Home  / „NA | POPIS PUBLICZNY UCZNIÓW | WARSZAWSKIEGO LICEUM [...]”

Identification
Title
 • Title
  „NA | POPIS PUBLICZNY UCZNIÓW | WARSZAWSKIEGO LICEUM [...]”
  Language
  Polish (language)
  Type
  nazwa oficjalna
Brief description
Samuel Bogumił Linde, „NA | POPIS PUBLICZNY UCZNIÓW | WARSZAWSKIEGO LICEUM [...]”, druk okolicznościowy, w drukarni Jana Chrystiana Gotfryda Rakoczego], Warszawa, 1821.
Other number
 • Number
  D/811 [NIFC]
Features
adn. rkps. byłego właściciela
Parts
Parts
 • Object number
  M/417
  Object type
  serials (publications)
  Object type
  booklets
Description
Content (description)
Na stronie tytułowej (k. 1r) nadruk: „NA | POPIS PUBLICZNY UCZNIÓW | WARSZAWSKIEGO LICEUM, | Maiący się odbywać w Pałacu Kazmirowskim dnia 16, 17 | i 18 LIPCA. | PRZEŚWIETNĄ PUBLICZNOŚĆ | IMIENIEM INSTYTUTU | ZAPRASZA | SAMUEL BOGUMIŁ LINDE. | W WARSZAWIE 1821.”.
k. 1v pusta
k. 2r: terminarz egzaminów. W lewym górnym rogu adn. rkps. atr. „Ojciec córce | 9 I 1949.”
k. 2v-5v: (paginowane oryginalnie (0): lista osób dopuszczonych do egzaminu maturalnego (z notkami biograficznymi w języku łacińskim) – Stanislaus Petrus Kowalski, Aleksander Wołowski, Jacobus Orłowski, Gratianus Izdebski, Adamus Bagniewski, Feilx Bagniewski, Antonius Stopczański, Stanislaus Deboli, Joannes Miszewski, Alexander Markowski, Joannes Cantius Łuba, Fredericus Wielhórski, Franciscus Stawiarski, Titus Potocki, Davides Sosnowski, Andreas Edvardus Koźmian, Alexander Walicki, Bonaventura Bruck, Josephus Szwarc, Alexander Lasocki, Lucas Frydrych, Adamus Jasiński, Joannes Kapliński, Demascius Kadłubowski, Adamus Przesmycki.
k. 6r-10v (paginowane oryginalnie [I]-X): tekst rektora zawierający m.in. refleksje nad przydatnością poszczególnych przedmiotów nauczania dla ogólnego rozwoju młodzieży.
k. 11r-20r (paginowane oryginalnie [1]-19): rozprawa w języku polskim „ZDANIE | O DOPEŁNIENIACH TACYTA | PRZEZ BROTIERA” autorstwa wykładowcy historii Ludwika Koncewicza.
k. 20v pusta
Content (language)
 • Polish (language)
 • Latin (language)
Content (organisation)
Content (place)
 • Content - place
  Pałac Kazimierzowski (Warszawa)
Content (note)
Liceum Warszawskie (Königlich-Preußisches Lyzäum zu Warschau) zostało założone w 1804 roku przez władze pruskie. Jego siedzibą był kolejno Pałac Saski (w latach 1804-1817) i Pałac Kazimierzowski (w latach 1817-1831). Szkoła została rozwiązana po upadku powstania listopadowego. Dyrektorem placówki był Samuel Bogumił Linde.
Uroczyste otwarcie Liceum Warszawskiego odbyło się 2 stycznia 1805 roku w Sali Letniej Pałacu Saskiego. Od tej daty aż do 1831 roku, na zakończenie drugiego półrocza (początkowo we wrześniu, a od 1820 roku najpierw w sierpniu, a następnie w lipcu), odbywał się publiczny popis uczniów, na który drukowano specjalne zaproszenie w formie broszury. Do 1815 roku dyrektor zamieszczał w nim szczegółowe omówienie zasad organizacyjnych Liceum i realizowanego programu nauczania, a od 1816 roku publikował prace naukowe wykładowców szkoły.
Dimensions
 • Dimension
  height: 202 mm
 • Dimension
  width: 169 mm
 • Dimension
  thickness: 2 mm
Inscription content
 • Content
  „Ojciec córce | 9 I 1949.”
  Inscriber
  Inscriber
  Kobylański, Józef
  Role
  dawny właściciel
  Inscription date
  09/01/1949
  Inscription language
  Polish (language)
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek rękopiśmienny
Material
 • Material
 • Material
  marbled paper
 • Material
  printing ink
 • Material
  ink
Physical description
Druk, broszura, grzbiet wzmocniony papierem marmurkowym. 20 kart. Paginacja oryginalna drukowana: s. 1-7 liczbowane (0), [I]-X, [1]-19; foliacja nadana ołówkowa 1-20. Oznaczenia własnościowe: przy dolnej krawędzi k. 1v w środku numer inwentarzowy M/417 ołówkiem i pieczęć okrągła, czarna, tusz, otok: „MUZEUM * WARSZAWA”, pole: „TIFC”, doklejone wtórnie, analogiczna pieczątka na k. 20v, w prawym dolnym rogu numer inwentarzowy wpisany ołówkiem.
Production
Persons
 • Role
  opracowanie
 • Person
  Koncewicz, Ludwik
  Role
  autor artykułu
 • Person
  Kobylański, Józef
  Role
  dołączenie do obiektu dodatkowego elementu
  Note
  adn. rkps.
Organisations
 • Organisation
  Drukarnia i Księgarnia Ragoczy w Warszawie
  Role
  drukarnia
Places
 • Place
  Warszawa
  Role
  miejsce wydania / publikacji
Dates
 • Date
  1821  (01/01/1821 - 15/07/1821)
  Role
  data wydania / publikacji
 • Date
  09/01/1949
  Role
  dołączenie do obiektu dodatkowego elementu
  Note
  adn. rkps.
Techniques
 • Technique
  printing (process)
 • Technique
  marbling
 • Technique
  handwriting
History and association
Associated item
M/411 (element kolekcji)
M/412 (element kolekcji)
M/413 (element kolekcji)
M/414 (element kolekcji)
M/415 (element kolekcji)
M/416 (element kolekcji)
M/3212 (element kolekcji)
M/3213 (element kolekcji)
Object history note
Zakup od Krystyny Kobylańskiej, Warszawa, 1963, uprzednio w zbiorach jej ojca, Józefa. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
Ownership
References
 • Reference (controlled)
  Wróblewska, Hanna, Gendaszek-Lewkowicz, Maria. Katalog zbiorów. Muzeum. Rękopisy, druki, grafika, fotografie. Warszawa: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina, 1971. ss. XVI+296.
  Reference details
  s. 189
  Catalogue number
  385
 • Reference (controlled)
  Samuel Bogumił Linde, Autobiografia z 1823 roku, do druku przygotował i wstępem opatrzył Marian Ptaszyk, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000, 53, [3] s., [3] s. tabl. złoż., [11] s. tabl. ; 19 cm. ISBN: 83-231-1150-2.
  Reference details
  s. 22 i następne
 • Reference (controlled)
  Marian Ptaszyk, Kalendarz życia i twórczości Samuela Bogumiła Lindego, Wydawnictwo Wiedza o Kulturze Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992, 366 s., [9] k. tabl., [1] k. map ; 24 cm. ISBN: 83-7044-059-2
  Reference details
  s. 12 i następne
Field collection