Home  /  „UN NID | D’AUTOGRAPHES | LETTRES INÉDITES | DE | HAYDN, CHERUBINI, MEHUL, BOIELDIEU, FERDINAND RIES | STEIBELT, GARAT, HECTOR BERLIOZ | ROUGET DE LISLE, BÉRANGER, CHOPIN, GEORGE SAND, BEETHOVEN |, CLEMENTI, MANSUY, IGNACE | ET CAMILLE PLEYEL | DEUXIÈME ÉDITION […]”

Identification
Title
 • Title
  „UN NID | D’AUTOGRAPHES | LETTRES INÉDITES | DE | HAYDN, CHERUBINI, MEHUL, BOIELDIEU, FERDINAND RIES | STEIBELT, GARAT, HECTOR BERLIOZ | ROUGET DE LISLE, BÉRANGER, CHOPIN, GEORGE SAND, BEETHOVEN |, CLEMENTI, MANSUY, IGNACE | ET CAMILLE PLEYEL | DEUXIÈME ÉDITION […]”
  Language
  French (language)
  Translation
  Zbiór niepublikowanych autografów listów Haydna, Cherubiniego, Mehula, Boieldieu, Ferdinanda Riesa, Steibelta, Garata, Hectora Berlioza, Rougeta de Lisle, Bérangera, Chopina, George Sand, Beethovena, Clementiego, Mansuy'ego, Ignace i Camille Pleyela. Drugie wydanie.
  Type
  nazwa oficjalna
Brief description
Wstęp, komentarze i wybór listów Oscar Comettant, „UN NID | D’AUTOGRAPHES | LETTRES INÉDITES | DE | HAYDN, CHERUBINI, MEHUL, BOIELDIEU, FERDINAND RIES | STEIBELT, GARAT, HECTOR BERLIOZ | ROUGET DE LISLE, BÉRANGER, CHOPIN, GEORGE SAND, BEETHOVEN |, CLEMENTI, MANSUY, IGNACE | ET CAMILLE PLEYEL | DEUXIÈME ÉDITION […]”, É[douard] Dentu Editeur, Paryż,1886.
Other number
 • Number
  1354
Parts
Parts
 • Object number
  MC/389
  Object type
  sheet music
Description
Content (description)
Na okładce nadruk: „UN NID | D’AUTOGRAPHES | LETTRES INÉDITES | DE | HAYDN, CHERUBINI, MEHUL, BOIELDIEU, FERDINAND RIES | STEIBELT, GARAT, HECTOR BERLIOZ | ROUGET DE LISLE, BÉRANGER, CHOPIN, GEORGE SAND, BEETHOVEN [/], CLEMENTI, MANSUY, IGNACE [/] ET CAMILLE PLEYEL | DEUX CIRCULAIRES DE | CHÉRUBINI, MÉHUL, KREUTZER, RODE, ISOUARD ET BOIELDIEU | Marchands de cordes de Naples | RECUEILLIES ET ANNOTÉES | Par OSCAR COMETTANT | avec fac-simile des lettres de | HAYDN, CHOPIN, HECTOR BERLIOZ ET BEETHOVEN | E. D. | PARIS | E. DENTU, ÉDITEUR | LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES | PALAIS-ROYAL, 15-17-19, GALERIE D'ORLÉANS”. Na s. tytułowej nadruk: „UN NID | D’AUTOGRAPHES | LETTRES INÉDITES | DE | HAYDN, CHERUBINI, MEHUL, BOIELDIEU, FERDINAND RIES | STEIBELT, GARAT, HECTOR BERLIOZ | ROUGET DE LISLE, BÉRANGER, CHOPIN, GEORGE SAND, BEETHOVEN |, CLEMENTI, MANSUY, IGNACE | ET CAMILLE PLEYEL | AUGMENTÉE CONSIDÉRABLEMENT DE LETTRES ET DE DOCUMENTS NOUVEAUX | RECUEILLIS ET ANNOTÉS | Par OSCAR COMETTANT | avec fac-simile des lettres de | HAYDN, CHOPIN, HECTOR BERLIOZ ET BEETHOVEN | E. D. | PARIS | E. DENTU, ÉDITEUR | LIBRAIRE DE LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES | PALAIS-ROYAL, 15-17-19, GALERIE D'ORLÉANS | 1886”.

W prawym górnym rogu karty wyklejkowej przedniej adn. oł. „[AUTOGRAPHES] P I 300.- | 7445 | 1x”. W dolnej części pierwszej okładziny, karty tytułowej oraz reprodukcji listu Fryderyka Chopina pieczęć owalna ”KOLEKCJA | Ewy i Jeremiusza | GLENSKÓW”.

Do publikacji dołączone 4 karty z reprodukcjami fragmentów listów do Camille Pleyela od Josepha Haydna (Wiedeń, 6 grudnia 1802, pełny tekst listu w przekładzie na język francuski na s. 9-11), Fryderyka Chopina (b.d., tekst listu w języku francuskim na s. 70), Hectora Berlioza (La Cote-St.Andre, 6 kwietnia 1809, tekst listu na s. 59-60) i Ludwiga van Beethovena (Wiedeń, 26 kwietnia 1807, pełny tekst listu w przekładzie na język francuski na s. 86-87).
Content (language)
 • French (language)
Content (organisation)
Content (person)
Content (note)
Na s. 4 publikacji zamieszczona jest informacja o ostatnim fortepianie Chopina, który został rzekomo udostępniony autorowi w wytwórni „La Maison Pleyel et Wolff”, jako jej własność. Informacja ta, rozpowszechniona przez prasę polską („Tygodnik mód i powieści” nr 13 z 28 marca 1885) skłoniła rodzinę Chopina do podjęcia sprostowania. W liście Henryka Jędrzejewicza z 25 maja 1885 roku zawarta jest prośba o podanie przez wytwórnię numeru seryjnego przedmiotowego fortepianu w celu wyjaśnienia zaistniałego nieporozumienia. Ostatni fortepian Chopina o numerze seryjnym 14 810, na którym grał i komponował w dwóch ostatnich latach swojego życia, przechowywany był bowiem w rodzinie jego siostry w Warszawie. [list H. Jędrzejewicza w kolekcji MFC].
W odpowiedzi Auguste Wolff poinformował że firma w Paryżu posiada fortepian numer 7 267 należący uprzednio do rodziny Obreskow, zakupiony na licytacji w 1862 roku. Źródłem nieporozumienia stała się umieszczona na wieku instrumentu tabliczka potwierdzająca, że przez dwa lata znajdował się w posiadaniu Fryderyka Chopina. [odpis listu przed II woją światową w kolekcji MNW, zaginiony, opublikowany w „Kwartalniku Muzycznym” 1928 nr 1]
Dimensions
 • Dimension
  height: 204 mm
 • Dimension
  width: 135 mm
 • Dimension
  thickness [grzbiet]: 9 mm
Inscription content
 • Content
  „[AUTOGRAPHES] P I 300.- | 7445 [/] 1x”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  after 1836  (01/01/1837 - )
  Inscription language
  French (language)
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  na karcie wyklejkowej przedniej
  Inscription type
  dopisek rękopiśmienny
 • Content
  „KOLEKCJA | Ewy i Jeremiusza | GLENSKÓW”
  Inscriber
  Inscriber
  Glensk, Jeremiusz
  Role
  kolekcjoner
  Inscription date
  1980s-2013  (01/01/1980 - 31/12/2013)
  Inscription language
  Polish (language)
  Inscription medium
  tusz
  Inscription method
  odciśnięta
  Inscription position
  na przedniej okładzinie
  Inscription type
  pieczęć własnościowa
 • Content
  „KOLEKCJA | Ewy i Jeremiusza | GLENSKÓW”
  Inscriber
  Inscriber
  Glensk, Jeremiusz
  Role
  kolekcjoner
  Inscription date
  1980s-2013  (01/01/1980 - 31/12/2013)
  Inscription language
  Polish (language)
  Inscription medium
  tusz
  Inscription method
  odciśnięta
  Inscription position
  Inscription type
  pieczęć własnościowa
 • Content
  „KOLEKCJA | Ewy i Jeremiusza | GLENSKÓW”
  Inscriber
  Inscriber
  Glensk, Jeremiusz
  Role
  kolekcjoner
  Inscription date
  1980s-2013  (01/01/1980 - 31/12/2013)
  Inscription language
  Polish (language)
  Inscription medium
  tusz
  Inscription method
  odciśnięta
  Inscription position
  na karcie luzem z reprodukcją listu F. Chopina
  Inscription type
  inny znak własnościowy
Material
 • Material
  printing ink
 • Material
  India ink (ink)
 • Material
  graphite (mineral)
Phase
kolejny nakład pierwszego wydania
Physical description
Okładka kartonowa jasnozielona, wnętrze: karta przedtytułowa, karta tytułowa, s. I nlb. II-XIII, 1 nlb., 2-94 + 4 karty złożone luzem.
Oznaczenia własnościowe: przy dolnej krawędzi w środku na odwrocie przedniej karty wyklejkowej, na odwrocie karty tytułowej oraz na odwrocie reprodukcji listu Fryderyka Chopina wpisany ołówkiem numer inwentarzowy MC/389 i odbita pieczęć okrągła, czarna, tusz, otok: „MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA *”, pole: „ NIFC”.
Production
Persons
Organisations
Places
 • Place
  Paris (7008038)
  Role
  miejsce wydania / publikacji
Dates
 • Date
  1885  (01/01/1885 - 31/12/1885)
  Role
  pierwsze wydanie
 • Date
  1886  (01/01/1886 - 31/12/1886)
  Role
  data wydania / publikacji
Techniques
 • Technique
  printing (process)
 • Technique
  stamping (marking)
 • Technique
  handwriting
History and association
Associated item
Object history note
Zakup od Ewy Glensk, Poznań, 2013.
Ownership
 • Owner
  Glensk, Ewa
Field collection