Home  / „NA | POPIS PUBLICZNY UCZNIOW | WARSZAWSKIEGO LICEUM [...]”

Identification
Title
 • Title
  „NA | POPIS PUBLICZNY UCZNIOW | WARSZAWSKIEGO LICEUM [...]”
  Language
  Polish (language)
  Type
  nazwa oficjalna
Brief description
Samuel Bogumił Linde, „NA | POPIS PUBLICZNY UCZNIOW | WARSZAWSKIEGO LICEUM [...]”, druk okolicznościowy, [w drukarni Jana Chrystiana Gotfryda Rakoczego], Warszawa, 1814.
Other number
 • Number
  D/807 [NIFC]
Features
adn rkps. byłej właścicielki
Parts
Parts
 • Object number
  M/411
  Object type
  serials (publications)
  Object type
  booklets
Description
Content (description)
Na stronie tytułowej nadruk: „NA | POPIS PUBLICZNY UCZNIOW | WARSZAWSKIEGO LICEUM, | maiący się odbywać w Pałacu Saskim, Dnia 26, 27, 28 | i 29 Września, | PRZEŚWIETNĄ PUBLICZNOŚĆ | IMIENIEM INSTYTUTU | ZAPRASZA | REKTOR LINDE. | w WARSZAWIE 1814 ROKU.”. W dolnej części, przy lewej krawędzi, adn. rkps. atr.: „Od ojca | 1 I 1949.”, ręką Krystyny Kobylańskiej.

s. 2nlb (k. 1v): terminarz egzaminów
s. 3nlb-8nlb (k. 2r-4v): tekst wstępny, referujący m.in. podział na klasy przygotowawcze I-II i właściwe Liceum: klasy III-VI, a także sposoby egzaminowania uczniów.
s. [1]-36(k. 5r-22v): opis programów nauczania poszczególnych przedmiotów w klasach i-III i IV-VI. Na s. 8 -10 (k. 8v-9v) program wykładów języka francuskiego i literatury francuskiej prowadzonych przez Mikołaja Chopina: „LANGUE ET LITÉRATURE FRANÇOISE dirigée par M. CHOPIN”.
Content (language)
 • Polish (language)
 • German (language)
 • French (language)
 • Latin (language)
 • Greek (language)
Content (organisation)
Content (person)
 • Content - person
  Zabellewicz, Adam Ignacy
 • Content - person
  Szweykowski, Wojciech Anzelm
 • Content - person
 • Content - person
  Stoephasius, Johann Christoph
 • Content - person
 • Content - person
  Jasiński, Władysław
 • Content - person
  Skolimowski, Rafał
 • Content - person
  Dąbrowski, Antoni
 • Content - person
  Skrodzki, Józef Karol
 • Content - person
  Kitajewski, Adam Maksymilian
 • Content - person
  Kiełczewski, Leon
 • Content - person
  Vogel, Zygmunt
 • Content - person
  Werbusz, Kazimierz Józef
 • Content - person
  Siebert, Jan
 • Content - person
  Wölki, [?]
 • Content - person
  Lauber, [?]
 • Content - person
  Wagner, [?]
Content (place)
 • Content - place
  Pałac Saski (Warszawa)
Content (note)
Liceum Warszawskie (Königlich-Preußisches Lyzäum zu Warschau) zostało założone w 1804 roku przez władze pruskie. Jego siedzibą był kolejno Pałac Saski (w latach 1804-1817) i Pałac Kazimierzowski (w latach 1817-1831). Szkoła została rozwiązana po upadku powstania listopadowego. Dyrektorem placówki był Samuel Bogumił Linde.
Uroczyste otwarcie Liceum Warszawskiego odbyło się 2 stycznia 1805 roku w Sali Letniej Pałacu Saskiego. Od tej daty aż do 1831 roku, na zakończenie drugiego półrocza (początkowo we wrześniu, a od 1820 roku najpierw w sierpniu, a następnie w lipcu), odbywał się publiczny popis uczniów, na który drukowano specjalne zaproszenie w formie broszury. Do 1815 roku dyrektor zamieszczał w nim szczegółowe omówienie zasad organizacyjnych Liceum i realizowanego programu nauczania, a od 1816 roku publikował prace naukowe wykładowców szkoły.
Dimensions
 • Dimension
  height: 213 mm
 • Dimension
  width: 180 mm
 • Dimension
  thickness: 4 mm
Inscription content
 • Content
  „Od ojca | 1 I 1949.”
  Inscriber
  Inscriber
  Kobylańska, Krystyna
  Role
  dawny właściciel
  Inscription date
  01/01/1949
  Inscription language
  Polish (language)
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek rękopiśmienny
Material
 • Material
 • Material
  marbled paper
 • Material
  printing ink
 • Material
  ink
Physical description
Druk, broszura, grzbiet wzmocniony papierem marmurkowym. 22 karty. Paginacja oryginalna drukowana: 1-8 nlb, 1-36, foliacja nadana ołówkowa 1-22 w lewym dolnym rogu. Oznaczenia własnościowe: przy dolnej krawędzi s. 2nlb (k. 1v) w lewym dolnym rogu numer inwentarzowy M/411 ołówkiem i pieczęć okrągła, czarna, tusz, otok: „MUZEUM * WARSZAWA”, pole: „TIFC”, doklejone wtórnie, analogiczna pieczątka na s. 36 (k. 22v), numer inwentarzowy wpisany ołówkiem w prawym dolnym rogu.
Production
Persons
 • Role
  opracowanie
 • Person
  Kobylańska, Krystyna
  Role
  dołączenie do obiektu dodatkowego elementu
  Note
  adn rkps. byłej właścicielki
Organisations
 • Organisation
  Drukarnia i Księgarnia Ragoczy w Warszawie
  Role
  drukarnia
Places
 • Place
  Warszawa
  Role
  miejsce wydania / publikacji
Dates
 • Date
  1814  (01/01/1814 - 31/12/1814)
  Role
  data wydania / publikacji
 • Date
  01/01/1949
  Role
  dołączenie do obiektu dodatkowego elementu
  Note
  adn. rkps.
Techniques
 • Technique
  printing (process)
 • Technique
  marbling
 • Technique
  handwriting
History and association
Associated item
M/412 (element kolekcji)
M/413 (element kolekcji)
M/414 (element kolekcji)
M/415 (element kolekcji)
M/416 (element kolekcji)
M/417 (element kolekcji)
M/3212 (element kolekcji)
M/3213 (element kolekcji)
Object history note
Zakup od Krystyny Kobylańskiej, Warszawa, 1963, uprzednio w zbiorach jej ojca, Józefa. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
Ownership
References
 • Reference (controlled)
  Wróblewska, Hanna, Gendaszek-Lewkowicz, Maria. Katalog zbiorów. Muzeum. Rękopisy, druki, grafika, fotografie. Warszawa: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina, 1971. ss. XVI+296.
  Reference details
  s. 187
  Catalogue number
  379
 • Reference (controlled)
  Chopin w kraju : dokumenty i pamiątki / zebr. i oprac. Krystyna Kobylańska ; przedm. Jarosława Iwaszkiewicza ; [oprac. graf. Kazimierz Podlasiecki]. / zebr. i oprac. Krystyna Kobylańska ; przedm. Jarosława Iwaszkiewicza ; [oprac. graf. Kazimierz Podlasiecki]. Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1955. XI, [1], 296 s. : il. ; 41 cm.
  Reference details
  s. 23, repr. s. tyt. i s. 8
 • Reference (controlled)
  Wróblewska-Straus, Hanna. Chopin : daleko rozsławił swe imię : wystawa zorganizowana w sto pięćdziesiątą rocznicę śmierci kompozytora. Warszawa: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 1999. 200+56 s., il. ISBN 83-85981-75-6.
  Reference details
  s. 28
  Catalogue number
  9
 • Reference (controlled)
  Samuel Bogumił Linde, Autobiografia z 1823 roku, do druku przygotował i wstępem opatrzył Marian Ptaszyk, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000, 53, [3] s., [3] s. tabl. złoż., [11] s. tabl. ; 19 cm. ISBN: 83-231-1150-2.
  Reference details
  s. 22 i następne
 • Reference (controlled)
  Marian Ptaszyk, Kalendarz życia i twórczości Samuela Bogumiła Lindego, Wydawnictwo Wiedza o Kulturze Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992, 366 s., [9] k. tabl., [1] k. map ; 24 cm. ISBN: 83-7044-059-2
  Reference details
  s. 12 i następne
Field collection