Home  / „Kompozycje niewydane”,Oprawa introligatorska

Identification
Title
 • Title
  „Kompozycje niewydane”
  Language
  Polish (language)
  Type
  tytuł odautorski
Brief description
Ludwika Jędrzejewiczowa, „Kompozycje niewydane”, rękopiśmienny katalog incipitów utworów Fryderyka Chopina nieopublikowanych za jego życia, [Warszawa?], [lipiec 1854-październik 1855].
Other number
 • Number
  D/68 [NIFC]
Parts
Parts
 • Object number
  M/301
  Object type
  incipits
  Object type
  catalogs (documents)
  Object type
  manuscripts (document genre)
Description
Content (description)
Tekst słowno-nutowy na s. 1-4. Pięciolinie kreślone rastralem, 12 pięciolinii na stronie. Klamry, klucze i znaki przykluczowe oraz oznaczenie metrum wpisane odręcznie. Zapis bez zachowania odstępów. Miejscowo wprowadzone oznaczenia wykonawcze (dynamika, frazowanie, artykulacja).
s. 1
Na górnym marginesie tytuł „Kompozycje niewydane” ręką Ludwiki Jędrzejewiczowej. Poniżej spis incipitów w układzie: data powstania, numer bieżący, incipit.
„[1]827 | 1. Polonez. na forte piano.” (Polonez d-moll [op. 71 nr 1], WN 11 [6]), t. 1-2
„[1]828 | 2. Polonez.” (Polonez B-dur [op. 71 nr 2], WN 17 [14]), t. 1-2
„[1]828 | Polonaise” (Polonez f-moll op. [71 nr 3], WN 12 [9]), t. 1-4
„[1]829 | Polonaise” (Polonez Ges-dur, WN 35 [35]), t. 1-3
„5. Marche funèbre 1827.” (Marsz żałobny c-moll [op. 72 nr 2], WN 9 [11]), t. 1-4
„[1]827. | Andante dolente.” (Andante dolente b-moll, utwór zaginiony), t. 1-4

s. 2
„r.1828. | 7 Rondo à deux pianos.” (Rondo C-dur [op. 73], WN 15 [15]), t. 1-4, nad pierwszą pięciolinią adn. „Piano forte 1mo”, nad trzecią pięciolinią adn. „Piano forte 2do"
„9 | Lento przysłane mi z Wiednia 1830 r. | Lento w rodzaju nocturna.” (Lento con gran espressione cis-moll, WN 37 [37]), t. 1-3
„8 Rondo à la mazour | drukowane w Warsza:[wie] u Brzeziny | 1828 r. ” (Rondo à la Mazur F-dur op. 5), t. 1-4
„10. Waryjacyje na 4 ręce dla P. Tytusa Woj:[ciechowskiego] | 1827 r.” (Wariacje F-dur na fort. na 4 ręce, utwór zaginiony), t. 1-4
„[1]826. | 11 Variation[s] sur un air National | de Moore a 4 mains” (Wariacje D-dur na temat pieśni T. Moore'a, WN 5 [10]), t. 1-4

s. 3
Na górnym marginesie adn. „Valce wszystkie”
„1826. | 1” (Walc C-dur, utwór zaginiony), t. 1-4
„1827 | Valse [/] 2.” (Walc As-dur, utwór zaginiony), t. 1-4
„Valse | 1829 | 3” (Walc h-moll [op. 69 nr 2], WN 19 [19]), t. 1-4
„Valse 18 [fr. nieczytelny, zakreślony] r 30. | 4”(Walc As-dur, WN 28 [28]), t. 1-4
„Valse r 30 | 1829 | 5” (Walc As-dur, utwór zaginiony), t. 1-4
„Valse la partenza 1828 [/] 6”(Walc d-moll, utwór zaginiony), t. 1-4
„Valse, 1829 r. 30 | 7” (Walc Es-dur, utwór zaginiony), t. 1-4
„1830. | N | 8” (Walc Des-dur [op. 70 nr 3], WN 20 [20]), t. 1-4
„[fr. nieczytelny, przekreślony] r 30 | 9” (Walc E-dur WN 18 [18]), t. 1-6
„1836 | 10” (Walc As-dur [op. 69 nr 1], WN 47 [48]), t. 1-4
„1824 data niepewna z dawniejszych | [przekreślone: 1831.] | 11”(Walc C-dur, utwór zaginiony), t. 1-4
na pięciolinii po 2 taktach incipitu i na prawym marginesie: „z 40 r 41 napisał Fon[tana] | on ma” (Walc f-moll [op. 70 nr 2], WN 55 [55]), t. 1-2, tylko linia melodyczna

s. 4
Na górnym marginesie adn. „Mazourki, dwa ostatnie."
„18[4]8 . | 1” (Mazurek f-moll, [op. 68 nr 4], WN 65 [65]), t. 1-4
„1848 | 2.” (Mazurek g-moll, [op. 67 nr 2], WN 64 [64]), t. 1-4
„p. Me Hoffman” | 1835 | 3” (Mazurek C-dur, [op. 67 nr 3], WN 48 [47]), t. 1-2. Pomiędzy pięcioliniami oznaczenie „X2”.
„p. Mlle Młokosiewicz | 4” (Mazurek G-dur [op. 67 nr 1], WN 26[26]), t. 1-3. Pomiędzy pięcioliniami oznaczenie „X3”.
„N 5” (Mazurek C-dur [op. 68 nr 1], WN 24 [24]), t. 1-4. Pomiędzy pięcioliniami oznaczenie „X1”.
„6” (Mazurek As-dur op. 7 nr 4), t. 1-2, incipit przekreślony oł.
„6” (Mazurek F-dur [op. 68 nr 3], WN 25 [25]), t. 1-2. Pomiędzy pięcioliniami oznaczenie „X7”.
„7 sławny minutowy [1] 826” [ brak incipitu] (Walc Des-dur op. 64 nr 1). Pomiędzy pięcioliniami oznaczenie „X8”.
Pod pięciolinią oznaczenie „X 5 i 6 ostatnie”.
„4 u Font[any] | 8”pod pięciolinią po incipicie „od Stockhausena jako ostatni nieznany” (Mazurek a-moll [op. 67 nr 4], WN 60 [59]).
„Ecossaise | [1]826 | 1” (Ecossaise G-dur [op. 72 nr 3a], WN 13 [27b]), t. 1-2
„ [1] 826 / 2” (Ecossaise Des-dur op. 72 nr 3b], WN 13 [27c]), t. 1-2
„[1]826. | 3” (Ecossaise D-dur [op. 72 nr 3c], WN 13 [27a]), t. 1-2
„Ecossaise | 1827 | 4” (Ecossaise B-dur, utwór zaginiony), t. 1-2
Pod pięciolinią, na dolnym marginesie adn. „X Te co Fon[tana] oznaczył do druku”.
Na k. 1r w lewym górnym rogu adn. oł. „377”. Na k. 1v ns górnym m arginesie adn. oł. „[znak nieczytelny] 37[8?]”.
Content (language)
 • Polish (language)
Content (note)
Według WN spis charakteryzuje się niedokładnością notacji, zawiera wiele błędów, zwłaszcza w zakresie rytmiki.
Spis powstał z inspiracji J.W. Stirling, która zaproponowała stworzenie i opublikowanie listy utworów Chopina, które miałyby pozostać w rękopisach. Zabieg ten, wychodzący naprzeciw woli Chopina dotyczącej nieukończonych kompozycji, miał dopomóc w sprawdzaniu autentyczności przyszłych edycji i wydawał się celowy wobec coraz częstszego procederu tzw. „dzikich”, nieautoryzowanych wydań. Ostatecznie jednak rodzina zadecydowała o przygotowaniu pośmiertnej edycji, zadanie jej przygotowania otrzymał Julian Fontana. Oficjalne upoważnienie zostało wystawione z datą 16 czerwca 1853 roku (por. repr. w: Leopold Binental, "Chopin w 120–tą rocznicę urodzin. Dokumenty i pamiątki", Warszawa 1930, poz. 109 i 110) i zawierało zapisy o prawie Fontany do dokonania wyboru spośród niewydanych utworów.
Nie jest pewne, czy Fontana korzystał ze spisu Ludwiki, w każdym razie nie uznał go za obowiązujący, bowiem zbiór utworów wydanych przez niego tylko w pewnym stopniu się z nim pokrywa (19 utworów). Trzy z kompozycji umieszczonych w spisie były w momencie notowania spisu już opublikowane: Rondo op. 5 w 1828 roku, Mazurek op. 7 nr 4 w 1833 roku, Walc op. 64 nr 1 w 1847 roku i nie wiadomo, dlaczego się w nim znalazły. Można przypuszczać, ze z 9 utworów uznanych dziś za zaginione, w latach 50-tych XIX wieku, kiedy przygotowywana była edycja Fontany, przynajmniej część była dostępna.
Dimensions
 • Dimension
  height [karta 1]: 216 mm
 • Dimension
  width [karta 1]: 279 mm
 • Dimension
  height [karta 2]: 216 mm
 • Dimension
  width [karta 2]: 281 mm
 • Dimension
  height [oprawa]: 235 mm
 • Dimension
  width [oprawa]: 298 mm
 • Dimension
  thickness [grzbiet]: 8 mm
 • Dimension
  height [blok]: 230 mm
 • Dimension
  width [blok]: 295 mm
 • Dimension
  thickness [blok]: 2 mm
Material
Physical description
Rękopis umieszczony w oprawie, pomiędzy kartami konserwatorskimi - 4 przednimi i 5 tylnymi. 2 k. (4 s. zapis.).
Oznaczenia własnościowe: na k. 1r w lewym dolnym rogu numer inwentarzowy M/301 ołówkiem i pieczęć okrągła, czarna, tusz, otok: „MUZEUM * WARSZAWA”, pole: „TIFC” doklejone wtórnie, analogiczna pieczątka wklejona w prawym dolnym rogu k. 2v.
Production
Persons
Places
 • Place
  Warszawa
  Role
  domniemane miejsce wytworzenia
Dates
 • Date
  07/1854-29/10/1855  (01/07/1854 - 29/10/1855)
  Role
  data wykonania / wytworzenia
Note
Spis nie zawiera daty. Przez chopinologów (H. Wróblewska-Straus 1999), jest datowany na „po 1854 roku” na podstawie korespondencji Ludwiki Jędrzejewiczowej z J. W. Stirling.
Techniques
 • Technique
  handwriting
History and association
Associated item
MC/319 (inne źródło rękopiśmienne utworu)
M/235 (inne źródło rękopiśmienne utworu)
M/236 (inne źródło rękopiśmienne utworu)
M/339 (inne źródło rękopiśmienne utworu)
M/622 (inne źródło rękopiśmienne utworu)
M/623 (inne źródło rękopiśmienne utworu)
M/625 (inne źródło rękopiśmienne utworu)
M/624 (inne źródło rękopiśmienne utworu)
Associated organisation
Associated person
 • Person
  Fontana, Julian
  Role/association
  osoba wzmiankowana
 • Person
  Woyciechowski, Tytus
  Role/association
  osoba wzmiankowana
 • Role/association
  osoba wzmiankowana
Object history note
Rękopis przechowywany w kolekcji rodziny Fryderyka Chopina do śmierci Leona Ciechomskiego w 1945 roku. Zakupiony od Jerzego Kniołka z Kobyłki k/Warszawy, 5 stycznia 1959. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
References
 • Reference (controlled)
  Rękopisy utworów Chopina. Katalog vol. I-II (Documenta Chopiniana; 2)
  Reference details
  s. 41-42
  Catalogue number
  25
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie : listy Chopina do rodziny i rodziny do niego : listy pani Sand i jej córki : listy Wodzińskich : listy uczennic i znajomych Chopina : korespondencja panny Stirling : rozmaitości / oprac. Mieczysław Karłowicz. Warszawa: skł. gł. Księg. J. Fiszera, 1904. [4], IX, [1], 403 s., tabl. (Wydawnictwo Sekcji Imienia Chopina przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym).
  Reference details
  s. 377, 378, 346
 • Reference (controlled)
  Rocznik Chopinowski (Warszawa) 0208-5992 R. 12 (1980). Wróblewska-Straus, Hanna. Listy Jane Wilhelminy Stirling do Ludwiki Jędrzejewiczowej.
  Reference details
  s. 55-193
 • Reference (controlled)
  Wróblewska-Straus, Hanna. Chopin : daleko rozsławił swe imię : wystawa zorganizowana w sto pięćdziesiątą rocznicę śmierci kompozytora. Warszawa: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 1999. 200+56 s., il. ISBN 83-85981-75-6.
  Reference details
  s. 161-162
  Catalogue number
  334
 • Reference (controlled)
  Katalog dzieł Fryderyka Chopina (Documenta Chopiniana; 4)
  Reference details
  s. 242-244
 • Reference (controlled)
  WYDANIE NARODOWE DZIEŁ FRYDERYKA CHOPINA (1959-2012)
  Reference details
  Seria B. Utwory wydane pośmiertnie. Tom V.
  Reference (free text)
  s. 4, 5, 6, 12, 18
 • Reference (controlled)
  Wróblewska-Straus, Hanna. Bliskie naszemu sercu pamiątki chopinowskie : katalog wystawy. Warszawa : Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina, 1980. 107, [1] s., il. (w tym kolor.), nuty, portr.
  Reference details
  s. 69-70
  Catalogue number
  43
Field collection

  Additional cataloging

  Oprawa wtórna

  Identification
  Title
  • Title
   Oprawa introligatorska
   Language
   Polish (language)
   Type
   tytuł opisowy
  Brief description
  Oprawa introligatorska wtórna, II poł. XX w.
  Parts
  Parts
  • Object number
   M/301
   Object type
   incipits
   Object type
   catalogs (documents)
   Object type
   manuscripts (document genre)
  Description
  Dimensions
  • Dimension
   height [oprawa]: 236 mm
  • Dimension
   width [oprawa]: 299 mm
  • Dimension
   height [grzbiet]: 7 mm
  Material
  • Material
   leather
  • Material
   gilding (material)
  Production
  Dates
  • Date
   second half 20 century  (01/01/1950 - 31/12/1999)
   Role
   data wytworzenia
  Techniques
  • Technique
   gold blocking
  History and association
  Field collection