Home  / „NA | UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA | KROLEWSKIEGO LICEUM | WARSZAWSKIEGO […]”,„Zur | Feyer der Pröfung | des | Königl. Lyceums zu Warschau […]”

Identification
Title
 • Title
  „NA | UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA | KROLEWSKIEGO LICEUM | WARSZAWSKIEGO […]”
  Language
  Polish (language)
  Type
  nazwa oficjalna
 • Title
  „Zur | Feyer der Pröfung | des | Königl. Lyceums zu Warschau […]”
  Language
  German (language)
  Type
  nazwa oficjalna
Brief description
Samuel Bogumił Linde, „NA | UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA | KROLEWSKIEGO LICEUM | WARSZAWSKIEGO […]”, druk okolicznościowy, [w drukarni Jana Chrystiana Gotfryda Rakoczego], Warszawa, 1805.
Other number
 • Number
  D/815 [NIFC]
Parts
Parts
 • Object number
  M/3212
  Object type
  booklets
Description
Content (description)
k. 1r pusta
k. 1v tytułowa w języku polskim, z nadrukiem: „NA | UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA | KROLEWSKIEGO LICEUM | WARSZAWSKIEGO, | zaprasza | PRZESWIETNĄ PUBLICZNOŚĆ, | z Woli Eforatu |, M. SAMUEL BOGUMIŁ LINDE FIL. DR. | Królewskiego Liceum Efor i Dyrektor. | przy tém | Prawideł Etymologicznych przystósowanych do ięzyka | Polskiego, I. Część przekłada. | W Warszawie, 1805. | w Drukarni uprzywileiowaney J. K. Mci J. C. G. Ragoczego | mieszkającego w Pałacu przedtém Saskim.”
k. 2 r tytułowa w języku niemieckim, z nadrukiem: „Zur | Feyer der Pröfung | des | Königl. Lyceums zu Warschau, | ladet | ein Hochzuverehrendes Publikum | in | Namen des Ephorats, | ehrerbietigst ein | M. Samuel Gottlieb Linde, Ph. Dr. | des Königl. Lyceum Ephor und Direktor. | Dabey: | Grundsätze der Wortforschung, andegewandt auf die Polnische | Sprache. I Teil | Warschau, 1805 | gedruckt den J. C. G. Rakoczy, Königl. Buchdrucker, wohnhaft auf dem ehemaligen | Sachsischen Platz”
k. 2v pusta
k. 3r-8v: tekst wstępny obejmujący m.in. przedstawienie grona pedagogicznego, ogólne założenia kształcenia, podział na klasy (I Elementarna, II Elementarna, III Polska, III Niemiecka, IV Polska, IV Niemiecka, V) oraz plan lekcji na pierwsze półrocze, a także zaproszenie na uroczystość otwarcia Liceum w dniu 2 stycznia 1805 roku o godz. 11 w Sali Letniej Pałacu Saskiego. Zapis w dwóch kolumnach w języku polskim i niemieckim.
k. 9r-25v: (s. [1] 2-28 [tabl. 1, 2] 29-30) „PRAWIDŁA ETYMOLOGII” | „GRUNDSÄTZE DER WORTFORSCHUNG" autorstwa Samuela Bogumiła Lindego, część I. Zapis w dwóch kolumnach w języku polskim i niemieckim.
k. 26r-28r: spis treści, w tym zapowiedź publikacji części II rozprawy. Zapis w dwóch kolumnach w języku polskim i niemieckim.
k. 28v pusta
Content (language)
 • Polish (language)
 • German (language)
Content (organisation)
Content (person)
 • Content - person
  Łęski, Józef Franciszek Stanisław
 • Content - person
  Stoephasius, Johann Christoph
 • Content - person
  Rousseau, Józef
 • Content - person
 • Content - person
  Wolski, Konstanty
 • Content - person
  Vogel, Zygmunt
 • Content - person
  Tymm, Edouard Friedrich
 • Content - person
 • Content - person
  Werbusz, Kazimierz Józef
 • Content - person
  Lindau, August Ferdinand
Content (place)
 • Content - place
  Pałac Saski (Warszawa)
Content (note)
Liceum Warszawskie (Königlich-Preußisches Lyzäum zu Warschau) zostało założone w 1804 roku przez władze pruskie. Jego siedzibą był kolejno Pałac Saski (w latach 1804-1817) i Pałac Kazimierzowski (w latach 1817-1831). Szkoła została rozwiązana po upadku powstania listopadowego. Dyrektorem placówki był Samuel Bogumił Linde.
Uroczyste otwarcie Liceum Warszawskiego odbyło się 2 stycznia 1805 roku w Sali Letniej Pałacu Saskiego. Od tej daty aż do 1831 roku, na zakończenie drugiego półrocza (początkowo we wrześniu, a od 1820 roku najpierw w sierpniu, a następnie w lipcu), odbywał się publiczny popis uczniów, na który drukowano specjalne zaproszenie w formie broszury. Do 1815 roku dyrektor zamieszczał w nim szczegółowe omówienie zasad organizacyjnych Liceum i realizowanego programu nauczania, a od 1816 roku publikował prace naukowe wykładowców szkoły.

W wydawnictwie „Na uroczystość otwarcia Królewskiego Liceum Warszawskiego” Samuel Bogumił Linde opublikował pierwszą część rozprawy „Prawidła etymologii przystosowane do języka polskiego”. Kolejne części „Prawideł etymologii” ukazały się w wydawnictwie „Na popis publiczny uczniów Warszawskiego Liceum” w 1805 („z przyłączeniem dalszego ciągu rozprawy”) i w 1806 roku („przyłącza się zakończenie rozprawy”). Oddzielna publikacja, powstała z połączenia nadbitek programatów „Na popis publiczny […]”, ukazała się w 1806 roku. W 1807 roku rozprawa została dołączona jako wstęp do pierwszego tomu „Słownika języka polskiego” Lindego, a także do 4 tomu Roczników Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Dimensions
 • Dimension
  height [oprawa]: 216 mm
 • Dimension
  width [oprawa]: 183 mm
 • Dimension
  thickness [grzbiet]: 4 mm
 • Dimension
  height [blok]: 211 mm
 • Dimension
  width [blok]: 178 mm
 • Dimension
  thickness [blok]: 4 mm
Inscription content
 • Content
  „117”
  Inscriber
  Inscriber
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek rękopiśmienny
Material
 • Material
 • Material
  printing ink
 • Material
  graphite (mineral)
Physical description
Druk, broszura, 28 kart nienumerowanych. Paginacja oryginalna drukowana tylko w obszarze rozprawy [1] 2-28 [tabl. 1, 2] 29-30. Oznaczenia własnościowe: w lewym dolnym rogu k. 1r oraz przy dolnej krawędzi w środku k. 28v odbita pieczęć okrągła, czarna, tusz, otok: „MUZEUM * WARSZAWA”, pole: „TIFC”, poniżej wpisany ołówkiem numer inwentarzowy M/3212. Egzemplarz wydawnictwa umieszczony we wtórnej kartonowej oprawie konserwatorskiej, oznakowanej naklejką z numerem inwentarzowym D/815.
Production
Persons
Organisations
 • Organisation
  Drukarnia i Księgarnia Ragoczy w Warszawie
  Role
  drukarnia
Places
 • Place
  Warszawa
  Role
  miejsce wydania / publikacji
Dates
 • Date
  1805  (01/01/1805 - 31/12/1805)
  Role
  data wydania / publikacji
Techniques
 • Technique
  printing (process)
 • Technique
  handwriting
History and association
Associated item
M/411 (element kolekcji)
M/412 (element kolekcji)
M/413 (element kolekcji)
M/414 (element kolekcji)
M/415 (element kolekcji)
M/416 (element kolekcji)
M/417 (element kolekcji)
M/3213 (element kolekcji)
Object history note
6 listopada 2004 roku nabyty na aukcji UNICUM w Warszawie. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
References
 • Reference (controlled)
  Samuel Bogumił Linde, Autobiografia z 1823 roku, do druku przygotował i wstępem opatrzył Marian Ptaszyk, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000, 53, [3] s., [3] s. tabl. złoż., [11] s. tabl. ; 19 cm. ISBN: 83-231-1150-2.
  Reference details
  s. 22, 39-40
 • Reference (controlled)
  Marian Ptaszyk, Kalendarz życia i twórczości Samuela Bogumiła Lindego, Wydawnictwo Wiedza o Kulturze Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992, 366 s., [9] k. tabl., [1] k. map ; 24 cm. ISBN: 83-7044-059-2
  Reference details
  s. 12 i następne
 • Reference (controlled)
  Aukcja książek i grafiki, 6.XI.2004 [Text] : katalog / Galeria w Willi Struvego ; przygot. M. Ochalska [i i.]. - Warszawa : Maria Ochalska, 2004. [144 s.]: il.- ISBN 83-920416-4-X
  Catalogue number
  204
  Reference association
  katalog aukcyjny
 • Reference (controlled)
  Fryderyk Chopin i bracia Kolbergowie na tle epoki
  Reference details
  s. 167-168
  Catalogue number
  243
  Reference association
  katalog wystawy
Field collection