Home  / „Gute Nacht”

Identification
Title
 • Title
  „Gute Nacht”
  Language
  German (language)
  Translation
  Dobranoc
  Type
  tytuł odautorski
Brief description
August [August Stephan Alexander Klengel?], Pieśń „Gute Nacht” na głos z fortepianem do tekstu wiersza Carla Ferdinanda Dräxlera „Gute Nacht” z cyklu „Aus dem Buche der Liebe”, autograf, zapis pamiątkowy pierwszej zwrotki pieśni dla Fryderyka Chopina na kartach z albumu, [Monachium?], 01/09/1831.
Other number
 • Number
  D/75 [NIFC]
Parts
Parts
 • Object number
  M/322
  Object type
  autographs (manuscripts)
Description
Content (description)
Pięciolinie kreślone rastralem, 8 pięciolinii na stronie. Na k.1r na 1. pięciolinii tytuł „Gute Nacht”, pomiędzy 1. I 2. pięciolinią określenie tempa: „Andante”.
Zapis muzyczny na k.1rv-2r; na k. 1rv na pięcioliniach 2-4 i 5-7, na k. 2r na pięcioliniach 2-4. Formuła zapisu: potrójne systemy obejmujące głos wokalny i objęty akoladą akompaniament fortepianu. Akolady i klucze kreślone odręcznie, znaki przykluczowe (4 bemole) tylko na początku utworu. Metrum ¾ zapisane w formie ułamka na początku utworu na wszystkich trzech pięcioliniach pierwszego systemu. Pieśń w tonacji As-dur, na k.1r takty 1-8, na k.1v takty 9-18, na k.2r takty 19-22. Tekst słowny: „Gute Nacht du liebes Kind, Mögen | Engel dich behüten, Mögen Engel dich behüten. | Und der Schlummer leis und lind seinen Segen dir entbieten. Gute | Nacht du liebes Kind.” podpisany pod głosem wokalnym. W tekście muzycznym oznaczenia wykonawcze graficzne i słowne: dynamika, artykulacja, agogika, frazowanie.
Na k.2r w dolnej części po prawej wpis ręką autora: „geschrieben eine halbe Stunde von meiner | Abreise für meinen lieben Freund Fritz. | den 1/9.[18]31. | Ewig ihr. | August” [Napisane w pół godziny przed moim wyjazdem dla mojego kochanego przyjaciela Fryderyka. 1 września 1831. Na zawsze twój August].
Na górnym marginesie karty 1r po lewej, poniżej ozdobnego tłoczenia, adnotacja ołówkiem „380”.
Content (language)
 • German (language)
Content (other)
Content (person)
Content (note)
August Stephan Alexander Klengel, niemiecki kompozytor, organista i pianista, propagator muzyki Bacha. Od 1817 roku związany z Dreznem, podejmował też liczne podróże koncertowe.
Chopin dość często wspominał o Klenglu w korespondencji z lat 1829-1830, spotykał się z nim podczas swoich pobytów w Dreźnie. Według Hoesicka relacje między muzykami były bliskie: „Człowiekiem, z którym w ciągu tego pobytu nad Elbą zżył się najbardziej, był znany mu już z Pragi czeskiej fortepianista Klengel. Widywali się codziennie […]. Od pierwszej chwili, gdy się spotkali na drezdeńskim bruku, wytworzył się pomiędzy nimi stosunek prawdziwie serdeczny […].(F. Hoesick, „Chopin. Życie i twórczość”, Lwów 1932).

Według innej (mniej prawdopodobnej) hipotezy, autorem wpisu mógł być Karol August Freyer, kolega Chopina ze Szkoły Głównej Muzyki.

Istniała jeszcze jedna karta (obecnie zaginiona) z zapisem pamiątkowym dla Chopina od tego samego ofiarodawcy, o treści: „Unser, zwar leider kurzes Beisammensein, u. die daraus entstandene Freundschaft, geben mir, obwohl sie sehr kurz waren, die schmeichelhafte Hoffnung, dass Sie sich, thenerstes Fritzerle, auch in der Ferne manchmal meiner liebend erinnern. Ihr, Sie ewig treuer Freundschaft versichernder den 1/9 [18]31. August” [Spotkanie nasze, niestety tak przelotne i powstała stąd przyjaźń, chociaż były tak któtkotrwałe, dają mi jednak pochlebną dla mnie nadzieję, najdroższy Frycku, że nawet i w oddaleniu nieraz wspomnicie o mnie życzliwie. Zapewniający Cię o nieodmiennie wiernej przyjaźni August] (cyt. wg Karłowicz 1904).

Karta z wpisem „Augusta” zachowała się w kolekcji zstępnych Chopina, rodziny Ciechomskich, obok ośmiu innych kart pochodzących z tego samego bądź równolegle używanego przez Chopina albumu. Wszystkie te karty znajdują się w kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina. Z uwagi na rodzaj użytego do produkcji papieru, można przypuszczać, że:
album z kartami bez ornamentów zawierał wpisy oznaczone obecnie numerami inwentarzowymi M/302-306, M/315-316,
album z kartami ozdobnie tłoczonymi na brzegach zawierał wpisy oznaczone obecnie numerami inwentarzowymi M/308, M/322. Na takim samym papierze (z ornamentami) zapisany jest autograf-podarunek Fryderyka Chopina dla nieznanego adresata zanotowany w Stuttgarcie w 1836 roku, w kolekcji MFC numer inwentarza M/339.
Dimensions
 • Dimension
  height: 135 mm
 • Dimension
  width: 175 mm
Dimension note
Wymiary dla złożonej składki.
Inscription content
 • Content
  „geschrieben eine halbe Stunde von meiner | Abreise für meinen lieben Freund Fritz. | den 1/9.[18]31. | Ewig ihr. | August”
  Inscriber
  Role
  przypuszczalny autor
  Inscription date
  01/09/1831
  Inscription language
  German (language)
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription translation
  Napisane w pół godziny przed moim wyjazdem dla mojego kochanego przyjaciela Fryca. 1 września 1831. Na zawsze twój August
  Inscription type
  dedykacja
 • Content
  „Gute Nacht”
  Inscriber
  Role
  przypuszczalny autor
  Inscription date
  01/09/1831
  Inscription language
  German (language)
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription translation
  Dobranoc
  Inscription type
  tytuł
 • Content
  „Gute Nacht du liebes Kind, Mögen | Engel dich behüten, Mögen Engel dich behüten. | Und der Schlummer leis und lind seinen Segen dir entbieten. Gute | Nacht du liebes Kind.”
  Inscriber
  Role
  przypuszczalny autor
  Inscription date
  01/09/1831
  Inscription interpretation
  tekst słowny pieśni
  Inscription language
  German (language)
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  w tekście muzycznym
  Inscription translation
  Dobranoc kochane dziecko. Niech aniołowie czuwają nad tobą, a sen cicho i łagodnie udzieli swego błogosławieństwa.
 • Content
  „380”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  after 1850  (01/01/1851 - 12/12/1945)
  Inscription interpretation
  Numer strony w publikacji Mieczysława Karłowicza z 1904 roku „Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie”, na której jest wzmiankowany niniejszy rękopis.
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta 1 recto - lewy górny róg
  Inscription type
  numeracja
Material
Phase
autograf podarunek
Physical description
2 karty, w tym zapisane k.1rv i 2r, k.2v poliniowana, niezapisana. Papier z ozdobnym deseniem wytłoczonym na brzegach (elementy roślinne, mitologiczne (gryf), muzyczne (lira), architektoniczne, twarze ludzkie.
Oznaczenia własnościowe: na dolnym marginesie w środku k.1v i 2v pieczęć okrągła, czarna, tusz, otok: „MUZEUM * WARSZAWA”, pole: „TIFC” doklejona wtórnie, na k.2v łącznie z wpisanym ołówkiem numerem inwentarzowym M/322.
Production
Persons
Places
 • Place
  München (7004333)
  Role
  domniemane miejsce wytworzenia
  Note
  według najnowszych ustaleń Chopin w okresie od 30 lipca do 2 września 1831 roku przebywał w Monachium.
Dates
 • Date
  before 01/09/1831  (01/01/1800 - 31/08/1831)
  Role
  data skomponowania utworu
 • Date
  01/09/1831
  Role
  data wykonania / wytworzenia
Reason
 • wpis w albumie
Techniques
 • Technique
  handwriting
 • Technique
  blind blocking
History and association
Associated item
M/302 (element kolekcji)
M/303 (element kolekcji)
M/304 (element kolekcji)
M/305 (element kolekcji)
M/306 (element kolekcji)
M/315 (element kolekcji)
M/316 (element kolekcji)
M/308 (element kolekcji)
M/339 (element kolekcji)
Object history note
Rękopis przechowywany w kolekcji rodziny Fryderyka Chopina do śmierci Leona Ciechomskiego w 1945 roku. Zakupiony od Jerzego Kniołka z Kobyłki k/Warszawy, 5 stycznia 1959. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
References
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie : listy Chopina do rodziny i rodziny do niego : listy pani Sand i jej córki : listy Wodzińskich : listy uczennic i znajomych Chopina : korespondencja panny Stirling : rozmaitości / oprac. Mieczysław Karłowicz. Warszawa: skł. gł. Księg. J. Fiszera, 1904. [4], IX, [1], 403 s., tabl. (Wydawnictwo Sekcji Imienia Chopina przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym).
  Reference details
  s. 379, 380
  Reference association
  cited
  Reference note
  Obiekt jest opisany jako jedna z "Trzynastu kartek wydartych z dwóch albumów, które do Chopina należały".
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Souvenirs inédits de Frédéric Chopin : lettres de Chopin à sa famille et de sa famille à lui, lettres des Wodzinski, lettres des élèves et des connaissances de Chopin, correspondance de Mlle Stirling, mélanges / recueillis et annotés par Mieczyslaw Karlowicz ; trad. par Laure Disière. Paris: H. Welter, 1904. [3], 224 s.
  Reference details
  s. 212
  Reference association
  cited
  Reference note
  Obiekt jest opisany jako "Treise cartes, arranchées de deux albums ayant appertenu à Chopin".
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Korespondencja Fryderyka Chopina. T. 2 Część 1 i 2, 1831-1839 / oprac. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. 1398 s. : il. (w tym kolor.). ISBN 978-83-235-3100-5.
  Reference details
  s. 50-51
  Reference association
  cited
 • Reference (controlled)
  Cóż Ci powiem w dzień Twoich urodzin ... : prezenty dla/od Fryderyka Chopina : wystawa w 198. rocznicę urodzin kompozytora = I'll tell you something on your birthday ... : gifts for/from Fryderyk Chopin : exhibition on the 198th anniversary of the composer's birth / [tekst i red. Grażyna Michniewicz, Magdalena Kulig, Anna Adamusińska-Tasak ; tł. John Comber] ; Muzeum Fryderyka Chopina (Zamek Ostrogskich). Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, [2008]. 85, [3] s. : il. ; 17x24 cm.
  Reference details
  s. 30, il. barwna s. 31
  Reference association
  katalog
 • Reference (controlled)
  Wróblewska, Hanna, Gendaszek-Lewkowicz, Maria. Katalog zbiorów. Muzeum. Rękopisy, druki, grafika, fotografie. Warszawa: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina, 1971. ss. XVI+296.
  Reference details
  s. 34
  Catalogue number
  52
  Reference association
  katalog zbiorów
Field collection