Home  / List Fryderyka Chopina do rodziny,„Moi Nayukochańsi. Odebrałem list wasz ostatni […]”

Identification
Title
 • Title
  List Fryderyka Chopina do rodziny
  Language
  Polish (language)
  Type
  tytuł opisowy
 • Title
  „Moi Nayukochańsi. Odebrałem list wasz ostatni […]”
  Language
  Polish (language)
  Type
  incipit
Brief description
List Fryderyka Chopina do rodziny w Warszawie, „Moi Nayukochańsi. Odebrałem list wasz ostatni […]”, sygn.: „FCh”, Paryż, piątek, 12/12/[–26/12/1845], s. 4.
Other number
 • Number
  1074
Comments
Parts
Parts
 • Object number
  MC/231
  Object type
  letters (correspondence)
Description
Content (language)
 • Polish (language)
 • French (language)
Content (organisation)
 • Content - organisation
  Stern & Co. (Berlin)
Content (other)
Content (person)
 • Content - person
 • Content - person
 • Content - person
 • Content - person
 • Content - person
 • Content - person
 • Content - person
 • Content - person
 • Content - person
  Jan (służący Fryderyka Chopina)
 • Content - person
  Albrecht, Thomas
 • Content - person
  Pierre (służący Fryderyka Chopina)
 • Content - person
  Horsford, Laura
 • Content - person
  Lucie (służąca George Sand)
 • Content - person
  Suzanne (kucharka George Sand)
 • Content - person
 • Content - person
  Dudevant, Casimir
 • Content - person
  Villeneuve, René Vallet de
 • Content - person
  Francis I, King of France
 • Content - person
  Bohier, Thomas
 • Content - person
  Catherine de Médicis, Queen consort of Henry II
 • Content - person
  Lorraine, Louise de (królowa)
 • Content - person
  Louis XV, King of France
 • Content - person
  Dupin, Claude
 • Content - person
  Dupin, Louise Marie Madeleine
 • Content - person
  Dupin de Francueil, Louis
 • Content - person
  Rousseau, Jean Jacques
 • Content - person
  Voltaire
 • Content - person
  Mably, Gabriel Bonnot de
 • Content - person
  Montesquieu, Baron de
 • Content - person
 • Content - person
  Massillon, Jean-Baptiste
 • Content - person
 • Content - person
 • Content - person
  Meyerbeer, Giacomo
 • Content - person
  Léo, Auguste
 • Content - person
  Verdi, Giuseppe
 • Content - person
  Dorval, Marie
 • Content - person
 • Content - person
  Lucas, Hippolyte
 • Content - person
 • Content - person
  Stoltz, Rosine
 • Content - person
 • Content - person
  Rubens, Peter Paul
 • Content - person
  Poussin, Nicolas
 • Content - person
 • Content - person
  Gavarni, Paul
 • Content - person
 • Content - person
  La Fontaine, Jean de
 • Content - person
  Kalergis, Maria
 • Content - person
 • Content - person
  Albrecht, Thomas
 • Content - person
  Albrecht, Thérèse
 • Content - person
  Stockhausen, von (baronowa)
 • Content - person
  Perthuis, Émilie de (hrabina)
 • Content - person
  Delaroche, Anne Elizabeth Louise
 • Content - person
 • Content - person
 • Content - person
  Corneille, Pierre
 • Content - person
  Calderón de la Barca, Pedro
Content (place)
 • Content - place
  Paris (7008038)
 • Content - place
  Dom George Sand (Nohant)
 • Content - place
  Chenonceaux
 • Content - place
  Gascogne
 • Content - place
  France
 • Content - place
  Cher (1122731)
 • Content - place
  Berlin (7003712)
 • Content - place
  Warszawa
 • Content - place
  Leipzig
 • Content - place
  Italia (7030349)
 • Content - place
  Luwr
 • Content - place
  Seine (7009707)
 • Content - place
  Dresden (7004455)
Content (note)
Oryginał incipit na s. 1: "Moi Nayukochańsi. Odebrałem list wasz ostatni […]".
Dimensions
 • Dimension
  height [karta z autografem]: 204 mm
 • Dimension
  width [karta z autografem]: 265 mm
Dimension note
Wysokość 203-204 mm, szerokość 263,5-265 mm, wymiar szerokości dla rozłożonego obiektu.
Inscription content
 • Content
  "27 - 7"
  Inscriber
  Inscriber
  Role
  autor dopisku
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta 1 recto - górny margines po prawej
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
 • Content
  "LCh"
  Inscription interpretation
  Sygnatura Ludwiki Ciechomskiej, bądź Laury Ciechomskiej poświadczająca, że obiekt znajdował się w kolekcji rodziny Fryderyka Chopina w Warszawie.
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta 2 verso - prawy dolny róg
  Inscription type
  sygnatura właściciela
Material
Object status
autograf sygnowany
Physical description
k. 2, s. 1-4 zapis.
Na s. 3 w lewym górnym rogu pieczęć okrągła, tuszowa, czarna, czarna, otok: "MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA", pole: "NIFC", po prawej numer inwentarzowy: "MC/231" naniesiony ołówkiem.
Production
Persons
Places
 • Place
  Paris (7008038)
  Role
  miejsce powstania
  Note
  oryginał: "Paryż"; MFC: Paryż; Karłowicz 1904 P: Paryż; Karłowicz 1904 F: Paryż; Scharlitt 1911: Paryż; Guttry 1928: Paryż; Opieński 1933: Paryż; Opieński 1937: Paryż ; Sydow-Miketta 1955: Paryż ; Kobylańska 1972: Paryż; Kobylańska-Skowron 2010: Paryż
Dates
 • Date
  12/12/1845 - 26/12/1845  (12/12/1845 - 26/12/1845)
  Role
  prawdopodobnie powstały
  Note
  oryginał: "Piątek 12 Decmbra"; MFC: piątek, 12/12[-26/12/1845]; Karłowicz 1904 P: piątek, 12/12/[1845]; Karłowicz 1904 F: piątek, 12/12/[1845]; Scharlitt 1911: piątek, 12/12/[1845]; Guttry 1928: piątek, 12/12/[1845]; Opieński 1933: piątek, 12/12/[1845]; Opieński 1937: piątek, 12/12/[1845]; Sydow-Miketta 1955: piątek, 12/12 [skończony 26/12/1845]; Kobylańska 1972: piątek, 12[-26]/12/[1845]; Kobylańska-Skowron 2010: piątek, 12[-26]/12/[1845]
Note
Karłowicz 1904 P, s. 27: "Według kalendarza stuletniego dzień 12 grudnia przypadał na piątek w latach 1834, 1845 i 1851, tak samo i 21 grudnia na niedzielę (data 21 grudnia postawiona jest na drugiej połowie listu). Nie może więc być najmniejszej wątpliwości, że list ten pisany był w roku 1845. Świadczą też o tem mazurki, o których ukazaniu się u Sterna Chopin wspomina.".
Techniques
 • Technique
  handwriting
History and association
Associated item
M/490 (wzmiankowanie)
M/57 (wzmiankowanie)
Object history note
Rękopis z kolekcji rodziny Fryderyka Chopina. Po śmierci kompozytora w posiadaniu Justyny Chopin (1782–1861), Ludwiki Jędrzejewiczowej (1807–1855) i Izabelli Barcińskiej (1811–1881). Następnie przekazany potomkom Ludwiki Jędrzejewiczowej. Znajdował się w kolekcji wnuczek Ludwiki Jędrzejewiczowej – Marii (1868–1932) i Laury (1862–1939) Ciechomskich w Warszawie. W okresie pomiędzy październikiem 1939 a 1940 rokiem przekazany na przechowanie na prośbę Laury Ciechomskiej stryjecznemu bratu – Leonowi Ciechomskiemu (1878–1946). Po jego śmierci uznawany za zaginiony. W 2011 roku nabyty przez Marka Kellera i przekazany jako dar Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina.
Ownership
References
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie : listy Chopina do rodziny i rodziny do niego : listy pani Sand i jej córki : listy Wodzińskich : listy uczennic i znajomych Chopina : korespondencja panny Stirling : rozmaitości / oprac. Mieczysław Karłowicz. Warszawa: skł. gł. Księg. J. Fiszera, 1904. [4], IX, [1], 403 s., tabl. (Wydawnictwo Sekcji Imienia Chopina przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym).
  Reference details
  list 7, s. 27-34
  Reference association
  pierwsze wydanie
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Souvenirs inédits de Frédéric Chopin : lettres de Chopin à sa famille et de sa famille à lui, lettres des Wodzinski, lettres des élèves et des connaissances de Chopin, correspondance de Mlle Stirling, mélanges / recueillis et annotés par Mieczyslaw Karlowicz ; trad. par Laure Disière. Paris: H. Welter, 1904. [3], 224 s.
  Reference details
  list 7, s. 22-26
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Friedrich Chopins gesammelte Briefe zum erstenmal herausgegeben und getreu ins Deutsche übertragen von Bernard Scharlitt. Leipzig : Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel, 1911. X, 305 s., [12] k. tabl. ; 25 cm.
  Reference details
  list 120, s. 223-228
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Gesammelte Briefe ; [übersetzt und herausgegeben von A. von Guttry]. München : bei Georg Müller, 1928. X, [2], 464 s., [24] k. tabl. [w tym złoż.] : il. ; 25 cm.
  Reference details
  list 212, s. 320-326
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Lettres / Frédéric Chopin ; recueillies par Henri Opienski ; et traduites par Stéphane Danysz ; avant-propos d'I. J. Paderewski. Paris : Société Française d'Éditions Littéraires et Techniques, 1933. 591 s., [4] k. złoż., [4] k. : il. ; 18 cm. (Collection Polonaise).
  Reference details
  list 233, s. 415-422
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Listy Fryderyka Chopina / zebrał i przygotował do druku Henryk Opieński. Warszawa : nakł. Jarosława Iwaszkiewicza : nakł. "Wiadomości Literackich", 1937 (Kraków : Drukarnia Narodowa). VII, 373 s., [8] k. tabl. ; 25 cm.
  Reference details
  list 235, s. 239-243, repr. po s. 240
  Reference note
  Reprodukcja s. 1 rękopisu listu.
 • Reference (controlled)
  Sydow, Bronisław Edward. Korespondencja Fryderyka Chopina. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. Tomy I-II, ss. 584+608, il.
  Reference details
  tom II, list 504, s. 153-158
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk (1810-1849). Korespondencja Fryderyka Chopina z rodziną / teksty opracowała oraz wstępem i komentarzem opatrzyła Krystyna Kobylańska.Warszawa : PIW, 1972. 414 s., [58] s. tabl. : nuty ; 22 cm.
  Reference details
  list 89, s. 149-153
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Korespondencja Fryderyka Chopina z George Sand i z jej dziećmi / oprac. Krystyna Kobylańska ; teksty fr. w przekł. Julii Hartwig [oraz Zofii Jędrzejowskiej-Waszczuk]. Warszawa: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010. 677, [3] s., [85] s. tabl. : il. ; 25 cm. ISBN 9788361142522, 9788306032543.
  Reference details
  aneks III, list 472, s. 555-556
  Reference note
  Niepełna treść listu.
Field collection