Home  / „Metoda gry fortepianowej”

Identification
Title
 • Title
  „Metoda gry fortepianowej”
  Language
  Polish (language)
  Type
  nazwa zwyczajowa
Brief description
Fryderyk Chopin, „Metoda gry fortepianowej" [notatki dotyczące teorii muzyki], autograf szkicowy fragmentów utworu, [s.l.], [s.d.].
Other number
 • Number
  D/59 [NIFC]
Comments
Parts
Parts
 • Object number
  M/612
  Object type
  autographs (manuscripts)
Description
Content (description)
Zapis słowno-nutowy na k. 1r, 2r, 3r-v, zawiera notatki dotyczące teorii muzyki.

Na k. 1r zestawienie trybu durowego i molowego w tonacjach jednoimiennych według układu całych tonów i półtonów, z wyliczeniami: na 6 pięciolinii dla trybu durowego, kolejno: adn. „tierce majeur”; zapis nutowy współbrzmienia I i III stopnia (c1-e1); zapis dotyczący rozpiętości współbrzmienia pomiędzy I i III stopniem „2 toni” [całe tony]; zapis nutowy gamy C-dur z adn. powyżej „gamme majeur”, nad dźwiękiem e1 ozn. „3”; znak równości „=”, cyfrowe przedstawienie układu całych tonów i półtonów „2 ½ 3 ½ = 6”; na 7 pięciolinii kolejno: adn. („tierce mineur"); "; zapis nutowy współbrzmienia I i III stopnia (c1-es1); zapis dotyczący rozpiętości współbrzmienia pomiędzy I i III stopniem „1 ½” [całych tonów], zapis nutowy gamy c-moll z adn. powyżej „g[amme] mineur”, nad dźwiękiem es1 ozn. „3”;; znak równości „=”, cyfrowe przedstawienie układu całych tonów i półtonów „2 ½ 4 ½ = 6”. Pomiędzy pięciolinią 1 i 2 po lewej powtórzenie wyliczenia całych tonów i półtonów dla trybu durowego: „2 ½ 3 ½ [I] 6”, na 2 pięciolinii po prawej gama C-dur zanotowana dźwiękami enharmonicznymi: his1cisis2, disis2, eis2, fisis2, gisis2, aisis2, his2”. Od pięciolinii 8 w dół, w kolumnie, zestawienie równoległych tonacji bemolowych od C-dur do Ges-dur w układzie: klucz wiolinowy + znaki przykluczowe (symbole graficzne); nazwa solmizacyjna tonacji według koła kwintowego: „ut | fa | si b | mi b | la b | re b | sol b”; znak równości „=”; nazwa solmizacyjna tonacji równoległej: „la | re | sol | ut | fa, | si b | mi b”. Na górnym marginesie k 1r dwukrotnie powtórzony znak „X”.
Na górnym marginesie nieczytelne notatki ołówkiem oraz adn. oł. „31948” w owalnej obwódce.

Na k. 2r w kolumnie, na pięcioliniach 2-8, zestawienie tonacji bemolowych od C-dur do Ges-dur w układzie: na górnym marginesie adn. dotycząca układu całych tonów i półtonów w gamie durowej „2 ½ 3 ½ | Majeurs”; na pięcioliniach 1-8 kolejno: nazwa solmizacyjna „ut | fa | si b | mi b | la b | re b | sol b”; gama zapisana nutami z bemolami przy poszczególnych dźwiękach (wykreślone bemole przed VIII stopniem); po podwójnej kresce taktowej I i IV stopień gamy zapisany nutami z bemolami przy poszczególnych dźwiękach; klucz wiolinowy + znaki przykluczowe (symbole graficzne); powtórzenie nazw solmizacyjnych tonacji; cyfra oznaczająca ilość bemoli: „[pusta przestrzeń] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6”. Dla kolejnych tonacji koła kwintowego podana tylko (w kolumnie poniżej) ilość bemoli: „7 | 8 | 9 | 10 | 12 [!] | 2 [!]”. W dolnej części karty po lewej rozpoczęty, niedokończony spis tonacji równoległych: „ Maj | Min | ut | la | fa”.
W prawym górnym rogu adnotacja ołówkowa „A” w okrągłej obwódce.
W lewym górnym rogu adn. oł. „Chopin”. Na górnym marginesie nieczytelne notatki ołówkiem oraz adn. oł. „31948” w owalnej obwódce.

Na k. 3r na pierwszej pięciolinii układ całych tonów i półtonów dla trybu durowego: „2 ½ 3 ½”. Na trzeciej pięciolinii klucz wiolinowy, dźwięk f2 i jego enharmoniczny odpowiednik eis2. Na pięcioliniach 4-10, w kolumnie, zestawienie tonacji krzyżykowych w układzie: nazwa solmizacyjna tonacji według koła kwintowego: „ut | sol | re | la | mi | si | fa#”; gama zapisana nutami z krzyżykami przy poszczególnych dźwiękach; po kresce taktowej I i IV stopień gamy zapisany nutami z krzyżykami przy poszczególnych dźwiękach; klucz wiolinowy + znaki przykluczowe (symbole graficzne); powtórzenie nazw solmizacyjnych tonacji; cyfra oznaczająca ilość krzyżyków: „[pusta przestrzeń] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6”. Poniżej po lewej w kolumnie wymienione dźwięki, które podlegają podwyższeniu w poszczególnych tonacjach: nazwa solmizacyjna „ut | sol | re | la | mi | si | fa dièze [wł. dièse]”; „fa | fa ut | fa ut sol | fa ut sol re | fa ut sol re la | fa ut sol re la mi”, po prawej zaplamienia atramentowe.
Na górnym marginesie nieczytelne notatki ołówkiem oraz adn. oł. „31947” w owalnej obwódce.

Na k. 3v tekst zanotowany w odwrotnym kierunku względem krawędzi górnej i dolnej. Na górnym marginesie adn. „relatives | maj | min”. Na pięcioliniach 1-7 zestawienie równoległych tonacji krzyżykowych od C-dur do Fis-dur w formule: klucz wiolinowy + znaki przykluczowe (symbole graficzne); nazwa solmizacyjna tonacji według koła kwintowego: „ut | sol | re | la | mi | si | fa#”, po przedłużonej kresce taktowej znak równości „=”,nazwa solmizacyjna tonacji równoległej: „la | mi | si | fa# | ut# | sol# | re#”, przedłużona kreska taktowa.
W lewym górnym rogu (względem zapisu) adn. oł. „TC”.

K. 1v i 2v poliniowane, niezapisane, z przebiciami atramentowymi.
Content (note)
Pozostałe zachowane karty „Metody gry fortepianowej” to korpus główny ze zbiorów The Morgan Library and Museum w Nowym Jorku oraz M/613 ze zbiorów MFC (jedna karta).
Jean-Jacques Eigeldinger [1995, „Szkice do metody gry fortepianowej”] umieszcza niniejszy szkic w autografie po k. 12r.

W literaturze wymienia się kilka możliwych wariantów decyzji Chopina wobec niedokończonej szkoły gry na fortepianie: notatki miały zostać spalone przez samego Chopina (Liszt, Karasowski), Chopin zalecił ich spalenie łącznie z niedokończonymi kompozycjami (większość wczesnych biografów), Chopin zalecił ich zachowanie i zredagowanie (T. de Valera, list Wojciecha Grzymały do Auguste'a Leo).

Niektóre adnotacje na rękopisie są analogiczne do umieszczonych na innych rękopisach pochodzących z kolekcji Marceliny Czartoryskiej, przedtem będących w posiadaniu Ludwiki Jędrzejewiczowej.
Dimensions
 • Dimension
  height [karta 1]: 214,73 mm
 • Dimension
  width [karta 1]: 279,26 mm
 • Dimension
  width [karta z mocowaniem]: 283,02 mm
 • Dimension
  height [karta 3]: 214,50 mm
 • Dimension
  width [karta 3]: 197,07 mm
 • Dimension
  height [karta 3]: 214,50 mm
 • Dimension
  width [karta z mocowaniem]: 202,63 mm
Dimension note
Karty 1 i 2 są połączone w składce, ich wymiary są tożsame. Karta 3 - szerokość 158,67 -197,07 mm; szerokość z mocowaniem 180 -202,63 mm
Inscription content
 • Content
  „31948”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription interpretation
  Prawdopodobnie jest to numeracja jednego z poprzednich właścicieli.
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta 1 recto - górny margines
  Inscription type
  inny znak własnościowy
 • Content
  „31948”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription interpretation
  Prawdopodobnie jest to numeracja któregoś z kolejnych właścicieli
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta 2 recto - górny margines
  Inscription type
  inny znak własnościowy
 • Content
  „31947”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription interpretation
  Prawdopodobnie jest to numeracja któregoś z poprzednich właścicieli.
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta 3 recto - górny margines
  Inscription type
  inny znak własnościowy
 • Content
  „A”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription position
  karta 2 recto - prawy górny rog
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
 • Content
  „Chopin”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
 • Content
  „TC”
  Inscriber
  Inscriber
  Osoba nieustalona
  Role
  autor dopisku
  Inscription medium
  ołówek grafitowy
  Inscription method
  napisana
  Inscription type
  dopisek obcą ręką
Material
Phase
autograf szkicowy fragmentów utworu
Physical description
3 k.: składka i pojedyncza karta (4 s. zapis.). Trzecia karta niepełna, oderwana w ok. 2/3 szerokości od lewej krawędzi. Foliacja nadana oł.: 1-3, w prawym górnym rogu, dla k. 3 powtórzona na stronie verso, w prawym dolnym rogu odwróconej karty.
Oznaczenia własnościowe: na dolnym marginesie k. 1v i 2v w środku pieczęć okrągła, czarna, tusz, otok: „MUZEUM * WARSZAWA”, pole: „TIFC” doklejona wtórnie, na k. 1v łącznie z numerem inwentarzowym M/612. Numer inwentarzowy wpisany dodatkowo ołówkiem w lewym dolnym rogu k. 2r.
Production
Persons
Places
 • Place
  nieznane
  Role
  miejsce wykonania / wytworzenia
Dates
 • Date
  1840s  (01/01/1840 - 31/12/1849)
  Role
  domniemana data wytworzenia
Techniques
 • Technique
  handwriting
History and association
Associated item
M/613 (inne źródło rękopiśmienne utworu)
M/429 (inne źródło rękopiśmienne utworu)
D/107 (element kolekcji)
M/59 (element kolekcji)
M/622 (element kolekcji)
M/623 (element kolekcji)
M/625 (element kolekcji)
M/632 (element kolekcji)
Object history note
Pierwotnie w kolekcji Marceliny Czartoryskiej, następnie prawdopodobnie w posiadaniu Natalii Janothy i Alfreda Cortot. W 1962 roku zakupiony w antykwariacie Pierre Berèsa w Paryżu. Od 2005 roku depozyt Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Narodowym instytucie Fryderyka Chopina.
Ownership
References
 • Reference (controlled)
  Fryderyk Chopin : szkice do metody gry fortepianowej / teksty zebr. i przedstawił Jean-Jacques Eigeldinger ; przeł. Zbigniew Skowron. (Studia et Dissertationes Instituti Musicologiae Universitatis Varsoviensis. Seria C ; t. 1). Kraków : Musica Iagellonica, 1995. [2], 130, [2] s., 44 s. tabl. ; 24 cm. ISBN 83-7099-029-0.
 • Reference (controlled)
  Rękopisy utworów Chopina. Katalog vol. I-II (Documenta Chopiniana; 2)
  Reference details
  s. 571
  Catalogue number
  1370
 • Reference (controlled)
  Katalog dzieł Fryderyka Chopina (Documenta Chopiniana; 4)
  Reference details
  s. 241
 • Reference (controlled)
  Jan Kleczyński, Chopin's Greater Works (Preludes, Ballads, Nocturnes, Polonaises, Mazurkas): How they should be understood (including Chopin's Notes for a 'Method of Methods'). Translated by Natalie Janotha. William Reeves, London, 1896; Charles Scribner's Sons, New York, 1898.
  Reference note
  Pierwsza publikacja Metody Chopina.
 • Reference (controlled)
  Cortot, Alfred. Aspects de Chopin. Paryż : Albin Michel, 1949. 324 pages : illustrations, portraits, pls., facsimiles ; 19 cm.
 • Reference (controlled)
  Jeanne Holland, Chopin’s Piano Method [w :] “Piano Quarterly” 1985 nr 129, s. 32-43.
  Reference details
  s. 32-43
 • Reference (controlled)
  Rocznik Chopinowski (Warszawa) 0208-5992 R. 11 (1978). Holland, Jeanne. Technika i jej kształtowanie w pedagogice Chopina, s. 49-74.
  Reference details
  s. 49-53
 • Reference (controlled)
  Ruch Muzyczny 0035-9610 R. 12 (1968). Mycielski, Zygmunt. Rękopis Metody Chopina, nr 1, ss. 3-7.
  Reference details
  s. 3-7
 • Reference (controlled)
  Ruch Muzyczny 0035-9610 R. 12 (1968). Mycielski, Zygmunt. Jeszcze o rękopisie Metody Chopina w odpowiedzi J. Iwaszkiewiczowi, nr 7, s. 10.
  Reference details
  s. 10
 • Reference (controlled)
  Ruch Muzyczny 0035-9610 R. 12 (1968). Milsztejn, J. Metoda Chopina, nr 12, ss. 5-7.
  Reference details
  s. 5-7
 • Reference (controlled)
  Ruch Muzyczny 0035-9610 R. 29 (1985). Nikołajew, Wiktor. Metoda fortepianowa Fryderyka Chopina, nr 21, ss. 5-7.
  Reference details
  5-7
 • Reference (controlled)
  Kolekcje chopinowskie = Les fonds Chopin : katalog wystawy = catalogue de l'exposition / [scenariusz, wstęp i katalog wystawy Hanna Wróblewska-Straus ; tł. tekstów na fr. Maria Michalik ; oprac. graf. katalogu i projekt plastyczny Tadeusz Kobyłka]. Warszawa : Towarzystwo im. Fryderyka Chopin, 1985. 132 s. : faks., fot., portr., rys. ; 21 cm.
  Reference details
  s. 45, il. cz.-b. ss. 45 i 46
  Catalogue number
  49
  Reference association
  katalog wystawy
Field collection