Home  / „Menuet”

Identification
Title
 • Title
  „Menuet”
  Language
  French (language)
  Translation
  Menuet
  Type
  tytuł odautorski
Brief description
Louis Werner [Levi?], Menuet G-dur na fortepian, autograf-podarunek całości utworu, zapis pamiątkowy dla Fryderyka Chopina na karcie z albumu, [Paryż?], 1832.
Other number
 • Number
  D/69 [NIFC]
Parts
Parts
 • Object number
  M/302
  Object type
  autographs (manuscripts)
  Object type
  dedications (documents)
Description
Content (description)
Budowa trzyczęściowa ABA. Utwór zapisany skrótowo, przy pomocy znaków repetycji. Graficzne oznaczenia repetycji dotyczą 16-taktowego odcinka częśći A (Menueta) oraz dwóch odcinków części B (Tria): 8 i 16 taktowego. Nadto cała część A (Menuet) jest oznaczona do powtórzenia (przy pierwszym wykonaniu) znakami dal segno. Przed końcowymi podwójnymi kreskami taktowymi Tria widnieje określenie: „D.[a] C.[apo]. Minuetto”, zaś po 16 taktowym odcinku Menueta określenie „Fine”.
Takt 22 drugiego odcinka Menueta nie rozpisany, oznaczony określeniami „bis” otoczonymi łukiem ponad głosami sopranowymi i pod głosami basowymi taktu 21. Volty zakończenia Tria opisane : „1re fois” i „2nde fois”.
Pięciolinie kreślone odręcznie, miejscami nierówne odstępy pomiędzy liniami. Klucze i akolady kreślone odręcznie.Tytuł: „Menuet” na górnym marginesie karty recto, nad pierwszym systemem po lewej, „Trio” pomiędzy 2. i 3. systemem na karcie verso.Tonacja G-dur, znaki przykluczowe (jeden krzyżyk) tylko w pierwszym systemie Menueta i w pierwszym systemie Tria. Metrum ¾ zapisane przy pomocy ułamka na początku Menueta i na początku Tria. Oznaczenie tempa: „Allegro” na lewym marginesie przed pierwszą akoladą. Oznaczenia wykonawcze w toku utworu: dynamika – symbole graficzne (sf, PP, ff) i określenia słowne (sempre cres[cendo], cres[cendo] molto diminuendo; artykulacja – symbole graficzne (łuki) i oznaczenia słowne (legato).
Przy górnej krawędzi karty recto po prawej wpis atramentem ręką autora: „Composé pour Monsieur Chopin”. Pod tekstem nutowym, w prawym dolnym rogu karty verso podpis autora: „Louis Werner | 1832.” W lewym dolnym rogu karty verso adnotacja ołówkiem „22.”.
Przy górnej krawędzi karty recto, blisko lewego górnego rogu adnotacja ołówkiem „380”.
Content (language)
 • French (language)
Content (person)
Content (note)
Louis Werner nie jest wymieniany ani w XIX-wiecznych, ani w XX-wiecznych leksykonach. Informacje biograficzne z XIX-wiecznych biografii Chopina: Friedrich Niecks, „Friedrich Chopin als Mensch und als Musiker”, Leipzig 1890: „Był synem zamożnej i cieszącej się dobrą sławą rodziny żydowskiej mieszkającej w Clapham. Studiował muzykę w Londynie pod kierunkiem Moschelesa. Chociaż nie zdobył laurów pianistycznych, był w późniejszych latach znakomitym nauczycielem fortepianu. Miły w obejściu, cieszył się dużą popularnością w kręgach towarzyskich”; James William Davison, „An Essay on the Works of Frederic Chopin”, London 1843: „Te czarujące drobiazgi [mazurki] poznano w Anglii dzięki grze panów Moschelesa, Ciprianiego Pottera, Kiallmarka, Madame de Belleville-Oury, panów Henry'ego Fielda (z Bath), Louisa Wernera i innych wybitnych pianistów, którzy je bardzo podziwiają i powszechnie zalecają swoim uczniom.”.

Karta z wpisem Louisa Wernera zachowała się w kolekcji zstępnych Chopina, rodziny Ciechomskich, obok ośmiu innych kart pochodzących z tego samego bądź równolegle używanego przez Chopina albumu. Wszystkie te karty znajdują się w kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina. Z uwagi na rodzaj użytego do produkcji papieru, można przypuszczać, że:
album z kartami bez ornamentów zawierał wpisy oznaczone obecnie numerami inwentarzowymi M/302-306, M/315-316,
album z kartami ozdobnie tłoczonymi na brzegach zawierał wpisy oznaczone obecnie numerami inwentarzowymi M/308, M/322. Na takim samym papierze (z ornamentami) zapisany jest autograf-podarunek Fryderyka Chopina dla nieznanego adresata zanotowany w Stuttgarcie w 1836 roku, w kolekcji MFC numer inwentarza M/339.
Dimensions
 • Dimension
  height: 105 mm
 • Dimension
  width: 163 mm
Inscription content
 • Content
  „Composé pour Monsieur Chopin”
  Inscriber
  Inscriber
  Role
  autor wpisu dedykacyjnego
  Inscription date
  1832  (01/01/1832 - 31/12/1832)
  Inscription language
  French (language)
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta recto - w górnej części po prawej
  Inscription translation
  Skomponowany dla Pana Chopina
  Inscription type
  dedykacja
 • Content
  „Louis Werner | 1832.”
  Inscriber
  Inscriber
  Role
  autor wpisu w albumie
  Inscription date
  1832  (01/01/1832 - 31/12/1832)
  Inscription language
  French (language)
  Inscription medium
  pióro
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta verso - pod zapisem nutowym
  Inscription type
  podpis autora
 • Content
  „22”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  after 1850  (01/01/1851 - 12/12/1945)
  Inscription interpretation
  numeracja porządkowa kolekcji rodziny Ciechomskich [?]
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta verso - lewy dolny róg
  Inscription type
  numeracja
 • Content
  „380”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription date
  after 1904  (01/01/1905 - )
  Inscription interpretation
  Numer strony w publikacji Mieczysława Karłowicza z 1904 roku „Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie”, na której jest wzmiankowany niniejszy rękopis.
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta recto - lewy górny róg
  Inscription type
  numeracja
Material
Phase
autograf podarunek
Physical description
1 karta obustronnie zapisana, karta wyjęta z albumu. Foliacja nadana „1”. w prawym dolnym rogu karty recto. Oznaczenia własnościowe: po stronie verso przy dolnej krawędzi w środku numer inwentarzowy M/302 ołówkiem i pieczęć okrągła, czarna, tusz, otok: „MUZEUM * WARSZAWA”, pole: „TIFC”, doklejone wtórnie.
Production
Persons
Places
 • Place
  Paris (7008038)
  Role
  domniemane miejsce wytworzenia
  Note
  Według najnowszych ustaleń Chopin w 1832 roku (od 5 października 1831) przebywał w Paryżu.
Dates
 • Date
  1832  (01/01/1832 - 31/12/1832)
  Role
  data wykonania / wytworzenia
Reason
 • wpis w albumie
Techniques
 • Technique
  handwriting
History and association
Associated item
M/303 (element kolekcji)
M/304 (element kolekcji)
M/305 (element kolekcji)
M/306 (element kolekcji)
M/315 (element kolekcji)
M/316 (element kolekcji)
M/322 (element kolekcji)
M/308 (element kolekcji)
Object history note
Rękopis przechowywany w kolekcji rodziny Fryderyka Chopina do śmierci Leona Ciechomskiego w 1945 roku. Zakupiony od Jerzego Kniołka z Kobyłki k/Warszawy, 5 stycznia 1959. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina.
References
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie : listy Chopina do rodziny i rodziny do niego : listy pani Sand i jej córki : listy Wodzińskich : listy uczennic i znajomych Chopina : korespondencja panny Stirling : rozmaitości / oprac. Mieczysław Karłowicz. Warszawa: skł. gł. Księg. J. Fiszera, 1904. [4], IX, [1], 403 s., tabl. (Wydawnictwo Sekcji Imienia Chopina przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym).
  Reference details
  s. 378, 380
  Reference association
  cited
  Reference note
  Obiekt jest opisany jako jedna z "Trzynastu kartek wydartych z dwóch albumów, które do Chopina należały".
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Souvenirs inédits de Frédéric Chopin : lettres de Chopin à sa famille et de sa famille à lui, lettres des Wodzinski, lettres des élèves et des connaissances de Chopin, correspondance de Mlle Stirling, mélanges / recueillis et annotés par Mieczyslaw Karlowicz ; trad. par Laure Disière. Paris: H. Welter, 1904. [3], 224 s.
  Reference details
  s. 212, 215
  Reference association
  cited
  Reference note
  Obiekt jest opisany jako "Treise cartes, arranchées de deux albums ayant appertenu à Chopin".
 • Reference (controlled)
  Chopin, Fryderyk. Korespondencja Fryderyka Chopina. T. 2 Część 1 i 2, 1831-1839 / oprac. Zofia Helman, Zbigniew Skowron, Hanna Wróblewska-Straus. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. 1398 s. : il. (w tym kolor.). ISBN 978-83-235-3100-5.
  Reference details
  s. 50-51
  Reference association
  cited
 • Reference (controlled)
  Wróblewska, Hanna, Gendaszek-Lewkowicz, Maria. Katalog zbiorów. Muzeum. Rękopisy, druki, grafika, fotografie. Warszawa: Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina, 1971. ss. XVI+296.
  Reference details
  s. 44
  Catalogue number
  68
  Reference association
  katalog zbiorów
 • Reference (controlled)
  Répertoire International des Sources Musicales
  Catalogue number
  RISM ID no.: 1001028346
Field collection