole: „TIFC”. Numer inwentarzowy powtórzony w lewym górnym rogu s.3 w odwrotnym kierunku względem krawędzi górnej i dolnej.
Production
Persons
 • Person
  Osoba nieustalona
  Role
  opracowanie graficzne
Organisations
 • Organisation
  NN
  Role
  wytwórca / producent
Places
 • Place
  Paris (7008038)
  Role
  miejsce druku
Dates
 • Date
  before 30 October 1849  (18/10/1849 - 29/10/1849)
  Role
  data druku
Techniques
 • Technique
  printing (process)
 • Technique
  handwriting
History and association
Object history note
Zakup od Ireny Sydow, Warszawa, 1959
References
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie : listy Chopina do rodziny i rodziny do niego : listy pani Sand i jej córki : listy Wodzińskich : listy uczennic i znajomych Chopina : korespondencja panny Stirling : rozmaitości / oprac. Mieczysław Karłowicz. Warszawa: skł. gł. Księg. J. Fiszera, 1904. [4], IX, [1], 403 s., tabl. (Wydawnictwo Sekcji Imienia Chopina przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym).
  Reference details
  s. 385
  Reference association
  katalog rozumowany
  Reference note
  Wzmiankowany egzemplarz zaproszenia imiennego dla Ludwiki Jędrzejewiczowej, wówczas w kolekcji rodzinnej Ciechomskich, obecnie zaginiony.
 • Reference (controlled)
  Pasma jasne i ciemne w życiu Chopina [w:] "Biesiada Literacka", 23.Xi.1900
  Reference details
  s. 409
  Reference association
  artykuł
  Reference note
  Wzmiankowany egzemplarz zaproszenia ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu.
 • Reference (controlled)
  Bory, Robert, La vie de Frédéric Chopin par l'image, Genève 1951.
  Reference details
  il. s. 197
  Reference association
  wydawnictwo albumowe
 • Reference (controlled)
  Wróblewska, Hanna, Gendaszek-Lewkowicz, Maria. Katalog zbiorów. Muzeum. Rękopisy, druki, grafika, fotografie. Warszawa: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina, 1971. ss. XVI+296.
  Reference details
  s. 191
  Catalogue number
  394
  Reference association
  katalog zbiorów
 • Reference (controlled)
  Katalog I Wystawy dokumentów i pamiątek Chopinowskich zorganizowanej przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne i Muzeum Narodowe w Warszawie, marzec-kwiecień 1932 = Catalogue de la I Exposition des documents et des souvenirs de Chopin organisée par la Société de Musique de Varsovie et le Musée national à Varsovie, Mars-Avril 1932 / [eksponaty zebrał i skatalogował Leopold Binental]. Warszawa : nakł. Komitetu II Międzynarodowego Konkursu im. Chopina, [ca 1932]. 40 s., [2] k. tabl. : il. ; 23 cm.
  Reference details
  s. 19
  Catalogue number
  226
  Reference association
  katalog wystawy
  Reference note
  Pozycja katalogowa opisana jako "Paryskie zawiadomienie o pogrzebie Chopina".
Field collection