Home  / „Une Reminiscence”

Identification
Title
 • Title
  „Une Reminiscence”
  Language
  French (language)
  Translation
  Wspomnienie
  Type
  tytuł odautorski
Brief description
Leopold Eustach Čapek, „Une Reminiscéncé” na fortepian, autograf, zapis pamiątkowy dla Fryderyka Chopina na karcie z albumu, Wiedeń, czerwiec 1831.
Other number
 • Number
  D/73 [NIFC]
Parts
Parts
 • Object number
  M/306
  Object type
  autographs (manuscripts)
  Object type
  dedications (documents)
Description
Content (description)
Budowa trzyczęściowa ABA. Utwór zapisany skrótowo, przy pomocy znaków repetycji (graficzny znak repetycji po części A, graficzny znak dal segno łącznie dla części A i B, „fine” w ostatnim takcie części A).
Pięciolinie kreślone odręcznie, z zachwianiem równoległości pięciolinii, 8 pięciolinii na stronie, 4 systemy na stronie, bez zachowania odstępu wolnej pięciolinii pomiędzy systemami.
Na górnym marginesie w centrum tytuł „Une Reminiscĕncĕ.”, po prawej „L. E. Czăpek”, w przedłużeniu skrócony podpis. Nad 1. taktem części A „Andante cŏn espressione.”, nad 1. taktem części B „Maggiore legatissimo”.
Akolady, klucze kreślone odręcznie. Tonacja b-moll (część B: B-dur), znaki przykluczowe (dwa [!] bemole) w przebiegu całego utworu, pozostałe znaki chromatyczne przygodne. Metrum ¾. Tekst nutowy czytelny, zapisany starannie.
Oznaczenia wykonawcze w toku utworu: dynamika, artykulacja (symbole graficzne legato i portato, akcenty), przenośniki oktawowe, miejscami pedalizacja, miejscami palcowanie.
W dolnej części k. 2r po prawej, po zakończeniu tekstu muzycznego dedykacja: „Vienne Juni 1831. | gleiche Sehnsucht, gleiches Verlangen | hat unsere Herzen befangen | mein Fritzerle, mein liebes, vergessen | sie mich nicht.” [Wiedeń czerwiec 1831 naszymi sercami zawładnęła ta sama tęsknota, to samo pragnienie, mój Frycku, mój miły, nie zapomnij mnie].
Na górnym marginesie k. 1r po prawej stronie adn. oł. „379”, w prawym dolnym rogu „379-3”. W lewym dolnym rogu k. 1v adn. oł. „32”.
Content (language)
 • German (language)
 • French (language)
Content (person)
Content (note)
Leopold Eustach Čapek, czeski pianista i kompozytor, związany z Pragą, Warszawą i Wiedniem. Przebywając w Warszawie od ok. 1822 roku, był gościem na próbie koncertu fortepianowego e-moll, która odbyła się w kameralnej obsadzie w salonie Chopinów. Ponownie spotkał się z Fryderykiem Chopinem w 1831 roku w Wiedniu, gdzie zawarli bliższą znajomość.

Karta z wpisem Czapka zachowała się w kolekcji zstępnych Chopina, rodziny Ciechomskich, obok ośmiu innych kart pochodzących z tego samego bądź równolegle używanego przez Chopina albumu. Wszystkie te karty znajdują się w kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina. Z uwagi na rodzaj użytego do produkcji papieru, można przypuszczać, że:
album z kartami bez ornamentów zawierał wpisy oznaczone obecnie numerami inwentarzowymi M/302-306, M/315-316,
album z kartami ozdobnie tłoczonymi na brzegach zawierał wpisy oznaczone obecnie numerami inwentarzowymi M/308, M/322. Na takim samym papierze (z ornamentami) zapisany jest autograf-podarunek Fryderyka Chopina dla nieznanego adresata zanotowany w Stuttgarcie w 1836 roku, w kolekcji MFC numer inwentarza M/339.
Dimensions
 • Dimension
  height: 105 mm
 • Dimension
  width: 163 mm
Inscription content
 • Content
  „Une Reminiscĕncĕ.”
  Inscriber
  Inscriber
  Czapek, Leopold Eustachy
  Role
  autor
  Inscription date
  06/1831  (01/06/1831 - 30/06/1831)
  Inscription language
  Czech (language)
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription translation
  Wspomnienie
  Inscription type
  tytuł
 • Content
  „L. E. Czăpek”
  Inscriber
  Inscriber
  Czapek, Leopold Eustachy
  Role
  autor
  Inscription date
  06/1831  (01/06/1831 - 30/06/1831)
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta 1 recto - górny margines po prawej
  Inscription type
  podpis autora
 • Content
  „Vienne Juni 1831. | gleiche Sehnsucht, gleiches Verlangen | hat unsere Herzen befangen | mein Fritzerle, mein liebes, vergessen sie mich nicht.”
  Inscriber
  Inscriber
  Czapek, Leopold Eustachy
  Role
  autor wpisu dedykacyjnego
  Inscription language
  German (language)
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription translation
  Wiedeń czerwiec 1831. Naszymi sercami zawładnęła ta sama tęsknota, to samo pragnienie, mój Frycku, mój miły, nie zapomnij mnie.
  Inscription type
  dedykacja
 • Content
  „379”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  after 1904  (01/01/1905 - )
  Inscription interpretation
  Numer strony w publikacji Mieczysława Karłowicza z 1904 roku „Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie”, na której jest wzmiankowany niniejszy rękopis.
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta 1 recto - górny margines po prawej
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
 • Content
  „379-3”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  after 1904  (01/01/1905 - )
  Inscription interpretation
  Numer strony w publikacji Mieczysława Karłowicza z 1904 roku „Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie”, na której jest wzmiankowany niniejszy rękopis.
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta 1 recto - prawy dolny róg
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
 • Content
  „32”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  after 1850  (01/01/1851 - )
  Inscription interpretation
  numeracja porządkowa któegoś z właścicieli
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
Material
Phase
autograf podarunek
Physical description
1 karta, zapisana obustronnie. Oznaczenia własnościowe: po stronie verso, w dolnej części przy lewej krawędzi wpisany ołówkiem numer inwentarzowy M/306 i odbita pieczęć okrągła, czarna, tusz, otok: „MUZEUM * WARSZAWA”, pole: „TIFC”.
Production
Persons
 • Person
  Czapek, Leopold Eustachy
  Role
  kompozytor
 • Person
  Czapek, Leopold Eustachy
  Role
  autor dedykacji
Places
 • Place
  Wien (7003321)
  Role
  miejsce wykonania / wytworzenia
Dates
 • Date
  before 06/1831  (01/01/1820 - 31/05/1831)
  Role
  data skomponowania utworu
 • Date
  06/1831  (01/06/1831 - 30/06/1831)
  Role
  data wykonania / wytworzenia
Reason
 • wpis w albumie
Techniques
 • Technique
  handwriting
History and association
Associated item
M/302 (element kolekcji)
M/303 (element kolekcji)
M/304 (element kolekcji)
M/305 (element kolekcji)
M/315 (element kolekcji)
M/316 (element kolekcji)
M/322 (element kolekcji)
Object history note
Rękopis przechowywany w kolekcji rodziny Fryderyka Chopina do śmierci Leona Ciechomskiego w 1945 roku. Zakupiony od Jerzego Kniołka z Kobyłki k/Warszawy, 5 stycznia 1959. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
References
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie : listy Chopina do rodziny i rodziny do niego : listy pani Sand i jej córki : listy Wodzińskich : listy uczennic i znajomych Chopina : korespondencja panny Stirling : rozmaitości / oprac. Mieczysław Karłowicz. Warszawa: skł. gł. Księg. J. Fiszera, 1904. [4], IX, [1], 403 s., tabl. (Wydawnictwo Sekcji Imienia Chopina przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym).
  Reference details
  s. 378, 379
  Reference association
  cited
  Reference note
  Obiekt jest opisany jako jedna z "Trzynastu kartek wydartych z dwóch albumów, które do Chopina należały".
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Souvenirs inédits de Frédéric Chopin : lettres de Chopin à sa famille et de sa famille à lui, lettres des Wodzinski, lettres des élèves et des connaissances de Chopin, correspondance de Mlle Stirling, mélanges / recueillis et annotés par Mieczyslaw Karlowicz ; trad. par Laure Disière. Paris: H. Welter, 1904. [3], 224 s.
  Reference details
  s. 212
  Reference association
  cited
  Reference note
  Obiekt jest opisany jako "Treise cartes, arranchées de deux albums ayant appertenu à Chopin".
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Korespondencja Fryderyka Chopina. T. 1, 1816-1831 / oprac. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. 790, [2] s., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. (w tym kolor.). ISBN 9788323504818.
  Reference details
  s. 152
  Reference association
  cited
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Korespondencja Fryderyka Chopina. T. 2 Część 1 i 2, 1831-1839 / oprac. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. 1398 s. : il. (w tym kolor.). ISBN 978-83-235-3100-5.
  Reference details
  s. 50-51
  Reference association
  cited
 • Reference (controlled)
  Procházka, Jaroslav ; [trad. du ms tchèque par Yvette Joye]. Frédéric Chopin et la Bohême/. Prague: Artia, 1969. 192 p. : ill. ; 26 cm.
  Reference details
  s. 107, ilustracja nr 100
  Reference association
  cited
 • Reference (controlled)
  Rocznik Chopinowski (Warszawa) 0208-5992 R. 15 (1983). Tarantová, Maria, Przyjaciel Chopina Leopold Eustachy Czapek.
  Reference details
  s. 29-37, reprodukcja całości po s. 32
  Reference association
  cited
 • Reference (controlled)
  Fryderyk Chopin wczoraj i dziś: katalog wystawy: Warszawa 7-25 października 1970, Zamek Ostrogskich, Filharmonia Narodowa [scenariusz wystawy i oprac. katalogu Wanda Bogdany, Hanna Wróblewska; tł. fr. Renata Sobańska]. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1970. [78] s. [16] s. tabl; 11x20 cm
  Catalogue number
  61
  Reference association
  katalog
 • Reference (controlled)
  Chopin, talentem občan světa : výstava ze sbírek Towarzystwa im. Fryderyka Chopina ve Varšavě : [katalog] : Praha, 6. září-1. října 1972 / úvod Hanna Wróblewska ; [texty] Danuta Idaszaková, Miloslav Malý ; [souběžný text] do angličtiny přeložily Renata Sobańska a Ivanka Havlíčková ; polské texty přeložil Jaroslav Simonides. Praha : Museum Bedřicha Smetany, 1972. 76 s. ; 8°.
  Catalogue number
  60
  Reference association
  katalog
 • Reference (controlled)
  Wróblewska-Straus, Hanna. Chopin : daleko rozsławił swe imię : wystawa zorganizowana w sto pięćdziesiątą rocznicę śmierci kompozytora. Warszawa: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 1999. 200+56 s., il. ISBN 83-85981-75-6.
  Reference details
  s, 81
  Catalogue number
  134
  Reference association
  katalog
 • Reference (controlled)
  Fryderyk Chopin i bracia Kolbergowie na tle epoki
  Reference details
  s. 74
  Catalogue number
  65
  Reference association
  katalog
 • Reference (controlled)
  Cóż Ci powiem w dzień Twoich urodzin ... : prezenty dla/od Fryderyka Chopina : wystawa w 198. rocznicę urodzin kompozytora = I'll tell you something on your birthday ... : gifts for/from Fryderyk Chopin : exhibition on the 198th anniversary of the composer's birth / [tekst i red. Grażyna Michniewicz, Magdalena Kulig, Anna Adamusińska-Tasak ; tł. John Comber] ; Muzeum Fryderyka Chopina (Zamek Ostrogskich). Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, [2008]. 85, [3] s. : il. ; 17x24 cm.
  Reference details
  s. 24, il. barwna s. 25
  Reference association
  katalog
 • Reference (controlled)
  Wróblewska, Hanna, Gendaszek-Lewkowicz, Maria. Katalog zbiorów. Muzeum. Rękopisy, druki, grafika, fotografie. Warszawa: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina, 1971. ss. XVI+296.
  Reference details
  s. 35
  Catalogue number
  54
  Reference association
  katalog zbiorów
Field collection