Home  / „Revue et Gazette Musicale”,„Errata du Cours de Contrepoint et de Fugue de L.[uigi] Cherubini”,„Fautes de Gravure dans les pages de la première édition du Cours de contre-point”,„Supplèment à la Revue et Gazette musicale de Paris. | FAC-SIMILE DE L'ECRITURE DE M.r L. CHÉRUBINI. | 3.me Année, N.o 23, 5 Juin 1836.”

Identification
Title
 • Title
  „Revue et Gazette Musicale”
  Language
  French (language)
  Translation
  Paryski przegląd muzyczny
  Type
  nazwa seryjna
 • Title
  „Errata du Cours de Contrepoint et de Fugue de L.[uigi] Cherubini”
  Language
  French (language)
  Translation
  Errata do kursu kontrapunktu i fugi Luigi Cherubiniego
  Type
  tytuł odautorski
 • Title
  „Fautes de Gravure dans les pages de la première édition du Cours de contre-point”
  Language
  French (language)
  Translation
  Błędy sztycharskie w pierwszym wydaniu kontrapunktu
  Type
  tytuł odautorski
 • Title
  „Supplèment à la Revue et Gazette musicale de Paris. | FAC-SIMILE DE L'ECRITURE DE M.r L. CHÉRUBINI. | 3.me Année, N.o 23, 5 Juin 1836.”
  Language
  French (language)
  Translation
  Dodatek do „Revue et Gazette musicale de Paris. Faksymile rękopisu Pana L[uigi] Cherubiniego. Rok 3, nr 23, 5 czerwca 1836”
  Type
  nazwa oficjalna
Brief description
Luigi Cherubini, „Fautes de Gravure dans les pages de la première édition du Cours de contre-point”, Paryż, 24/02/1836, rękopis opublikowany w postaci faksymile w dodatku do „Revue et Gazette Musicale de Paris” nr 23 z 05/06/1836. Niegdyś własność Fryderyka Chopina.
Other number
 • Number
  1074
Features
dopisek rękopiśmienny (numeracja?)
Parts
Parts
 • Object number
  MC/269
  Object type
  periodicals
  Object type
  sheet music
  Object type
  facsimiles (reproductions)
Description
Content (description)
Druk faksymilowy dołączony jako suplement tekstu Jacques’a Fromentala Halévy’ego „Errata du Cours de Contrepoint et de Fugue de L. Cherubini” zamieszczonego na ss. 190-191 czasopisma. W nagłówku nadruk: „Supplèment à la Revue et Gazette musicale de Paris. | FAC-SIMILE DE L'ECRITURE DE M.r L. CHÉRUBINI. | 3.me Année, N.o 23, 5 Juin 1836.”. Tekst rękopisu Cherubiniego z odręcznie kreślonymi pięcioliniami zanotowany na s. 1-7 (s. 8 niezapisana), niepaginowanych, w układzie: karta recto: s. 7-8-1-2, karta verso: s. 3-4-5-6. Wskazuje na błędy w wydaniu „Cours de Contrepoint et de Fugue” na s. 16, 21, 23, 44, 47, 50, 52, 62, 63, 66, 72, 77, 81, 83, 84, 92, 100, 101, 109, 112, 113, 127, 144, 156, 158, 163, 167, 173, 174, 176, 178, 185, 190. Na s. 7 faksymile daty i podpisu L. Cherubiniego: „Paris le 24 Février 1836. | L. Cherubini”.

Na k. 1r w lewym górnym rogu adn. oł.: „N: 44”.
Content (language)
 • French (language)
Dimensions
 • Dimension
  height: 440 mm
 • Dimension
  width: 277 mm
Inscription content
 • Content
  „N: 44”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription interpretation
  przypuszczalnie numeracja porządkowa zanotowana ręką właściciela kolekcji [Marii Ciechomskiej?] [Laury Ciechomskiej?], [Leona Ciechomskiego?]
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta 1 recto - lewy górny róg
  Inscription type
  numeracja
Material
Physical description
Karta obustronnie zadrukowana (faksymile 8 stron nlb). Oznaczenia własnościowe: w lewym dolnym rogu karty verso odbita pieczęć okrągła, czarna, tusz, otok: „MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA *”, pole: „ NIFC” i wpisany ołówkiem numer inwentarzowy MC/269.
Production
Persons
 • Role
  autor pierwowzoru
 • Person
  Halévy, Fromental
  Role
  autor przedmowy
Organisations
Places
 • Place
  Paris (7008038)
  Role
  miejsce wykonania pierwowzoru
 • Place
  Paris (7008038)
  Role
  miejsce wydania / publikacji
Dates
 • Date
  24/02/1836
  Role
  powstanie pierwowzoru
 • Date
  05/06/1836
  Role
  data druku
Reason
 • dodatek do wydawnictwa ciągłego
Techniques
 • Technique
  printing (process)
 • Technique
  handwriting
History and association
Associated item
M/967 (element kolekcji)
MC/269 (element kolekcji)
MC/270 (element kolekcji)
MC/271 (element kolekcji)
Object history note
Pochodzi z kolekcji rodziny Fryderyka Chopina. Dar Marka Kellera, 2011.
Ownership
 • Note
  Obiekt nabyty przez sponsora od prywatnych właścicieli i darowany do kolekcji Muzeum.
References
 • Reference (controlled)
  Halévy, Jacques-Fromental. Errata du Cours de Contrepoint et de Fugue de L. Cherubini [w:] "Revue et Gazette Musicale de Paris". Troisième année,1836, No 23. Paris, au Bureau d.Abbonnement, Rue Richelieu No 97.
  Reference details
  s. 190-191
 • Reference (controlled)
  Rocznik Chopinowski (Warszawa) 0208-5992 R. 22/23 (1996/1997) wyd. 1998. Czerwińska, Teresa. Faksymilia autografów czterech kompozytorow - pozostałość po kolekcji Fryderyka Chopina.
  Reference details
  s. 299-317
Field collection